Javaslatok olvasókör alakításához

Javaslatok olvasókör alakításához

A mindenségtudat tágítására és a szellemi felfogóképesség fejlesztésére... [0:0.2]

Az Urantia mozgalom első vezetőit arra buzdították, hogy alakítsanak ezer és ezer olvasókört. Ennek oka talán az, hogy az olvasóköri környezet biztosíthatja a legkedvezőbb helyet ahhoz, hogy az Urantia könyv tanításait el lehessen ültetni a résztvevők szívébe és elméjébe, s közben baráti közösségi kapcsolat is kialakul az olvasótáborban. Az olvasóköri összejöveteleken való részvétel ideális esetben lehetővé teszi, hogy az olvasottak megértésében a magunk természetes módján haladjunk, és minderre barátságos, családias légkörben kerüljön sor.

Az olvasóköri összejövetelnek rendszeresen otthont adók számos örömteli dolgot és sokféle nehézséget tartogató úton indulnak el. Némely olvasókörök épphogy csak fel nem oszlanak, mások pedig nagyon is jól működnek. A jól működő olvasókörök házigazdái úgy találták, hogy a siker alapfeltételei közé tartozik a rendszeresség, az elhivatottság, a türelem, a megértés, a szeretet és a tettek.

E füzettel azoknak az olvasóknak akarunk segíteni, akik az Urantia könyvet tanulmányozó olvasókört szeretnének alakítani, illetőleg azoknak, akik már működtetnek is ilyen olvasókört. Komoly döntés úgy határozni, hogy olvasókört indítasz, hiszen készen kell állnod arra, hogy a neked oly kedves írásokat olyan emberekkel oszd meg, akiket alig ismersz.

Az Urantia Alapítványnak nincsenek előre kidolgozott irányelvei olvasókörök alakításához és működtetéséhez. Ugyanakkor megoszthatjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket olyan olvasóktól ismerhettünk meg, akik különféle olvasókörökben fordultak meg. Idővel mindegyik csoport kialakítja a rá jellemző működési rendet és tanulmányozási módszert, azt, amely a csoport tagjai együttes igényének a legjobban megfelel.

Ha szeretnéd, hogy az olvasóköröd elérhetősége szerepeljen az Alapítvány nyilvántartásában abból a célból, hogy a környéketekről új olvasók találhassanak rátok, akkor vedd fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal és kérj egy olvasókör ajánló nyomtatványt. Az Alapítvány akkor tudja vállalni, hogy olvasókat irányít az olvasókörötökhöz, ha a csoportotok nem foglalkozik politikával s az összejöveteleken az Urantia könyv tanulmányozása áll a tevékenységeitek középpontjában.

Javaslataink az olvasókör megalakításához

1.   Határozz meg egy állandó napot, időpontot és helyszínt az olvasóköri összejövetelekhez. Fontos az állandóság, mert így az érdeklődők időben előjegyezhetik maguknak a találkozót.

2.   A helyszín legyen kényelmes és a világítás is legyen megfelelő. A baráti hangulat megteremtését elősegítheted kávé, tea és frissítők biztosításával.

3.   Ne hagyd lelohadni a lelkesedésedet: a csoportok létszáma és érdeklődése hullámzást mutat az időben, de ha van egy állandó helyszín az összejövetelhez, akkor az emberek el szoktak jönni. Az Alapítvány segíthet azzal, hogy új olvasókat irányít valamely csoporthoz, de sok olvasókör létszáma azáltal gyarapodik, hogy az adott körzetben élők egymástól értesülnek a találkozókról.

„Az embernek a társaival való társulása lényeges az életöröm megújításához és nélkülözhetetlen ama bátorság fenntartásához, mely az emberi lét felsőbb szintjeire való feljutással járó csaták megvívásához szükséges. A barátság fokozza az élet örömeit és megdicsőíti az életben kivívott győzelmeket. A szeretetteljes és bensőséges emberi közösségek megfoszthatják a szenvedést a velejáró bánattól és a nehézségeket azok keserűségétől. Egy barát jelenléte fokoz minden szépséget és kiemel minden jóságot. Értelmes jelképek révén az ember képes a barátai elismerési készségeit megeleveníteni és gyarapítani. Az emberi barátság egyik kimagasló dicsősége a képzelőerő kölcsönös serkentésére való eme képesség és lehetőség. Eredendően nagy szellemi erő lakozik annak tudatosságában, hogy az ember őszinte elkötelezettséggel viseltetik egy közös ügy iránt, egy mindenségrendi Istenséghez való kölcsönös hűség iránt.” [160:2.8]

„Az emberi lények összehangolt, közösséggé lett csoportja sokkal nagyobb erőt képvisel annál, mint ami a tagok számának egyszerű összegéből következne.” [133:5.6]

Hatékony és bölcs vezetés. A polgárosodott társadalomban nagyon is sok múlik a lelkesült és hatékony teherviselő szellemen. Tíz teherhordó ember sem ér többet, mint egy ember, hacsak nem együtt próbálják a nagy terhet felemelni – mindannyian egyszerre. És az ilyen csapatmunka – társas együttműködés – sikere a vezetéstől függ. A múlt és a jelen műveltségi polgárosodott társadalmai mindig a polgáraik értelmes együttműködésén alapultak, ahol jelen voltak a bölcs és haladó vezetők is; és amíg az ember magasabb szintre nem jut, addig a polgárosodott társadalom mindig is függeni fog a bölcs és tetterős vezetőktől.” [81:6.37]

Az olvasókör vezetéséhez nem kell az Urantia könyvvel kapcsolatos tökéletes tudás birtokában lenned. Hasznos, ha az olvasókörben valaki már legalább egyszer elolvasta a könyvet, azonban a vezetőnek nem kell a könyv szakértő ismerőjének lennie. A siker kulcsa az, hogy jól tudd kezelni a csoportot annak érdekében, hogy a csoport maga fedezhesse fel a könyvben közölt igazságokat. Senki sem ismerhet minden választ. Minden egyes résztvevőt bátorítani kell, hogy ossza meg a véleményét vagy a tapasztalatait ezen a felfedezőúton. Az olvasók gyakran türelmetlenül várják, hogy beugorjanak és hozzájárulhassanak a felfedezésekhez, és épp ettől jó egy olvasókör. Minden résztvevőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy szólhasson és elmondhassa a véleményét. Ha valaki túlságosan is az irányítása alatt akarja tartani a csoportot, az bizony gondot jelenthet a többieknek. A könyv tanulmányozása közösen megélt kaland, nem pedig tanóra. Az olvasóköri keretek között tett felfedezés valójában csoportmunka.

„Az emberek azért hallgatták őt [Jézust] örömmel, mert egy volt közülük, egy szerény, avatatlan ember; a világ legnagyobb vallási tanítója valóban nem volt képzett tanító.” [196:1.4]

Nem baj, ha az olvasókört alakító új olvasók induláskor még nem jutottak a könyv végére, és nincs tapasztalt vezetőjük. Sok olvasókör csak új olvasókból áll és mégis jól tud működni. Az újabb olvasók esetleg felvehetik a kapcsolatot más olvasókörökkel annak érdekében, hogy a nehezebben érthető részeket közösen vitassák meg, mert az igazság keresésekor segítséget jelenthet a több nézőpontból történő vizsgálódás. A tanításoknak nincs kizárólagos vagy hivatalos értelmezése.

A könyv tanulmányozásának sincs kizárólagos vagy hivatalos módja. A legtöbb olvasókör elolvas egy-egy írást az összejövetelek alkalmával, és megvitatja az érdeklődést kiváltó vagy éppen a nehezen érthető részeket. Némely csoportok a könyvbeli sorrendben olvassák az írásokat; más csoportok véletlenszerűen választanak ki egy-egy írást. Mások témakörönként haladnak.

Olvasóköri találkozóra azért gyűlünk össze a legjobb szándékkal, hogy tanulmányozzuk a könyv tanításait és elvégezzünk különböző feladatokat, de szem előtt kell tartanunk, hogy nincs sok értelme bölcseleti egyformaság megteremtésére törekedni. Az olvasókört éppen a nézőpontok sokfélesége és a tapasztalatok sokszínűsége teszi oly érdekessé és vonzóvá. Az olvasókörök hozzájárulhatnak a fejlődésünkhöz és a közösségépítéshez, ugyanakkor hozhat új és váratlan konfliktusokat is a könyv üzenetének értelmezésével kapcsolatosan. A csoporttagok új és nem is várt fejlődési lehetőségeket kapnak azáltal, hogy együtt gyarapítják az ismereteiket. A komolyabb viták nem feltétlenül károsak. A konfliktusok feloldására és a magasabb rendű jelentéstartalmak és értékek közös megtalálására való képesség megszerzésén tevékenyen, türelmesen és kedvességgel kell munkálkodni.

„Az új vallási látásmódok azokból a feszültségekből erednek, melyek új és jobb válaszadási szokások választására késztetnek a régebbi és alsóbbrendű válaszminták helyett. Új jelentéstartalmak csakis összeütközésből emelkednek ki; és összeütközés csakis ott létezik, ahol az egyén nem hajlandó felvállalni a felsőbb jelentéstartalmakkal járó felsőbb értékeket.” [100:4.1]

Az Urantia könyvben sok olyan rész található, melyek segítségedre lehetnek mindezek során, és a csoport minden tagjának is hasznára válhatnak. Ezek közül néhány idézet helyét e füzet végén adjuk meg.

Kapcsolatfelvétel olvasókkal

Az Urantia Alapítvány nyilvántartást vezet azokról az olvasókról, akik szeretnék felvenni a kapcsolatot más olvasókkal. A környéketeken élő olvasók felől az irodánál tudakozódhatsz.

A könyv iránt érdeklődő barátaid, jó ismerőseid rendszerint jól be tudnak illeszkedni az olvasókörbe. A csoport más tagjai által javasolt személyekkel is ez a helyzet. De nem árt az elővigyázatosság: ha a csoport összejövetelének helyt adó személy egyedülálló nő, és az olvasóköri összejövetelre az otthonában kerül sor, akkor a mások által ajánlott személlyel először jobb nyilvános helyen találkozni. Az ilyen helyzetek kezelésével kapcsolatosan mindenkit arra bíztatunk, hogy alaposan mérlegeljen és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. 

Az összejövetelek helyének és idejének kijelölése

A siker egyik lényeges eleme az olvasóköri mag, vagyis hogy legyen néhány olyan olvasó, akik vállalják, hogy rendszeresen eljönnek az összejövetelekre, mert ez megteremti a csoport működésének állandóságát és biztos alapját. Ha az olvasóköri találkozók helye vagy ideje gyakorta változik, akkor a látogatottság várhatóan csökkenni fog, hiszen az emberek nehezen tudják összeegyeztetni a találkozót más programjaikkal. Ha az állandó időpont nem kivitelezhető, akkor megoldást jelenthet az, hogy az egyes találkozók időpontját jó előre meghatározzátok. Célszerű a kezdés és a befejezés időpontját is előre megmondani. 

Kellemes környezet biztosítandó

A találkozókra rendszerint az olvasókör házigazdájának otthonában kerül sor, de könyvtárak és közösségi házak is szoktak termet ajánlani csoportoknak.

Az összejövetel helye legyen kényelmes, és az olvasáshoz is legyen meg a megfelelő világítás. Jó megoldás úgy ültetni a résztvevőket, hogy mindenki lássa a többieket. Jól jön egy tábla a jegyzetekhez, rajzokhoz, és hasznos lehet jegyzetek kiosztása is.

Általában jó, ha kéznél van (de nem elengedhetetlen kellék) az Urantia könyv Szójegyzék (vagy az Urantia könyv elektronikus változata számítógépen), egy szótár, a Biblia, egy tárgymutató és egy kiejtési útmutató. Jól jöhet néhány tartalék kötet azok számára, akiknek nincs saját Urantia könyvük

A tanulmányozás és a közösségépítés közötti helyes arány

Hasznos dolog egyensúlyt teremteni a közösségi összejövetel és a tanulmányozás között. Általában szeretjük irányítani a dolgok menetét az összejövetel ideje alatt, kivéve azokat az eseteket, amikor az összejövetelre valaminek a megünneplése vagy alkalmi vacsora céljából vagy valamilyen egyéb, tisztán társasági alkalomból kerül sor. A rendszeres találkozókon a csoportok általában több időt töltenek a könyv tanulmányozásával, mint társalgással, ismerkedéssel.

Némely csoportok egy rövid imával vagy elcsendesedéssel kezdik vagy zárják az összejövetelt, de ha így is tesz a csoport, az közös elhatározás legyen. Vannak olyan csoportok, ahol minden alkalommal más-más hoz valamilyen süteményt az olvasóköri találkozót követő beszélgetésre a még maradni tudók részére. Más csoportokban az olvasóköri találkozó alatt biztosítanak egy kis harapnivalót.

Reméljük, hogy e füzetben hasznos tanácsokkal tudtunk szolgálni, és minden jót kívánunk az olvasóköri találkozóitokhoz. Ha további kérdésed lenne, bátran keress meg bennünket.

 

Az e füzetben felhasznált idézetek forrása az Urantia könyv.

Év

Hozzászólások