You are here

20. A paradicsomi Istenfiak

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1) Számomra az Urantia kinyilatkoztatás a legkülönfélébb ismeretek kincsestára. Ilyen kinyilatkoztatást azért kaptunk, mert nagyon nagy szükségünk van az eligazításra, ugyanis világunk a Lucifer-féle lázadásban való bolygói érintettség, valamint Ádám és Éva vétke következtében nem szokványosan fejlődött és nagy elmaradásban van. Ezért az 5. korszakos kinyilatkoztatás minden kijelentését érdemes úgy kezelni, hogy mit tanulhatunk általa annak érdekében, hogy a szellemi fejlődés terén mutatkozó egyéni és társadalmi hátrányainkat ledolgozhassuk.

2) Az emberi tudomány szívesen tanulmányozta és tanulmányozza a fajába tartozó, primitívnek mondott embercsoportok életét. Bizonyára bennünket, a mi jelenlegi életünket is tanulmányozzák a világegyetemünk magasabb fejlődési szintjein levő lényei – éljenek azok anyagi testben, vagy morontia, illetve szellemi testekben.

Az Urantia kinyilatkoztatás által lehetőséget kaptunk arra, hogy egyrészről jobban megértsük a korábbi és a jelenlegi embercsoportok működését, másrészről pedig arra, hogy mi is tanulmányozhassuk az előttünk járó, nálunk fejlettebb lények életét – éljenek azok anyagi testben, vagy morontia, illetve szellemi testekben. Mindez azért nagy lehetőség, mert nem csak könnyebben elkerülhetjük az egyéni és a közösségi fejlődés zsákutcáit, hanem könnyebben választhatjuk a javunkra váló fejlődési utat, melyre igencsak nagy szükségünk van. 

3) Úgy vágyom olyan lények közé, akik mind jobbak és okosabbak nálam. Igazi lubickolás lenne ez számomra az általuk kínált igaz, jó és szép dolgokban. Mikor az Urantia kinyilatkoztatás írásait olvasom, többé-kevésbé ilyen tapasztalatot élek meg.
Ez azért lehet így, mert akik ezen írásokat kinyilatkoztatták, nálam okosabb és jobb lények, és szellemileg közelebb állnak közös Atyánkhoz.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen szempontból egyenlők ezek a Fiak?
 2. Milyen feladatai vannak a segédkezőknek (szemben az intézőkkel)? (20:1.12)
 3. Mi történik, amikor egy megítéltetési korszak lezárul? (20:3.1; vö. azzal, amit Jézus tett, 175:1)
 4. Milyen szempontból volt Jézus élete jellegzetesen alászállási élet?
 5. Hogyan kerülünk kapcsolatba a Háromsági Tanító Fiakkal a felemelkedésünk során? (20:8.3)
 6. Milyen istenségi értékeket nyilatkoztatnak ki az Isten paradicsomi Fiai (20:10.3)?
 7. Miért mondhatjuk, hogy a hozzánk elküldött Igazság Szelleme tulajdonképpen Mihály szelleme? (Vö. 20:6.9.)
 8. Vajon számíthatunk-e a Háromsági Tanító Fiú világunkra érkezésére, azaz egy valóban szellemi korszak beköszöntére a közeljövőben? Mennyire messze vagyunk mi, e világ halandói attól, hogy elmondhatnánk, lényegében már megszabadultunk az állatiság béklyójától és a materiális korlátoktól? (Vö. 20:9.1)
 9. [A 16-31. írás bevezet a jelen világegyetemi korszakban a személyes mindenségrend szerkezeti felépítését jellemző személyközi Istenség-viszonyokba, ezen belül a 20-22. írás az Örökkévaló Fiútól származó személyeket mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

A paradicsomi Fiak

 • A paradicsomi Istenfiaknak három rendbe sorolhatók – attól függően, hogy kik a szüleik. 20:1.11
 • Az Örökkévaló Fiú abszolút gondolatával és a Végtelen Szellem isteni eszményképével jönnek létre az Avonal Fiak. 20:2.1
 • Az Avonalok a bolygók segédkezői és bírái. A számuk mintegy egymilliárd. 20:2.1
 • Az Avonalok hármas szerepkörben működnek: a. Ítélkezési tevékenység; b. Ítélkezői küldetések; c. Alászállási küldetések. Ld. 20:2.4
 • Az Avonalok több alkalommal is szolgálhatnak ítélkezői és alászállási küldetésen. A többszörös alászállást teljesített Fiak a Teremtő Fiak tanácsának tagjává válhatnak. 20:2.8
 • Az Avonal Fiak küldetése éppoly hatékony, mint a Teremtő Fiúé. 20:2.9
 • Az Avonalok a világok rendszeres megítéltetésének bírái. Ők felügyelik az élők megítéltetését és a holtak feltámadását. 20:3.1
 • Az ítélkezői küldetések néha, az alászállási küldetések mindig megtestesülések. Más küldetéseiken szellemi lényként jelenhetnek meg. 20:3.3
 • Az alászálló Fiú megjelenését megelőzően a világon rendszerint megjelenik egy megtestesült Avonal ítélkezői küldetésen. 20:4.1
 • A megtestesült paradicsomi Fiaknak tapasztalt Igazítójuk van, melyek gyakorta megszemélyesülnek a megtestesülést követően. 20:4.3
 • Egyszer talán majd ellátogat az Urantiára egy megtestesült Avonal Fiú valamilyen ítélkezői küldetésen. 20:4.5
 • A Fiak alászállásának célja nem az, hogy befolyásolják a mennyei Atyát. Hanem részét képezi a tapasztalási felkészülésüknek arra, hogy megbízható és rokonszenves urakká váljanak. 20:5.2
 • A paradicsomi Fiak alászállása szükséges ahhoz, hogy a Gondolatigazítók egyetemes elküldésére és az Igazság Szellemének eljövetelére sor kerülhessen. 20:5.3
 • A kudarc lehetősége benne van az alászállási megtestesülésben – de ilyesmi még sohasem történt. 20:5.7
 • A paradicsomi Fiú megtestesülési eljárása egyetemes rejtély. 20:6.1
 • Az alászálló Fiút mindig asszony szüli és mindig fiúgyermekként nő fel az adott világon. 20:6.2
 • A Mihályok és az Avonalok halandó-alászállása hasonló, de nem egyforma. 20:6.5
 • Az alászálló Fiak meghalnak és a harmadik napon újból megjelennek. De semmi sem írja elő, hogy tragikus haláluk legyen. 20:6.6
 • Az alászálló Fiak önként mennek át a halál kapuin a feltámadásig – és mindez az alászállási tapasztalásuk része. 20:6.7
 • A Teremtő Fiú alászállása megváltoztatja az Avonal Fiú által korábban elküldött Igazság Szellemét. 20:6.9
 • A Háromsági Tanító Fiak a világegyetemi oktatók. 20:7.3
 • A Háromsági Tanító Fiak közvetlenül a felsőbb-világegyetemi központokra mennek, ahonnan kirendelik őket szolgálatra valamelyik helyi világegyetembe. 20:7.5
 • A Tanító Fiak iskolákat vezetnek és vizsgákat szerveznek a bolygói szinttől a Szalvingtonon található Bölcsesség-egyetemig mindenhol. 20:8.3
 • A Háromsági Tanító Fiak fognak működni az Urantián is, mihelyt a bolygó lakói megszabadultak az állatiság béklyójától és az anyagelvű korlátoktól. 20:9.1
 • A Háromsági Tanító Fiak csak az új szellemi korszak – a szellemi valóságok korának – megindításában érdekeltek. 20:9.2
 • A Tanító Fiak rendszerint ezer évig vannak maradnak valamely bolygón. Az adott világ lakosaival való kapcsolatfelvételben az Estcsillagok segítenek nekik. 20:9.3
 • A következő világegyetemi korszakban a Tanító Fiak valószínűleg örök társulást fognak kialakítani a Végleges Paradicsomi Testületével. 20:9.5
 • A paradicsomi Fiak az Istenség ajándékai a felemelkedő teremtmények számára – annak szentelik magukat, hogy segítsék az idő halandóit az örökkévalósági szellemi cél elérésében. 20:10.2
 • A paradicsomi Fiak követik az Első Forrás és Középpont isteni kiterjeszkedését a Paradicsomtól a tér ismeretlen mélységeibe. 20:10.4

A Teremtő Fiak

 • A Teremtő Fiak szellemi vonzerővel rendelkeznek. Megtestesítik azt a szellemvalóságot is, amelyet másoknak képesek adományozni – az Igazság Szellemét. 20:1.13