Az Urantia könyv megjelenésének időzítése

Az Urantia könyv megjelenésének időzítése

(Részletek az 1955. április 4-én közzétett, az ún. Nyilvánosságra hozatalról szóló felhatalmazáshoz válogatott szövegből)

Az Urantia könyvet mi az emberi társadalom fokozatos fejlődésének egyik sajátos vonásaként értelmezzük. Az Urantia könyv nem tartozik a korszakos forradalmi változások látványos mellékeseményei közé, még ha a megjelenésének időpontja éppen az egyik ilyen emberi társadalmi forradalom kitöréséhez látszik is igazodni. A könyv a mai világnézeti küzdelmek lezárását közvetlenül követő korszakhoz tartozik. Ahhoz az időhöz, amikor az emberek hajlandók lesznek az igazság és az igazságosság keresésére. Amint a mai zűrzavar megszűnik, könnyebb lesz kialakítani az emberi viszonyrendszerek új és fejlettebb korszakának mindenségrendjét. S a könyv éppen a földi ügyek vitelében beálló eme javulás kora számára készült.”

„A könyv megjelenése azonban nem halasztódik el ama (vélhetően) némiképp távoli időpontig. Azért született döntés a könyv idejekorán való közzétételére, hogy kéznél legyen a vezetők és a tanítók felkészítéséhez. A könyv hozzáférhetővé tételét szükségessé teszi az is, hogy felhívhassa magára azoknak a tehetős embereknek a figyelmét, akik így hozzájárulhatnak más nyelvekre való lefordításához.”

„Ti, akik a könyv és a testvériség szolgálatának szenteltétek életeteket, aligha fogjátok fel a tetteitek valódi jelentőségét. Kétségkívül úgy éltek s haltok majd, hogy nem is ismeritek fel teljesen a vallás új korszakának megszületésében betöltött szerepeteket.”

„Halandói értelmetek előtt nem nyitott könyv a jövő, de igen jól teszitek, ha gondosan tanulmányozzátok azt a fejlődési rendet, tervet és azokat az előrevivő módszereket, melyek Mihály földi életében érvényre jutottak, amikor a Szó húsvér test alakot öltött. Egy olyan közelgő mellékesemény tevékeny résztvevői lesztek, melyben a Szó könyv alakot ölt. E vallási megítéltetések között nagy a különbség, viszont nagy hasznát vehetitek a megelőző kor megismerésének.”

„Újra tanulmányoznotok kell Jézus földi létének idejét, történéseit. Gondosan vizsgáljátok meg a mennyország eljövetelének módját a világban. Vajon lassan fejlődött-e s a maga természetes módján bontakozott ki? Vagy talán hirtelen köszöntött be, látványos erőfitogtatással? Fokozatosan kialakuló volt vagy forradalmi?”

„Nagy lelki türelmet kell mutatnotok. Olyan igazság-kinyilatkoztatással kerültök kapcsolatba, mely e világ természetes vallási fejlődésének a része. A túl gyors növekedés öngyilkosság lenne. A könyv azok kezébe adatik, akik készen állnak rá, s ők még az előtt kapják meg, hogy a világ minden részében való terjesztése megkezdődne. Ezer és ezer olvasókört kell alakítani és számos nyelven kell elkészíteni a fordítást. Így áll majd készen a könyv a sokféle nyelvet beszélő népek vigasztalására és megvilágosítására, amikor az ember végre megnyeri a szabadságért vívott harcát és a világban újból jó kezekben lesz Jézus vallása és az emberiség szabadsága.”

Év

Hozzászólások