You are here

17. A hét legfelsőbb szellem-csoport

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

 


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Az itt bemutatott lények vajon hogyan férnek meg egymás mellett a Szellem családjának tagjaiként?
 2. Milyen párhuzamok és ellentétpárok találhatók a helyi világegyetemi Alkotó Szellem és az emberi feleség és anya között? Milyen földi párhuzam húzható azzal, hogy az Egyetemes Atya méltatja a Teremtő Fiú és az Alkotó Szellem örökkévaló szövetségét (17:7.5), s a Teremtő Fiú társául maga mellé emeli az Alkotó Szellemet és önmagával egyenlőnek ismeri el őt (17:7.8)?
 3. Az itt leírtak jó alkalmat adnak a Körök Hét Szelleme utódainak, vagyis a harmadfajú szekonáfoknak a 28:6 szakaszbeli tanulmányozásához.
 4. A 17. írást elkészítő Isteni Tanácsos mondja: „Az elsőfajú szupernáfok a Végtelen Szellemből származnak” (17:8.2). Véleményed szerint vajon mi az oka annak, hogy a lázadás miatt elszigetelt világon segédkező szeráfseregek főparancsnoki tisztét egy elsőrendű szupernáf tölti be? Lehet-e ebben szerepe egyébnek is, mint a Végtelen Szellemtől való egyenes ági leszármazása? Vajon miért csak azt követően tölti be ezeket a felelősségi köröket, hogy egy paradicsomi Fiú teljesíti alászállását azon az elszigetelt világon? (Vö. 27:0.2; 114:56.2; 93:10.6.)

 

Istentani összefoglaló

A Legfelsőbb Szellemek

 • A hét Legfelsőbb Szellem-csoport működik a hét felsőbb-világegyetem mellérendelt igazgatóiként. 17:0.1
 • A Tökéletes Szellemek a Legfőbb Végrehajtóik személyében cselekszenek, akik a felsőbb-világegyetemi központokon a Tükröző Szellemeken keresztül nyilvánulnak meg. 17:0.11
 • Tökéletes Szellemek háromságivá tett Végrehajtói a Végtelen Szellem hét paradicsomi világán állomásoznak. 17:1.1
 • Mindegyik Legfőbb Végrehajtónak két tanácsadó testülete van – az egyik a Végtelen Szellem gyermekeiből áll, a másik pedig felemelkedő zarándokokból, valamint olyan megdicsőült halandókból áll, akik egyben háromságot-elért fiak. 17:1.8
 • A Tökéletes Szellemek egyikének és a Háromság közös fellépésének eredménye a hét Tükröző Szellem teremtése – negyvenkilenc van belőlük összesen. 17:2.1
 • Amint a Tükröző Szellem megszemélyesülési köre kiteljesedett, egy messze ható válaszként megjelent Madzseszton az Istenségi Abszolútban. 17:2.2
 • Madzseszton valódi személy és a tükrözőműködés tévedhetetlen központja a nagy világegyetemben. 17:2.3
 • Madzseszton volt a Legfelsőbb Lény első teremtő cselekedete, s az Istenségi Abszolútban keletkező válasz teljesen váratlan volt. 17:2.5
 • A Tükröző Szellemek Háromság-eredetűek, de a lényük természetében hasonlítanak a teremtésükben társként közreműködött Tökéletes Szellemre. Ezért van hét különböző szellemfajta. 17:3.1
 • A Tükröző Szellemek megőrző személyiségek és az átvitelben közreműködő segítők is. Minden szellemértéket megőriznek az adott Tükröző Szellemhez tartozó szekoráfi személyiségek. 17:3.5
 • A tükrözőműködés mechanizmusa a nagy világegyetem hírgyűjtő és döntés-kihirdető szervezete. 17:3.7
 • A negyvenkilenc Tükröző Kép Segítőt a Tükröző Szellemek teremtették – minden egyes felsőbb-világegyetemi központon hét Segítő van. 17:4.1
 • A Havona Körök Hét Szelleme a Végtelen Szellem és a Hét Tökéletes Szellem közös, személytelen kifejeződése. 17:5.1
 • A Kör Szellemek nem teremtettek harmadrendű szupernáfokat Grandfanda megérkezéséig. 17:5.3

Angyalok

 • A különböző angyali rendeket más és más módon teremtik. 17:8.2

Helyi világegyetemi Alkotó Szellem

 • A helyi világegyetemi Anyaszellem létpályája hét szakaszból áll: 1. Kezdeti paradicsomi elkülönülés; 2. Előzetes teremtői felkészítés; 3. A fizikai teremtés szakasza; 4 Az élet-teremtési korszak; 5. Az alászállás utáni korszakok; 6. A fény és élet korszakai; 7. Az ismeretlen létpálya. Ld. 17:6.2