Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2020)

Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2020)

2020.08.21., Pilisszántó-Pilisszentkereszt

2020-ban – az előző évhez hasonlóan – a pilisi terület adott helyszínt a túrával egybekötött olvasói találkozónak.

Túránk a Csillagösvényen át vezetett a hegyoldalban felfelé, a Boldogasszony Kápolnához, a Pilis Keresztjéhez és az Áldást osztó Jézus szoborhoz.

A szikrázó napsütésben gyorsan emelkedett a hőmérséklet, a déli órákra tikkasztó lett a hőség. A Boldogasszony Kápolna kiváló lehetőséget biztosított a megpihenésre minden értelemben. A körülmények szerencsés összejátszása révén – avagy a láthatatlan segítőink közreműködése által – a kápolnában hosszabb ideig zavartalan beszélgetést folytathattunk a mozgalom továbbvitelének sarkalatos kérdéseiről, valamint a komoly érdeklődésre számot tartó témákról, különös tekintettel az emberi elme és az emberben lakozó szellem együttműködésének vetületeiről.

Utunkat dél körül a Jézus szobornál megszakítottuk, és a közeli árnyas pihenőhelyen a tiszta levegőben a maga szépségében elénk táruló pilisi táj látképében gyönyörködve felidéztük az összejövetel alapvető célját, az Ember Fiának  és az Isten Fiának halandóként való megszületéséről és földi életéről való megemlékezést. A modern technikai lehetőségeket kihasználva videochat kapcsolat útján vontuk be a jelen lenni nem tudó olvasókat.

A tűző naptól egyre forróbbá váló kövek által felhevített levegőben igazi kihívást jelentett a felfelé kapaszkodás a Trezsi Forráshoz, mely a Pilis testét behálózó erecskékből eredő barlang hármas forrásának vizéből indul. Ez a fizikai valóságban bejárt szakasz átvitt értelemben a felemelkedő halandók továbbhaladásának irányára is utalhat, mely a helyi világegyetemi atyától (Teremtő) az Első Forrás megtalálásáig, az első személy, vagyis az Egyetemes Atya eléréséig tart. A hegyi forrás vize a testünk szomját oltotta, de minden hívő tudja, hogy a felemelkedésben az Élet Vize táplál bennünket:

„Az isteni Szellem jelenléte, az élet vize az, ami a halandói elégedetlenség emésztő szomjúságának és a szellemivé nem lényegült emberi elme leírhatatlan éhségének kialakulásától megóv. A Szellem-késztette lények »sohasem szomjaznak, mert e szellemi víz bennük az örökkévaló életre feltörő megelégedés kútjává lesz«. Az isteni vízforrással rendelkező lelkek csaknem függetlenek az anyagi környezettől, már ami az élet örömeit és a földi lét megelégedést okozó dolgait illeti. Ők szellemi értelemben megvilágosodottak és megújultak, erkölcsileg megerősödöttek és felruházottak.” (34:6.8)

Az árnyas fák alatt a hűsítő forrásvíztől felfrissülten hagytuk el a területet, és a Pilisszentkereszten elfogyasztott ebéd alatt folytattuk a felmerült kérdések megvitatását. Pilisszántóra még visszatértünk, és egyebek mellett elhatároztuk, hogy lehetőség szerint még ebben az évben sort kerítünk egy újabb találkozóra valamely alkalmas helyszínen és programmal.

A beszélgetések középpontjában az igazság, szépség és jóság iránti érdeklődés felkeltésének és felerősítésének problémaköre állt. Továbbgondolandó kérdésként azonosítottuk azt is, hogy milyen módon és formában fogalmazzuk meg azt az alapvető üzenetet, amelyet az emberekhez el kívánunk juttatni.

Szerző
Év

Hozzászólások