Szövegpontosító javaslatok a magyar fordításhoz

Szövegpontosító javaslatok a magyar fordításhoz

2023.11.26.

 

000:03.22 „Havona központi világegyeteme” helyett javasolt: „Havona központi világegyetem”
000:06.02 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
000:11.14 „időleges és az örökkévalósági” helyett javasolt: „idő-örökkévalóság”
000:11.14 „nyugvó-lendületes” helyett javasolt: „nyugvó-tevékeny”
000:12.08 „amely” helyett javasolt: „ami”
001:00.03 „korszakokról” helyett javasolt: „korszakról”
001:02.02 „de ő mindennél is több” helyett javasolt: „de még ennél is több”
001:02.02 „túlélje a halált személyiségen keresztül” helyett javasolt: „megtapasztalja a személyiség továbbélését a halálban”
001:02.02 „lélektani fészke” helyett javasolt: „pszichológiai összpontosulása”
001:02.10 „szellemszilánkjainak” helyett javasolt: „szilánkosult szellemének”
001:03.01 „teremtettetek” helyett javasolt: „lettetek teremtve”
001:03.06 „és isteni tökéletességre azon tapasztalásban kibontakozó átalakulás szellemi kiteljesítése révén kell szert tenniük, amely elkerülhetetlen eredménye annak” helyett javasolt: „és isteni tökéletességre olyan szellemi teljesítménnyel járó tapasztalásbeli átalakulások révén kell szert tenniük, amelyek elkerülhetetlen eredményei annak”
001:03.06 „jelenlétén, mint” helyett javasolt: „jelenlétén mint”
001:03.06 „akaraton, keresztül” helyett javasolt: „akaraton keresztül”
001:03.07 „hogy akaratát úgy igazítja és halandói” helyett javasolt: „hogy az akaratát úgy igazítja és a halandói”
001:04.02 „ennek a valaminek” helyett javasolt: „ennek”
001:04.03 „hogy veletek eggyé váljanak, feltéve, hogy túlélitek a halandói létet” helyett javasolt: „hogyha túlélitek a halandói létet, veletek eggyé váljanak”
001:04.06 „Minden szellemlénynek és minden halandó teremtménynek a világegyetemek mindensége minden szférájában és minden világán az Egyetemes Atya kinyilvánítja az ő jóakaratú és isteni önvalóját teljesen, amennyire csak az ilyen szellemlények és halandó teremtmények felfoghatják és megérthetik” helyett javasolt: „Az Egyetemes Atya a világegyetemek mindensége minden szférájában és minden világán minden olyat megmutat az ő jóakaratú, isteni önvalójából minden szellemlénynek és minden halandó teremtménynek, melyet az ilyen szellemlények és halandó teremtmények felfoghatnak és megérthetnek”
001:04.07 „emberi szellemi tapasztalásban” helyett javasolt: „ember szellemi tapasztalásában”
001:04.07 „amely révén az örökkévaló Isten az idő és tér anyagi világainak fejlődő halandói által megérthető” helyett javasolt: „mely révén az örökkévaló Istent az idő és tér anyagi világainak fejlődő halandói megérthetik”
001:05.01 „anyagi és véges” helyett javasolt: „anyagi, véges”
001:05.06 „természete egyetemes abszolútságának korlátlan lehetőségeit” helyett javasolt: „természetének egyetemes abszolútságából fakadó korlátlan lehetőségeket”
001:05.07 „nélkül és az” helyett javasolt: „nélkül, az”
001:05.08 „Függetlenül attól” helyett javasolt: „Azon túl”
001:05.08 „mindettől függetlenül” helyett javasolt: „mindezen túl”
001:05.10 „személyest el nem érő” helyett javasolt: „személyest el nem érő valóságrész”
001:05.13 „A személyiség, a legfelsőbb értelemben, Isten” helyett javasolt: „A személyiség a legfelsőbb értelemben Isten”
001:06.02 „hogy az ember” helyett javasolt: „ha az ember”
001:06.02 „amint az” helyett javasolt: „amikor az”
002:01.10 „szeretőn átfogja az ő világegyetemi gyermekeinek teljes végességét” helyett javasolt: „szeretőn veszi körül az ő összes gyermekének teljes végességét az összes világegyetemben”
002:02.07 „akik a Paradicsomból eljött összes Teremtő Fiú által teremtettek vagy fejlődtek ki” helyett javasolt: „akiknek teremtése vagy kifejlődése a Paradicsomról származó Teremtő Fiak csoportjára vezethető vissza”
002:03.02 „A rosszcselekedet és az Isten kormányzása elleni lázadás legfőbb büntetése (a valóságban elkerülhetetlen következménye)” helyett javasolt: „A legnagyobb büntetés (a valóságban elkerülhetetlen következmény) a helytelen cselekedetért és az Isten kormányzása elleni szándékos lázadásért”
002:05.06 „befutjátok” helyett javasolt: „járjátok”
002:06.02 „szeretetteljesen megható” helyett javasolt: „szeretetteljes, megható”
002:06.04 „Az Istennel kapcsolatos halandói felfogás teljességéről Jézus élete a tapasztalástól való függetlenségben mutat tiszta képet” helyett javasolt: „Az Istennel kapcsolatos halandói felfogás teljességéről Jézus élete a tapasztalást meghaladó szinteken mutat tiszta képet”
002:06.08 „miként a halandói elme ugyancsak teljesen azonosul” helyett javasolt: „mint ahogy a halandói elme is teljesen azonosulhat”
002:07.05 „abban, hogy” helyett javasolt: „abban hibáznak, hogy”
002:07.06 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
002:07.09 „nagyságát” helyett javasolt: „nagyszerűségét”
002:07.09 „értelemre építő” helyett javasolt: „értelmet megszólító”
002:07.11 „összekeveredve” helyett javasolt: „összevegyülve”
003:01.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
003:01.04 „öröklévő” helyett javasolt: „örökkévaló”
003:02.10 „ami miatt” helyett javasolt: „amely miatt”
003:02.12 „szeretete” helyett javasolt: „szeretete révén”
003:02.12 „jóság révén” helyett javasolt: „jóság által”
003:02.13 „kapcsolata révén” helyett javasolt: „kapcsolata által”
003:02.14 „igazságossága révén” helyett javasolt: „igazságossága által”
003:04.04 „fejlődésközpontú és folytonos” helyett javasolt: „fejlődésközpontú, folytonos”
003:05.13 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
003:05.17 „bizonytalan evolúciós” helyett javasolt: „bizonytalan léthelyzetű, evolúciós”
003:05.17 „értik meg” helyett javasolt: „ismerik”
004:01.01 „önkényes és anyagi” helyett javasolt: „önkényes, anyagi”
004:03.05 „amelynek” helyett javasolt: „aminek az”
005:01.02 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
005:05.06 „valláslélektant” helyett javasolt: „valláspszichológiát”
006:04.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
006:05.07 „szellem-szilánkja” helyett javasolt: „szellemszilánkja”
006:06.02 „szakaszban” helyett javasolt: „szinten”
007:04.06 „vállalkozás” helyett javasolt: „vállalás”
008:05.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
008:05.04 „közös befolyásának szellem-segédkezésével” helyett javasolt: „együttes hatását kifejező szellem-segédkezéssel”
010:08.07 „ami csak” helyett javasolt: „amely csak”
011:09.04 „amely” helyett javasolt: „ami”
012:02.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
012:07.13 „Azzal, hogy tudod mit kezdj Isten ezen ajándékaival, azt is tudod” helyett javasolt: „Azzal, hogy tudjátok mit kezdjetek Isten ezen ajándékaival, azt is tudjátok”
012:08.02 „ami” helyett javasolt: „amely”
012:08.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
013:01.12 „Istenség elérésének” helyett javasolt: „Istenség-befogadásnak”
013:01.22 „ellendarabja” helyett javasolt: „párja”
013:03.02 „mely” helyett javasolt: „ami”
014:02.07 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
014:06.01 „köre” helyett javasolt: „területe”
015:08.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
016:01.04 „amely végleges” helyett javasolt: „ami végleges”
016:07.01 „ami” helyett javasolt: „amely”
016:08.03 „személyiségüket tekintve” helyett javasolt: „személyiségek”
017:04.02 „alkalmakkor” helyett javasolt: „esetekben”
017:06.03 „amelyet” helyett javasolt: „amit”
020:02.06 „születik meg a világra” helyett javasolt: „születik a világba”
020:04.01 „világra” helyett javasolt: „világba”
020:05.03 „világra” helyett javasolt: „világba”
020:06.07 „ami” helyett javasolt: „amely”
020:06.09 „világra” helyett javasolt: „világba”
020:09.02 „ellendarabját” helyett javasolt: „párját”
020:09.04 „világra” helyett javasolt: „világhoz”
021:00.02 „képesek gyermekeik iránt táplálni” helyett javasolt: „képesek táplálni a gyermekeik iránt”
021:03.02 „világegyetemében a paradicsomi” helyett javasolt: „világegyetemében jelen lévő paradicsomi”
021:03.14 „a saját teremtményeik vagy az általa választott felsőbb lények” helyett javasolt: „az általuk teremtett lények vagy saját elhatározásból a felsőbb lények”
021:03.14 „belőlük magukból” helyett javasolt: „belőlük, magukból”
021:04.06 „tapasztaláson mielőtt” helyett javasolt: „tapasztaláson, mielőtt”
022:03.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
025:02.09 „irattárak” helyett javasolt: „adattárak”
025:05.01 „irattárainak” helyett javasolt: „adattárainak”
025:06.01 „ellendarabját” helyett javasolt: „megfelelőjét”
025:08.05 „Ha te, mint felemelkedő halandó, egy ilyen társ vagy a földi léted egy közeli társa társaságában” helyett javasolt: „Ha felemelkedő halandóként egy ilyen társsal vagy a földi léted egy közeli társával együtt”
025:08.09 „és míg áthalad a Havonán, esetleg elbukik” helyett javasolt: „és a Havonán való áthaladás során esetleg elbukik”
026:01.15 „de segédkeznek” helyett javasolt: „segédkeznek”
026:01.15 „alkotott” helyett javasolt: „hozott létre”
026:04.13 „és révén” helyett javasolt: „és ezek révén”
026:04.13 „tapasztalási jellegű” helyett javasolt: „tapasztaláson alapuló”
026:05.03 „a nyilvánvaló” helyett javasolt: „az átmeneti”
026:07.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
026:10.04 „az idő-szolgálatra a tér világaira” helyett javasolt: „a tér világain teljesítendő idő-szolgálatra”
027:05.01 „és a valótlanságnak éppen olyan lehetetlen helyet kapnia” helyett javasolt: „és valótlanság nem kaphat helyet”
027:06.06 „jelen lévők” helyett javasolt: „jelenlévők”
027:07.01 „tudatos és örömteli” helyett javasolt: „tudatos, örömteli”
027:07.01 „bensőséges és személyes” helyett javasolt: „bensőséges, személyes”
027:07.04 „a tér méhéből és az idő vajúdásából származó, e csodálatos gyermekek” helyett javasolt: „e csodálatos, a tér méhéből és az idő vajúdásából származó gyermekek”
029:03.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
029:03.11 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
029:04.31 „azokon a bolygókon” helyett javasolt: „azokon a világokon”
030:01.099 „anyagi és halandói” helyett javasolt: „anyagi, halandói”
030:03.09 „A Paradicsom eléréséig tartó hosszú tanintézetet” helyett javasolt: „A Paradicsom-elérés hosszú idő alatt teljesíthető tanintézetét”
030:03.12 „utazás és az” helyett javasolt: „utazás, az”
030:03.12 „felkapaszkodás alatt” helyett javasolt: „felkapaszkodás során”
030:04.08 „Paradicsomi jövevények” helyett javasolt: „Paradicsomra érkezettek”
030:04.11 „szellemiségi” helyett javasolt: „szellemi”
030:04.17 „egyedül fejlődnek” helyett javasolt: „egyénileg fejlődnek”
030:04.31 „Paradicsomi jövevények” helyett javasolt: „Paradicsomra érkezettek”
031:10.11 „ami” helyett javasolt: „amely”
032:00.02 „értelmi és szellemi” helyett javasolt: „értelmi, szellemi”
032:01.01 „világegyetemi időket” helyett javasolt: „világegyetem létét”
032:03.01 „következetesen fejlődők” helyett javasolt: „következetes fejlődést mutatók”
032:03.05 „helytartója és” helyett javasolt: „helytartója, aki”
032:03.06 „Elveszítve így” helyett javasolt: „Ily módon elveszítik”
032:03.06 „fokozatos szellemi” helyett javasolt: „fokozatosan kibontakozó szellemi”
032:03.07 „teremtményeredet elegendően eltávolodik” helyett javasolt: „teremtmény eredete eléggé messzire esik”
032:03.09 „egy megkérdőjelezhetetlen személyiségi szerzemény” helyett javasolt: „a személyiség megkérdőjelezhetetlen szerzeménye”
032:03.09 „Míg a kegyelem elemei szabadon vegyíthetők, addig a teremtmény sikerei az egyedi erőfeszítéseinek és a létező környezetre adott ténylegesen élő, személyes válaszainak az eredménye” helyett javasolt: „Míg a kegyelem elemei szabadon vegyíthetők, addig a teremtmény sikerei az egyedi erőfeszítésének és a létező környezetre adott, ténylegesen megélt, személyes válaszának az eredménye”
032:03.10 „szakaszáról a” helyett javasolt: „szakaszáról, a”
032:03.14 „azonban természetükben” helyett javasolt: „azonban a természetükben”
032:04.01 „céljának eléréséből” helyett javasolt: „céljának eléréséhez szükséges munkából”
032:04.12 „a személyiség birtokában és a lehetséges szellemi előrelépésében” helyett javasolt: „a személyiséggel való felruházhatóság és a lehetséges szellemi előrelépés terén”
032:05.08 „tökéletesedési versengés” helyett javasolt: „tökéletesedés iránti versengés”
032:05.08 „győzelem fogja koronázni minden olyan emberi lény erőfeszítéseit” helyett javasolt: „győzelemre fognak vezetni minden olyan emberi lény erőfeszítései”
033:01.04 „Istenség-személyiség energia-anyag” helyett javasolt: „Istenség-személyiség”
033:03.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
033:03.05 „koronázásakor” helyett javasolt: „avatásakor”
033:05.03 „ügyvezetésében sem” helyett javasolt: „ügyvezetésében”
033:05.03 „kivéve az összekötő testvéreivel, a csillagvilági központokon szolgáló Nappalok Hűséges Követőivel végzett felügyeletet” helyett javasolt: „kivéve az összekötő testvérei, a csillagvilági központokon szolgáló Nappalok Hűséges Követői kapcsán végzett felügyelet esetében”
034:03.06 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
034:06.08 „ami a” helyett javasolt: „amely a”
034:06.09 „összeesküvése” helyett javasolt: „összejátszása”
034:06.11 „tanulók vagytok” helyett javasolt: „tanuló vagy”
034:06.11 „akartok” helyett javasolt: „akarsz”
034:06.11 „vágytok” helyett javasolt: „vágysz”
034:06.11 „benneteket” helyett javasolt: „téged”
034:06.11 „lépéseteket” helyett javasolt: „lépésedet”
034:06.11 „megtennetek” helyett javasolt: „megtenned”
034:06.12 „vállaljátok” helyett javasolt: „vállalod”
034:07.07 „állati lények” helyett javasolt: „állati eredetű lények”
035:02.05 „világra” helyett javasolt: „világba”
035:09.09 „világokra” helyett javasolt: „világokhoz”
036:02.16 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
037:02.02 „alkalmakkor” helyett javasolt: „esetekben”
039:04.16 „irattárakat” helyett javasolt: „adattárakat”
039:05.05 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
040:01.02 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
040:05.19 „igaz fény a világra jött minden embert beragyog” helyett javasolt: „igaz fény, mely megvilágosít minden embert, aki a világba jön”
040:09.02 „ellendarabját” helyett javasolt: „párját”
041:02.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
041:05.08 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
042:04.06 „ami” helyett javasolt: „amely”
042:12.13 „ellendarabjának” helyett javasolt: „párjának”
043:01.01 „koronáz” helyett javasolt: „ékesít”
043:01.07 „fogadóterem” helyett javasolt: „rendezvényépület”
043:04.07 „fennhatóságot” helyett javasolt: „főhatalmat”
043:06.06 „nem marad belőle semmi” helyett javasolt: „nem marad utána anyagcsere-termék”
044:00.16 „ellendarabját” helyett javasolt: „megfelelőjét”
044:00.18 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
044:04.12 „irattáraiban” helyett javasolt: „adattáraiban”
045:02.04 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
045:04.16 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
045:06.03 „halandói nemi életet” helyett javasolt: „halandók nemiségre alapozott életét”
046:03.01 „híradóteremben” helyett javasolt: „híradási és rendezvényépületben”
046:03.02 „fogadóterem” helyett javasolt: „rendezvényépület”
046:03.03 „terembe” helyett javasolt: „rendezvényépületbe”
046:05.22 „irattári” helyett javasolt: „adattári”
047:04.07 „nemi élettel” helyett javasolt: „nemiségre alapozott életvitellel”
047:05.02 „az első átmeneti világok, a végleges rendű lények központjának és a kifejletlen evolúciós gyermekek gondozását végző csillagrendszeri gyakorló-nevelő otthon meglátogatására” helyett javasolt: „az átmeneti világok közül az elsőnek, a végleges rendű lények központjának és a kifejletlen evolúciós gyermekek gondozását végző csillagrendszeri gyakorló-nevelő otthonnak a meglátogatására”
047:08.05 „viszonylatban” helyett javasolt: „tekintetben”
048:02.14 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
048:04.18 „s ami” helyett javasolt: „s amely”
048:05.01 „világain” helyett javasolt: „világaiban”
048:05.08 „késlekedés” helyett javasolt: „halogatás”
048:05.08 „kényelemkeresés” helyett javasolt: „kényelmesség”
048:06.24 „lélektankutatói” helyett javasolt: „pszichológiakutatói”
049:00.03 „ami” helyett javasolt: „amely”
049:03.04 „e téren való” helyett javasolt: „ilyen jellegű”
049:05.24 „menetét” helyett javasolt: „alakulását”
050:00.01 „világra” helyett javasolt: „világok vezetésére”
050:02.07 „alkalmakkor” helyett javasolt: „esetekben”
050:04.10 „herceg tanodái” helyett javasolt: „hercegi tanodák”
050:04.13 „bolygói fogalmainak fennmaradása” helyett javasolt: „fogalmainak a bolygón való fennmaradása”
050:07.01 „különleges lehetőséget ad a hit gyakorlására és a mindenségrendi bizonyosságban való olyan különleges adottság kifejlesztésére” helyett javasolt: „egyedülálló lehetőséget biztosít a hit gyakorlására és a mindenségrendi megbízhatóságba vetett bizalom olyan sajátos minőségének kifejlesztésére”
052:03.06 „legyőzésének” helyett javasolt: „meghódításának”
052:03.11 „megkoronázása” helyett javasolt: „betetőzése”
052:05.06 „világra” helyett javasolt: „világba”
053:02.05 „amely végül” helyett javasolt: „ami végül”
053:04.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
053:05.06 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
053:05.06 „fogadótermében” helyett javasolt: „rendezvényépületében”
054:00.01 „összeütköző” helyett javasolt: „összeütközésbe kerülő”
054:01.05 „mint az önös halandói képzelgés egyfajta koholmánya” helyett javasolt: „mint valós alapokat nélkülöző, önös halandói képzelgés”
054:02.03 „felkavaró” helyett javasolt: „nagy hatású”
054:04.02 „A szülők, akik gyermeket hoztak a világra” helyett javasolt: „Akik gyermekeket szültek”
054:05.11 „amely csak” helyett javasolt: „ami csak”
055:02.04 „nyilvánul meg s megszabadítja” helyett javasolt: „megszabadítja”
055:02.06 „ami” helyett javasolt: „amely”
055:02.06 „Határozottan” helyett javasolt: „Igencsak”
055:03.00 „aranykor” helyett javasolt: „aranykorok”
057:00.01 „feljegyzések” helyett javasolt: „adattári feljegyzések”
057:01.04 „feljegyzések” helyett javasolt: „adattári feljegyzések”
057:07.02 „ami” helyett javasolt: „amely”
057:07.08 „jelenlévő különböző” helyett javasolt: „jelen lévő, különféle”
057:08.04 „Világtengerből” helyett javasolt: „világtengerből”
057:08.20 „Világtengerré, majd a Csendes-óceánná” helyett javasolt: „világtengerbe, majd a Csendes-óceánba”
060:01.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
061:01.04 „fejlett utódokat világra hozni” helyett javasolt: „jól fejlett utódokat létrehozni”
062:02.04 „koronájában” helyett javasolt: „lombozatában”
062:03.10 „világra” helyett javasolt: „világba”
062:05.09 „Bár mi mindannyian nagyon is érdekeltek voltunk abban, hogy e két kis vadóc mit tervez” helyett javasolt: „Bár mindannyian nagyon aggódtunk, hogy mit tervez ez a két kis vadóc”
062:06.05 „amely” helyett javasolt: „ami”
063:05.02 „folyt” helyett javasolt: „igyekvő”
066:01.00 „Herceg” helyett javasolt: „herceg”
066:02.00 „Herceg” helyett javasolt: „herceg”
066:03.00 „Herceg” helyett javasolt: „herceg”
066:06.00 „Herceg” helyett javasolt: „herceg”
066:07.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
066:08.06 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
067:05.05 „fajtáknak” helyett javasolt: „csoportoknak”
068:03.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
068:04.03 „irigysége” helyett javasolt: „féltékenysége”
068:05.08 „világrahozatala” helyett javasolt: „megszülése”
068:05.08 „munka” helyett javasolt: „munkavégzés”
069:02.02 „természetes és zsarnoki” helyett javasolt: „természetes, zsarnoki”
069:05.04 „alárendelhesse” helyett javasolt: „alárendelje”
070:00.03 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
070:06.02 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
070:06.06 „a mindig jelenlévő orgyilkosságtól” helyett javasolt: „az orgyilkosság folyamatos veszélyétől”
071:02.05 „többségek” helyett javasolt: „többségi csoportok”
073:01.06 „Káspi-tengeri” helyett javasolt: „Káspi-tenger”
073:01.06 „Káspi-tengeri” helyett javasolt: „Káspi-tenger”
075:00.01 „mely” helyett javasolt: „ami”
076:04.08 „andita emberfajta” helyett javasolt: „andita fajta”
076:05.07 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
077:03.02 „felállítatni” helyett javasolt: „felállíttatni”
077:03.08 „harcolók, elmenekültek” helyett javasolt: „harcolók elmenekültek”
077:08.13 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
078:04.02 „andita emberfajta” helyett javasolt: „andita fajta”
078:05.01 „andita emberfajtát” helyett javasolt: „andita fajtát”
079:08.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
079:08.06 „beváltani a fejlett államiság korai kialakításával kapcsolatos ígéreteket” helyett javasolt: „teljesíteni a fejlett államiság korai kialakításának ígéretét”
080:09.03 „északi fajta” helyett javasolt: „északi csoportok”
081:02.11 „maradt amióta” helyett javasolt: „maradt, amióta”
081:06.04 „Turkesztántól északra” helyett javasolt: „Turkesztán északi részén”
081:06.24 „a világra” helyett javasolt: „létre”
082:02.01 „jelenlévő és komoly” helyett javasolt: „jelen lévő, komoly”
084:03.08 „melyet” helyett javasolt: „amit”
084:06.06 „morontiai és szellemi” helyett javasolt: „morontiai és a szellemi”
085:03.01 „különös és társként való elismerési érzéseket táplált” helyett javasolt: „a társként való elismerés különös érzését táplálta”
085:03.04 „Az evolúciós vallás kezdetén” helyett javasolt: „A korai evolúciós vallásban”
085:03.04 „skandináv fajták” helyett javasolt: „északi csoportok”
086:00.02 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
086:03.03 „későbbi és összetettebb” helyett javasolt: „későbbi, összetettebb”
087:04.03 „is gyors” helyett javasolt: „is a gyors”
087:04.07 „egészen a Kaligasztia-féle lázadásig nem” helyett javasolt: „csak a Kaligasztia-féle lázadás után”
088:02.01 „hathatósságát” helyett javasolt: „elfogadottságát”
088:02.05 „törvényhez” helyett javasolt: „törvénytábla mellett”
088:04.05 „nekihátrál az igazságnak” helyett javasolt: „visszalép az igazsághoz”
088:04.08 „A hibázásra” helyett javasolt: „Az eredménytelenségre”
088:05.01 „A test eltüntetésének titkos jellege” helyett javasolt: „A test eltüntetésével járó titoktartás”
089:00.01 „jön a világra” helyett javasolt: „érkezik a világba”
089:03.06 „különböző népek” helyett javasolt: „különféle népek”
089:05.01 „társadalom társadalmi” helyett javasolt: „társadalom közösségi”
089:06.02 „ami” helyett javasolt: „amely”
089:08.07 „vitatkozás készségét” helyett javasolt: „alkudozás készségét”
091:02.02 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
091:03.06 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
091:03.07 „mondhatni, olyan valódi és igazi és isteni” helyett javasolt: „mondhatni olyan valódi, igazi és isteni”
091:04.02 „lealjasítani” helyett javasolt: „lealacsonyítani”
091:06.04 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
091:06.07 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
091:07.03 „lélektani előérzetet” helyett javasolt: „pszichológiai előérzetet”
091:07.03 „lélektani szintet meghaladó” helyett javasolt: „pszichológiai szintet meghaladó”
092:01.02 „fajok” helyett javasolt: „fajták”
092:04.03 „az ismeretlen megismerése” helyett javasolt: „a nem ismert tapasztalása”
092:05.11 „az ilyen haladó hitek” helyett javasolt: „haladónak mondható hit”
092:05.11 „e tiszteletfajta” helyett javasolt: „az ilyen tiszteletfajta”
092:05.15 „az egység mellett további terjeszkedést már nem engedett meg” helyett javasolt: „az egység megtartása mellett további terjeszkedést már nem tett lehetővé”
093:03.08 „akit oly élénken mutatott be úgy” helyett javasolt: „mely Istent elevenül úgy ábrázolt”
093:03.08 „keresztül is elfogadja” helyett javasolt: „keresztül elfogadja”
093:09.07 „számos” helyett javasolt: „többszöri”
093:09.11 „világra” helyett javasolt: „világba”
093:10.10 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
094:03.07 „ellendarabja” helyett javasolt: „párja”
094:04.10 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
094:04.10 „elismertségének és” helyett javasolt: „elismertségének, valamint”
094:06.01 „írás közreadásának időpontjáig” helyett javasolt: „írás koráig”
094:06.03 „örökké tartó egyesülés” helyett javasolt: „örökké tartó egység megtalálása”
094:06.09 „iramra kényszerítette” helyett javasolt: „versengésre késztette”
094:06.11 „szerkezetének alapját” helyett javasolt: „alapszövetét”
094:07.06 „a sálemi evangéliumtól, vagyis attól, hogy egyedül a hit révén is elnyerhető az isteni kegy” helyett javasolt: „az egyedül a hit révén elnyerhető isteni kegyről szóló sálemi evangéliumtól”
094:08.00 „Buddhista” helyett javasolt: „buddhista”
094:11.01 „szertartáselvi” helyett javasolt: „szertartásos”
094:11.02 „akkor jutott el a világhoz, amikor” helyett javasolt: „csak azután jutott el a világhoz, hogy”
094:12.03 „nemléti nyugalom” helyett javasolt: „nemlét nyugalma”
095:01.05 „áhítat” helyett javasolt: „imádat”
095:01.08 „elbukott és feledésbe” helyett javasolt: „elbukott, feledésbe”
095:01.08 „túl sokra törekednek, hogy” helyett javasolt: „túl nagyra törve”
095:01.08 „az utasítást” helyett javasolt: „a megbízást”
095:02.09 „elküldetett” helyett javasolt: „elkerült”
095:02.10 „A megítéltetés szó” helyett javasolt: „Az ítélet kifejezés”
095:03.02 „életből” helyett javasolt: „életéből”
095:05.09 „meghaladta” helyett javasolt: „túlszárnyalta”
095:07.02 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
096:04.02 „úgy döntött” helyett javasolt: „akként döntött”
096:04.05 „rengett” helyett javasolt: „rázkódott”
096:04.09 „ama fennkölt” helyett javasolt: „fennkölt”
096:05.01 „a több nyelven beszélő úgynevezett héber hordát” helyett javasolt: „az úgynevezett héberek több nyelven beszélő hordáját”
097:08.03 „írásokat” helyett javasolt: „Írásokat”
097:08.06 „torz jellegét” helyett javasolt: „elferdítését”
097:08.06 „érzékfölötti szintű” helyett javasolt: „csodaszerű”
097:08.06 „szerencsétlenül” helyett javasolt: „szerencsétlen módon”
097:08.06 „A szent történelem koholmányává” helyett javasolt: „A szent történelemről való képzelgéssé”
097:09.04 „koronázta” helyett javasolt: „avatta”
097:09.11 „ami” helyett javasolt: „amely”
098:02.10 „ami” helyett javasolt: „amely”
098:04.06 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
098:05.01 „római birodalomban” helyett javasolt: „Római Birodalomban”
098:05.04 „hogy a szentségből venni biztosítja” helyett javasolt: „hogyha vesznek a szentségből, az biztosítja”
098:05.04 „amire azután” helyett javasolt: „ezt követően pedig”
098:05.04 „Mitrászhoz, s üdvözültségben az ítéletnapig való ottlétet” helyett javasolt: „Mitrászhoz és üdvözült állapotban való ott tartózkodást az ítéletnapig”
098:06.03 „egyházak” helyett javasolt: „egyházközösségek”
098:07.07 „mondák” helyett javasolt: „történetek”
099:01.02 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
099:03.06 „átalakításaik” helyett javasolt: „átalakítások”
099:04.06 „lélektanilag” helyett javasolt: „pszichológiailag”
099:04.08 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
099:05.07 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
099:06.02 „sarkalatos evangéliumának” helyett javasolt: „lényegi részét képező örömhír”
099:06.03 „A mindenekelőtt a formára” helyett javasolt: „A formára mindenekelőtt”
099:06.03 „felgyülemlése” helyett javasolt: „előtérbe helyezése”
099:07.02 „közvetlen és időleges” helyett javasolt: „közvetlen, időleges”
100:00.01 „LENDÜLETES-IGAZODÓ” helyett javasolt: „TEVÉKENY-IGAZODÓ”
100:01.02 „a kibontakozó polgárosodás különböző korszakaiban, egymást követő műveltségeiben és a letűnő fejlődési szakaszaiban” helyett javasolt: „a különböző időszakokban, az egymást váltó műveltségi körökben és a kibontakozó polgárosodás átmeneti szakaszaiban”
100:01.04 „hatásos és ösztönző” helyett javasolt: „hatásos, ösztönző”
100:01.08 „az isteni kegyelemre való építés mellőzését” helyett javasolt: „az isteni kegyelem elvárásának mellőzését”
100:01.09 „tudatfeletti működési rendű” helyett javasolt: „tudatfeletti működési rend”
100:01.09 „az az” helyett javasolt: „ez az”
100:02.02 „eszményképeknek” helyett javasolt: „eszményképek”
100:02.03 „ahol” helyett javasolt: „amelyen”
100:02.04 „egyből annak jelzőjévé válik” helyett javasolt: „egyszerre válik annak jelzőjévé”
100:02.04 „meg és” helyett javasolt: „meg, és”
100:02.06 „melyekre a teret meghaladni, az időt leküzdeni és az örök beteljesülést elérni – végleges rendű lényként az isteni tökéletességre és szolgálatra – rendeltetett halhatatlan személyiség építendő” helyett javasolt: „melyekre egy isteni tökéletességre és véglegesrendűi szolgálatra rendeltetett, a teret meghaladni, az időt leküzdeni és az örök beteljesülést elérni képes halhatatlan személyiség építendő”
100:03.01 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
100:03.04 „értékek méltányló tudatosulása” helyett javasolt: „értékeket méltányló tudatosulás”
100:04.01 „felsőbb értékeket” helyett javasolt: „magasabb rendű értékeket”
100:04.02 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
100:04.06 „emberiség érzelmi érzés-áradatát” helyett javasolt: „emberi érzelmi érzés-áradatot”
100:05.03 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
100:05.04 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
100:05.04 „lélektani természetű” helyett javasolt: „pszichológiai természetű”
100:05.04 „lélektani magyarázaton” helyett javasolt: „pszichológiai magyarázaton”
100:05.05 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
100:05.06 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
100:05.08 „gyakorolni” helyett javasolt: „tekinteni”
100:05.08 „állapotát” helyett javasolt: „állapotára”
100:05.09 „rejtelmességi állapot” helyett javasolt: „rejtelmesség állapotának”
100:05.10 „Az ilyen előkészítés eredményeként megjelenő anyag” helyett javasolt: „Az ilyen előkészületek eredményeként megjelenő dolgok”
100:05.10 „lelkiállapotok” helyett javasolt: „pszichikai állapotok”
100:05.10 „a lelki egyensúly megbomlása” helyett javasolt: „a pszichikai disszociáció”
100:06.01 „valamiféle olyan” helyett javasolt: „egy olyan”
100:06.03 „létpolgárságnak” helyett javasolt: „létpolgárságának”
100:06.06 „lendületes-igazodó és magasztos” helyett javasolt: „lendületes és mégis igazodó, magasztos”
100:07.16 „legyen a neved szent” helyett javasolt: „szenteltessék meg a neved”
101:00.02 „de nem vallás” helyett javasolt: „de nem a vallás”
101:00.03 „világra” helyett javasolt: „világba”
101:01.03 „belső és szellemi” helyett javasolt: „benső, szellemi”
101:01.03 „Szellemének az együttes” helyett javasolt: „Szellemének együttes”
101:01.03 „azokon működnek” helyett javasolt: „azok alapján működnek”
101:01.04 „új és szellemi” helyett javasolt: „új, szellemi”
101:01.05 „valamilyen anyagi mindenségtan józan elmélkedéseinek eredménye” helyett javasolt: „az anyagi mindenségre vonatkozó józan elmélkedések eredménye”
101:01.05 „jelenlétének” helyett javasolt: „jelenléte”
101:01.05 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
101:01.06 „hívői személyiség” helyett javasolt: „hívő személyiség”
101:01.07 „evolúciós kötelességek és kötelmek tudata” helyett javasolt: „evolúciós kötelességtudat és a kötelezettségek”
101:01.07 „legmélyebb” helyett javasolt: „legbensőbb”
101:01.07 „Az ilyen megvilágosodott és fegyelmezett egyének felsőbb és az életfelfogásit meghaladó bölcsessége végül megtanítja ezeknek” helyett javasolt: „Az élet magasabb szintű felfogásából eredő bölcsesség megtanítja az ilyen megvilágosodott és fegyelmezett egyéneknek”
101:02.01 „valaha is tudományosnak vagy akár lélektaninak” helyett javasolt: „egyáltalán a tudomány vagy a pszichológia területéhez tartozónak”
101:02.06 „világra” helyett javasolt: „világba”
101:02.07 „okszerűen” helyett javasolt: „következetes”
101:02.13 „puszta” helyett javasolt: „pusztán”
101:02.14 „legmélyebb” helyett javasolt: „legbensőbb”
101:02.16 „hiteteket és az azokkal kapcsolatos tapasztalásotokat illeti” helyett javasolt: „hitetekre és az azokkal kapcsolatos tapasztalásotokra vonatkozik”
101:02.17 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
101:03.02 „Igazság Szellemének felruházottsága” helyett javasolt: „Igazság Szellemétől való felruházottság”
101:03.02 „Szent Szellem felruházottsága” helyett javasolt: „Szent Szellemtől való felruházottság”
101:03.02 „magvában örökvégzetű” helyett javasolt: „az elvi lehetőséget tekintve örökbeteljesüléssel bíró”
101:03.04 „hogy ez arra készteti a halandói személyiséget, hogy válaszoljon bizonyos nehéz, értelmileg kihívó és próbára tevő társadalmi helyzetekre” helyett javasolt: „hogy ez válaszadásra készteti a halandói személyiséget bizonyos nehéz, értelmileg kihívó és próbára tevő társadalmi helyzetekben”
101:03.12 „meggyőző” helyett javasolt: „meggyőzőnek tűnő”
101:03.13 „társadalmainak hatalmas túlterhelésétől” helyett javasolt: „társadalmai által jelentett hatalmas túlterheléstől”
101:03.17 „már előbb közreadott” helyett javasolt: „már közreadott”
101:05.09 „mindkettő különbözőképpen társulhat a hit gyakorlásával a szellemi látásmódnak a valósággá való előmozdításában” helyett javasolt: „különféleképpen társulhatnak a hit gyakorlásával a szellemi látásmódnak a valósággá való előmozdítása terén”
101:05.12 „kinyilatkoztatási igazság” helyett javasolt: „kinyilatkoztatott igazság”
101:06.17 „megvilágosodása” helyett javasolt: „megvilágítása”
101:06.17 „amit Jézus” helyett javasolt: „mint amit Jézus”
101:06.17 „végei” helyett javasolt: „magasságai”
101:07.01 „építésére alkalmas anyagok forrását” helyett javasolt: „felépítéséhez szükséges tartalmak forrását”
101:07.01 „intézményi kihatások” helyett javasolt: „intézményi hatások”
101:07.02 „utánzására” helyett javasolt: „követésére”
101:07.02 „területeinek felfedezésével való megpróbálkozáshoz” helyett javasolt: „vidékei felfedezésére való elinduláshoz”
101:07.03 „rendszabályok” helyett javasolt: „működési szabályok”
101:07.04 „az oktani észbeliség szintjére” helyett javasolt: „az oktanra épülő gondolkodás szintjére”
101:07.05 „az egyesülésüket” helyett javasolt: „ezek egyesülését”
101:07.05 „tetszetős tiszteletet” helyett javasolt: „szépségtiszteletet”
101:07.06 „azt a kezdetleges vallást” helyett javasolt: „a kezdetleges vallást”
101:09.03 „fogalmait” helyett javasolt: „fogalmakat”
101:09.06 „Elismerve ugyan, hogy a vallás tökéletlen” helyett javasolt: „Elismerve a vallás tökéletlenségét”
101:10.09 „vonuló vértjére” helyett javasolt: „látványos megjelenésére”
102:01.01 „kifejlett ember” helyett javasolt: „felnőtt ember”
102:01.06 „azon Igazító” helyett javasolt: „az Igazító”
102:02.03 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
102:02.05 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
102:04.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
102:04.06 „lélektant” helyett javasolt: „pszichológiát”
102:05.03 „lélektanilag” helyett javasolt: „pszichológiailag”
102:06.06 „fedeznie” helyett javasolt: „tárnia”
102:06.08 „A tudománynak nem szabad a vallásos tapasztalást a hihetőség szintjén figyelmen kívül hagynia, addig nem” helyett javasolt: „A tudománynak sem szabadna a vallási tapasztalást hiteltelenség miatt elvetnie, mindaddig nem”
102:06.08 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
102:06.10 „felettébb megnövel” helyett javasolt: „óriási mértékben felértékel”
102:07.01 „józan” helyett javasolt: „józanul gondolkodni képes”
102:07.02 „önmagától keletkezett” helyett javasolt: „önmaga által okozott”
102:07.06 „a befelé Istenben” helyett javasolt: „az Istenben befelé”
102:08.03 „közötti különbség” helyett javasolt: „közötti eltérés”
102:08.07 „utal csodákra úgy, mint a fennhatóságának bizonyítékára” helyett javasolt: „utal a csodákra a tekintély bizonyítékaként”
103:02.01 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
103:02.02 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
103:02.05 „gyermeki lélektan” helyett javasolt: „gyermek pszichikai működése”
103:04.01 „emberszerető ösztönzésével” helyett javasolt: „önzetlen késztetésével”
103:04.04 „Jézus elvetett mindenféle áldozási és vezeklési szertartásrendet” helyett javasolt: „Jézus elsöpörte az összes áldozási és engesztelési szertartásrendet”
103:05.05 „önzetlenségi késztetését” helyett javasolt: „önzetlenség-késztetését”
103:05.08 „amikor azt tanulja” helyett javasolt: „amikor azt tanítják neki”
103:05.11 „nevelési kényszer” helyett javasolt: „nevelés során alkalmazott kényszer”
103:05.12 „közösségi” helyett javasolt: „társadalmi”
103:06.01 „lélektannal” helyett javasolt: „pszichológiával”
103:06.01 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
103:06.05 „önmagában és önmagától sem a tudomány, sem a vallás egyedül soha nem remélheti” helyett javasolt: „egymagában és önmagától sem a tudomány, sem a vallás nem remélheti soha”
103:07.01 „a hit a tudománnyal együtt valóban az ilyen bölcselet forrása” helyett javasolt: „a hit a tudománnyal együtt éppen hogy az ilyen bölcselet forrása”
103:07.03 „befelé és a” helyett javasolt: „befelé, a”
103:07.03 „kifelé és a” helyett javasolt: „kifelé, a”
103:08.03 „lélektana” helyett javasolt: „pszichológiája”
103:09.01 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
104:00.02 „és a férfi” helyett javasolt: „valamint a férfi”
104:01.05 „Vishnu” helyett javasolt: „Visnu”
104:01.10 „amely” helyett javasolt: „ami”
104:01.11 „egyházakhoz” helyett javasolt: „egyházközösségekhez”
104:01.11 „de hitszónoklataiban” helyett javasolt: „de a hitszónoklataiban”
104:02.05 „gyakorolják az igazságtételt” helyett javasolt: „végzik az igazságtételt”
105:01.05 „múltbeli-örökkévaló” helyett javasolt: „múlt-örökkévalósági”
105:01.07 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
106:06.02 „amely” helyett javasolt: „ami”
107:00.01 „számtalan időgyermekének” helyett javasolt: „számtalan, időben élő gyermekének”
107:00.02 „ők képezik az ember örök létpályájának a halandói elmébe zárt valóságos ígéretét” helyett javasolt: „a halandói elmébe zárva ők képezik az ember örök létpályájának valóságos ígéretét”
107:00.06 „és aki az” helyett javasolt: „és az”
107:04.01 „minden Istenség-jegy” helyett javasolt: „minden olyan Istenség-jegy”
107:04.01 „amit csak” helyett javasolt: „melyet csak”
107:04.01 „ilyen szilánkja” helyett javasolt: „egy ilyen szilánkja”
107:04.02 „Korlátozottak egyetemességi szempontból” helyett javasolt: „Az egyetemesség szempontjából korlátozottak”
107:04.02 „de természetük” helyett javasolt: „de a természetük”
107:04.05 „igazi világosság” helyett javasolt: „igaz fény”
107:04.05 „világra” helyett javasolt: „világba”
107:04.07 „elképzelhetetlen” helyett javasolt: „felfoghatatlan”
107:06.02 „tehetik ideigvaló” helyett javasolt: „tehetik az ideigvaló”
107:06.02 „csodálatos és önmagát” helyett javasolt: „csodálatos, önmagát”
107:06.02 „és így magányuk véget érhet” helyett javasolt: „s így a magányuk véget érhessen”
107:06.03 „rendűi besorolás utáni szakaszaiban” helyett javasolt: „rendű besorolását követő szakaszaiban”
107:06.03 „segédkezésének társulása” helyett javasolt: „segédkezésének a társulása”
107:06.03 „emelkedésen túl” helyett javasolt: „felemelkedés után”
107:07.03 „örökkévalósági pályafutása” helyett javasolt: „örökkévalóságban kibontakozó pályafutása”
107:07.06 „birodalmainak” helyett javasolt: „birodalmának”
108:01.01 „velük kapcsolatban” helyett javasolt: „teremtményekkel”
108:01.06 „továbbélési értékű” helyett javasolt: „továbbélési értékkel bíró”
108:02.02 „jó és rossz értékek közötti választásra” helyett javasolt: „jó és rossz közötti értékválasztásra”
108:02.03 „azokat a világokat” helyett javasolt: „azokon a világokon”
108:02.09 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
108:05.06 „lelkiállapototokra” helyett javasolt: „pszichikai elrendeződésre”
108:05.08 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
108:05.09 „közötti” helyett javasolt: „között”
109:02.03 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
109:02.09 „kizárólag kölcsönös” helyett javasolt: „kizárólag a kölcsönös”
109:04.06 „irattárakban” helyett javasolt: „adattárakban”
109:06.02 „teremtményekkel kapcsolatban” helyett javasolt: „teremtmények esetében”
109:07.07 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
110:00.01 „osztozzon” helyett javasolt: „osztozik”
110:01.05 „válságos állapotban” helyett javasolt: „válsághelyzetben”
110:02.02 „de befogadó” helyett javasolt: „de a befogadó”
110:02.02 „soha isteni” helyett javasolt: „soha az isteni”
110:02.03 „ellendarabjait” helyett javasolt: „megfelelőit”
110:02.05 „erről az” helyett javasolt: „ilyen”
110:02.06 „A morontia értelem pedig ezek alapján a helyi világegyetemben egy akarat uralta kettős elmét jelent” helyett javasolt: „Ezek alapján a morontia értelem olyan kettős elmét jelent a helyi világegyetemben, melyet egy akarat ural”
110:02.06 „hogy az ember elméjét Isten elmeképességével azonossá alakítja” helyett javasolt: „hogy az ember azonosságra jut az Isten elmeképességével az emberi elme tekintetében”
110:03.02 „nyilvánvalóan” helyett javasolt: „nyilvánvaló”
110:03.09 „halandótársatokhoz való” helyett javasolt: „halandótársatok iránti”
110:04.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
110:04.03 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
110:04.04 „ezen a világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
110:05.01 „ami” helyett javasolt: „amely”
110:05.01 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
110:05.04 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
110:05.05 „élettani és lelki” helyett javasolt: „élettani és pszichológiai”
110:05.06 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.01 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.01 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.03 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.04 „megszállott” helyett javasolt: „rögeszmés”
110:06.12 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.15 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.16 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai (lelki)”
110:06.17 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
110:06.22 „harmadik lelki” helyett javasolt: „harmadik pszichikai (lelki)”
110:06.22 „első lelki” helyett javasolt: „első pszichikai (lelki)”
110:07.05 „jegyét” helyett javasolt: „jellemzőjét”
110:07.06 „irgalmasságok” helyett javasolt: „irgalmak”
110:07.07 „elmétől elmébe” helyett javasolt: „közvetlen elmekapcsolatba”
110:07.08 „lesztek megkülönböztethető” helyett javasolt: „vagytok egymástól elkülöníthető”
111:00.03 „hogy kifejlődő” helyett javasolt: „hogy a kifejlődő”
111:00.05 „szoborművet” helyett javasolt: „domborművet”
111:00.06 „az érdekében” helyett javasolt: „a kegyelmében”
111:01.08 „akarat felsőbbrendű” helyett javasolt: „akaratmegnyilvánulás a legfontosabb”
111:01.09 „révkapitányotok” helyett javasolt: „révkalauzotok”
111:01.09 „révkapitányra” helyett javasolt: „révkalauzra”
111:01.09 „szeretetteljes révkapitány” helyett javasolt: „szeretetteljes révkalauz”
111:01.09 „hűséges révkapitány” helyett javasolt: „hűséges révkalauz”
111:02.09 „állati-feletti” helyett javasolt: „állati szint feletti”
111:03.02 „olyan Istenség-szellemi közreműködés nélkül” helyett javasolt: „az Istenség olyan szellemi közreműködése nélkül”
111:03.04 „mégpedig saját” helyett javasolt: „mégpedig a saját”
111:04.09 „építőjellegűen” helyett javasolt: „építő jellegűen”
111:06.01 „teremt” helyett javasolt: „eredményez”
111:06.02 „győző” helyett javasolt: „győztes”
111:07.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
111:07.03 „ellendarabját” helyett javasolt: „párját”
111:07.04 „rettenetesen” helyett javasolt: „roppantul”
112:00.14 „mely” helyett javasolt: „ami”
112:02.09 „lénnyé teszi” helyett javasolt: „lényként azonosítja”
112:03.07 „el azonosságát” helyett javasolt: „el az önazonosságát”
112:03.07 „elveszíti azonosságát” helyett javasolt: „elveszíti az önazonosságát”
112:03.07 „de személyiségét” helyett javasolt: „de a személyiségét”
112:03.07 „örök megnyilvánulásban” helyett javasolt: „örökké tartó megnyilvánulásban”
112:05.09 „kapja, igaz” helyett javasolt: „kapja, az igaz”
112:05.09 „és valódi” helyett javasolt: „és a valódi”
112:05.12 „amely” helyett javasolt: „ami”
112:05.19 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
112:06.03 „test, korlátozott mértékben, visszaad” helyett javasolt: „test korlátozott mértékben visszaad”
112:07.01 „múltbeli-örökkévalósági” helyett javasolt: „múlt-örökkévalósági”
112:07.05 „amely kiadását” helyett javasolt: „amely a kiadását”
112:07.05 „Havona központi világegyeteme” helyett javasolt: „Havona központi világegyetem”
112:07.12 „teremtmény rendje” helyett javasolt: „teremtmény rendje marad”
112:07.14 „megtartotta ígéretét” helyett javasolt: „megtartotta az ígéretét”
113:00.01 „továbbélőkké” helyett javasolt: „továbbélővé”
113:01.01 „Ez a felismerés közöltetett” helyett javasolt: „E felismerés kimondására került sor”
113:01.06 „első vagy belső” helyett javasolt: „első, vagyis belső”
113:02.05 „esztelen” helyett javasolt: „alaptalan”
113:02.05 „örökséget” helyett javasolt: „örökségét”
113:04.01 „befelé irányban” helyett javasolt: „befelé irányulóan”
113:05.05 „beavatkozás eredményeképpen” helyett javasolt: „beavatkozásoktól”
113:06.02 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
113:07.01 „teljes korszakot tesz ki” helyett javasolt: „korszak”
113:07.01 „tartózkodott elmétekben” helyett javasolt: „tartózkodott az elmétekben”
113:07.06 „esetleg újra is egyesülhet az örökkévaló szolgálatban” helyett javasolt: „vagy újraegyesül az örökkévaló szolgálatban, vagy nem”
113:07.06 „őket küldetésük” helyett javasolt: „őket a küldetésük”
114:00.03 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:01.01 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:01.02 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:02.06 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:03.00 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:03.01 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:03.02 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:03.05 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:06.01 „helyben székelő” helyett javasolt: „helyben működő”
114:06.02 „helyben székelő főkormányzó általános” helyett javasolt: „helyben működő főkormányzó általános”
114:06.02 „helyben működő főkormányzó önkéntes” helyett javasolt: „helyben szolgáló főkormányzó önkéntes”
114:06.05 „korszakbeli” helyett javasolt: „korszakban szolgáló”
114:06.07 „amely” helyett javasolt: „ami”
114:07.15 „legkorábbi” helyett javasolt: „korai”
114:07.15 „bolygótok” helyett javasolt: „a bolygótok”
114:16.11 „az emberfajták egésze” helyett javasolt: „teljes emberfajták”
115:01.04 „létéről, anélkül” helyett javasolt: „létéről anélkül”
115:01.04 „az ősi lények, a Teremtők” helyett javasolt: „valamilyen ősi lények, Teremtők”
115:02.01 „amely magvában” helyett javasolt: „ami magvában”
115:02.01 „amely inkább” helyett javasolt: „ami inkább”
115:03.16 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
115:04.06 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
115:07.06 „jelenlévőnek” helyett javasolt: „jelen lévőnek”
116:04.11 „amely” helyett javasolt: „ami”
116:05.16 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
117:02.06 „amely” helyett javasolt: „ami”
117:06.17 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
118:06.06 „amíg kifejeződésére” helyett javasolt: „amíg a kifejeződésére”
118:09.07 „ellendarabjuk” helyett javasolt: „párjuk”
118:10.05 „gondviselési beavatkozás” helyett javasolt: „gondviselés beavatkozása”
118:10.19 „összevisszaság volt” helyett javasolt: „összevisszaságot talált”
119:00.03 „Fiú Teremtő” helyett javasolt: „Fiú egy Teremtő”
119:00.03 „megtervezett” helyett javasolt: „tervbe vett”
119:00.05 „irányításában” helyett javasolt: „irányításához”
119:00.06 „Mérhetetlen könyörületességgel viseltetnek mindeme teremtmények iránt” helyett javasolt: „Mérhetetlenül könyörületesek mindeme teremtményekkel”
119:01.02 „alkalmakkor” helyett javasolt: „alkalommal”
119:02.01 „Fejedelem társaival” helyett javasolt: „Fejedelem a társaival”
119:02.01 „tanácsosa jóváhagyta” helyett javasolt: „tanácsosa is jóváhagyta”
119:02.05 „az akkoriban a Palonia csillagrendszer Megmentő Fejedelmének nevezett új uralkodótól” helyett javasolt: „ettől az új uralkodótól, akit akkoriban a Palonia csillagrendszer Megmentő Fejedelmének neveztek”
119:02.05 „kínos gonddal” helyett javasolt: „gondosan”
119:03.04 „körülzárt csillagrendszer” helyett javasolt: „lezárt csillagrendszerben”
119:03.04 „szakadár és felkelő” helyett javasolt: „szakadár, felkelő”
119:03.04 „A kellő időben megérkezett az Anyagi Fiú és Leány” helyett javasolt: „A kellő időben aztán egy Anyagi Fiú és Leány érkezett”
119:03.07 „maguknak is éppen úgy kell kipróbáltatniuk és ellenőriztetniük” helyett javasolt: „éppen úgy alá kell vetniük magukat próbának és ellenőrzésnek”
119:03.08 „eljárásában megvalósuló” helyett javasolt: „eljárásában”
119:04.03 „körülbelül személyi” helyett javasolt: „személyi”
119:05.02 „nagyszerű személyiségében legalábbis a szellemi létformába emelkedett halandókkal tökéletes hasonlatosságot mutatva” helyett javasolt: „aki legalábbis a személyisége nagyszerűségét tekintve tökéletesen hasonlított a szellemi létformába emelkedett halandókhoz”
119:05.04 „új, további” helyett javasolt: „új, többletet mutató”
119:06.01 „világon a halandói” helyett javasolt: „világon, a halandói”
119:06.05 „ami a paradicsomi Fiaknak jól esik” helyett javasolt: „amiben a paradicsomi Fiaknak kedvük telik”
119:06.05 „bolygók” helyett javasolt: „világok”
119:07.04 „jogú és” helyett javasolt: „jogú,”
119:07.05 „született a világra” helyett javasolt: „született a világba”
120:02.02 „megkoronázásának” helyett javasolt: „megdicsőítésének”
120:02.02 „ami” helyett javasolt: „amely”
120:02.03 „amely” helyett javasolt: „ami”
120:02.08 „Atyáról szóló” helyett javasolt: „Atyáról az emberi és az emberfeletti fajtájú elméknek szóló”
120:03.09 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
121:02.05 „hívták” helyett javasolt: „nevezték”
121:02.10 „római birodalomnak” helyett javasolt: „Római Birodalomnak”
121:03.09 „római birodalomban” helyett javasolt: „Római Birodalomban”
121:03.10 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
121:05.13 „tegye azokat elfogadhatóbbá” helyett javasolt: „tegye elfogadhatóbbá”
121:05.17 „az első olyan” helyett javasolt: „azon”
121:07.02 „szokásai” helyett javasolt: „megnyilvánulásai”
121:07.12 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
121:08.03 „alapján és a római egyház számára röviddel” helyett javasolt: „alapján, a római egyház számára nem sokkal”
121:08.08 „Egészen a Pál halála utáni időkig nem” helyett javasolt: „Csak Pál halála után”
121:08.12 „az a másodlagos” helyett javasolt: „ez a másodlagos”
122:02.06 „világra hozni” helyett javasolt: „világnak bemutatni”
122:04.01 „tett” helyett javasolt: „tevő”
122:05.02 „korai haláláig” helyett javasolt: „váratlan haláláig”
122:05.10 „Jézusban azt követően, hogy a világot elhagyta” helyett javasolt: „Jézusban, amíg el nem hagyta e világot”
122:07.01 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
122:07.01 „római birodalomban” helyett javasolt: „Római Birodalomban”
122:08.01 „megszületett a világra” helyett javasolt: „megszületett a világba”
122:08.02 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
122:08.04 „a világra jött” helyett javasolt: „megszületett,”
122:10.04 „Kr.e. 6” helyett javasolt: „Kr.e. 6.”
123:00.02 „program és szokatlanul alapos védelem” helyett javasolt: „hozzáállás és szokatlanul szoros felügyelet”
123:00.03 „a távoli” helyett javasolt: „az egykori”
123:00.04 „Kr.e. 4” helyett javasolt: „Kr.e. 4.”
123:02.03 „adott” helyett javasolt: „kapott”
123:02.03 „jönnek a világra” helyett javasolt: „születnek a világba”
123:03.01 „írások” helyett javasolt: „Írások”
123:03.07 „Egészen a József halálát követő időkig a názáreti család többé már nem nyomorgott” helyett javasolt: „Egészen József haláláig a názáreti családnak nem is kellett nyomorognia”
123:03.10 „engedetlenül, még jóval e jól vezetett názáreti háztartásban a részére előírt szokásos lefekvési idő után is” helyett javasolt: „engedetlenül is hosszan, ebben az egyébként jól vezetett názáreti háztartásban a részére előírt szokásos lefekvési idő után”
123:04.02 „olyannyira” helyett javasolt: „annyira”
123:05.03 „írásoknak” helyett javasolt: „Írásoknak”
123:05.03 „írásokon” helyett javasolt: „Írásokon”
123:05.06 „azokkal a különböző” helyett javasolt: „a különböző”
123:06.08 „esett” helyett javasolt: „esik”
124:00.01 „találkozzon” helyett javasolt: „találkozhat”
124:00.01 „vagy babiloni” helyett javasolt: „vagy másként babiloni”
124:00.01 „vagy hellén” helyett javasolt: „vagy másként hellén”
124:00.01 „mindenféle társadalmi rendű, a polgárosodott világ minden sarkából származó férfival és nővel” helyett javasolt: „mindenféle társadalmi rendű férfival és nővel a polgárosodott világ minden sarkából”
124:01.07 „világrajövetele” helyett javasolt: „érkezése”
124:02.04 „az ismert engedelmességére” helyett javasolt: „a közismert visszafogottságára”
124:04.01 „Rendszeresen elkezdett” helyett javasolt: „Elkezdett rendszeresen”
124:04.04 „valóban” helyett javasolt: „voltaképpen”
124:06.01 „Jézus, elérvén a fiatal férfikor küszöbét és hivatalosan is elvégezvén” helyett javasolt: „Jézus, miután elérte a fiatal férfikor küszöbét és hivatalosan is elvégezte”
125:01.02 „pont olyan” helyett javasolt: „éppen olyan”
125:04.02 „akik családként laktak együtt” helyett javasolt: „akiknél az egész család együtt lakott”
125:05.01 „aki hallott” helyett javasolt: „akik hallottak”
125:06.02 „írásokat” helyett javasolt: „Írásokat”
125:06.04 „tanítok” helyett javasolt: „tanítók”
125:06.06 „Az anyja” helyett javasolt: „De az anyja”
126:00.04 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
126:01.05 „csodatettekkel és csodák művelésével” helyett javasolt: „csodák művelésével, ámulat keltésével”
126:02.03 „váratlan eseménnyel megrendítően” helyett javasolt: „megrendítő eseménnyel”
126:02.07 „érzéke” helyett javasolt: „tehetsége”
126:03.04 „minden tagját” helyett javasolt: „minden egyes tagját”
126:03.04 „a külső kényszer nélküli ima kialakítására” helyett javasolt: „az előírt forma nélküli ima használatára”
126:03.10 „írásokban” helyett javasolt: „Írásokban”
126:03.11 „római birodalomhoz” helyett javasolt: „Római Birodalomhoz”
126:03.13 „mértékben” helyett javasolt: „szempontból”
126:04.01 „olvasson az írásokból” helyett javasolt: „olvasson az Írásokból”
126:04.01 „szövegrészt az írásokból” helyett javasolt: „szövegrészt az Írásokból”
126:04.01 „folytathassa” helyett javasolt: „vezethesse”
126:05.10 „kötetlenségét” helyett javasolt: „függetlenségét”
126:05.11 „ami az apja munkája után járt nekik Heródes palotájában” helyett javasolt: „ami az apja által a Heródes palotáján végzett munka után járt nekik”
127:01.01 „Ezután lépett ki abból a próbatételt jelentő és megerőltető átmeneti szakaszból, mely a gyermekkor és a fiatal felnőttkor között húzódik” helyett javasolt: „Ezután tapasztalta meg a gyermekkor és a fiatal felnőttkor közötti, próbatételt jelentő és megerőltető átmeneti létszakaszt”
127:02.08 „nemes zsidó szívéhez” helyett javasolt: „nemes szívű zsidóhoz”
127:02.12 „pont olyan” helyett javasolt: „éppen olyan”
127:02.12 „Eddig egy hírvivő látogatását kivéve semmiféle természetfeletti dolog nem történt e fiatalember létpályája során, mely hírvivő, akit Immanuel, a bátyja küldött, egyszer megjelent neki egy Jeruzsálemben töltött éjszakán” helyett javasolt: „Egy hírvivő látogatását kivéve, akit a bátyja, Immanuel küldött s aki egy Jeruzsálemben töltött éjszakán jelent meg neki, mindeddig semmiféle természetfeletti dolog nem történt e fiatalember létpályája során”
127:03.05 „az anyjától hallott” helyett javasolt: „az anyja mesélt neki”
127:03.12 „foglalkozzon a kis gazdaságukkal” helyett javasolt: „a kis gazdaságukkal foglalkozzon”
127:04.03 „és húgait” helyett javasolt: „és a húgait”
127:04.07 „jó és jó szándékú” helyett javasolt: „rendes, jó szándékú”
127:06.05 „kettővel volt fiatalabb” helyett javasolt: „kettővel fiatalabb”
127:06.06 „abban az értelemben” helyett javasolt: „arra nézve”
127:06.10 „Bár már minden názáreti vagyonukat (a házuk kivételével) felélték” helyett javasolt: „Bár (a házuk kivételével) már minden názáreti vagyonukat felélték”
127:06.12 „Most tanulja, hogy miként” helyett javasolt: „Megtanulja, hogy miként”
127:06.12 „emberi helyzettel” helyett javasolt: „emberi léthelyzettel”
127:06.12 „működtesse” helyett javasolt: „vegye igénybe”
127:06.12 „miként alakítsa” helyett javasolt: „miképpen alakítsa”
127:06.13 „E világot ama tapasztalatokban megérve hagyta el, melyeken a teremtményei keresztülmennek” helyett javasolt: „E világot olyan tapasztalatok megélése után hagyta el, melyeken a teremtményei is keresztülmennek”
127:06.14 „azoknak a felhasználására” helyett javasolt: „azok felhasználására”
127:06.15 „mindenféle korú és létszakaszú halandó teremtménynek” helyett javasolt: „minden korszak minden létszakaszú halandó teremtménye számára”
127:06.15 „világra” helyett javasolt: „világba”
128:00.01 „mint a bolygót” helyett javasolt: „mint azt a bolygót”
128:00.01 „jött e világra” helyett javasolt: „jött e világba”
128:00.03 „élete megélésének megtapasztalása” helyett javasolt: „életének tapasztalás által történő megélése”
128:00.04 „számára és e” helyett javasolt: „valamint, e”
128:01.04 „létezése” helyett javasolt: „létezésének”
128:01.06 „furcsa” helyett javasolt: „idegen”
128:01.13 „nagy és szemlélődő” helyett javasolt: „nagy, figyelő”
128:01.15 „vitákban” helyett javasolt: „beszélgetések során”
128:02.02 „védelmezőjével, Jákobbal, a kőfaragóval” helyett javasolt: „védelmezőjénél, Jákobnál, a kőfaragónál”
128:02.02 „Megismételjük, hogy nem mindannyiuk munkaideje volt teljesen kitöltve, mert korábban hármójuk is teljes munkaidős ácsként dolgozott” helyett javasolt: „Megismételjük, hogy addig nem mindannyiuk ideje volt teljesen kitöltve, mert hármójuk is főállású ácsként dolgozott”
128:03.07 „és mialatt” helyett javasolt: „és miközben”
128:04.02 „felesége és” helyett javasolt: „felesége, valamint”
128:04.06 „fel, ahelyett” helyett javasolt: „fel ahelyett”
128:05.01 „tanácsai és anyagi segítsége” helyett javasolt: „tanácsainak és anyagi segítségének”
128:05.08 „lányt és megígérte” helyett javasolt: „lányt, és megígérte”
128:05.09 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
128:05.09 „mint az Izráel államközösségébe tartozó Názáret derék és tiszteletreméltó polgára” helyett javasolt: „mint Názáret méltó és megbecsült polgára Izrael közösségében”
128:05.09 „meglátogatta” helyett javasolt: „látogatta”
128:06.01 „teljesítenie kellett” helyett javasolt: „kellett teljesítenie”
128:06.02 „fenségesen alakult” helyett javasolt: „fenséges kiállást mutatott”
128:06.06 „így még” helyett javasolt: „ezért még”
128:06.06 „Júdás őrizetben maradt” helyett javasolt: „Júdást őrizetben tartották”
128:06.08 „elmesélve” helyett javasolt: „ahol elmesélték”
128:07.06 „Éppen e tapasztalás megszerzésében a legfelsőbb szinten nyilatkoztatta ki” helyett javasolt: „Éppen e tapasztalás megszerzése során nyilatkoztatta ki a legfelsőbb szinten”
128:07.10 „boldog volt” helyett javasolt: „boldognak érezte magát”
128:07.11 „Jakab és Mirjám” helyett javasolt: „Jakab, valamint Mirjám”
128:07.13 „a család szükségleteinek kielégítésére vagy a családi kedvtelésre költsd” helyett javasolt: „költheted a család szükségleteinek kielégítésére vagy a családi kedvtelésre”
129:01.08 „Sohasem igényelt bármilyen hivatalos lakosi besorolást” helyett javasolt: „Soha nem hivatkozott más hivatalos lakóhelyre”
129:01.08 „lakóhelyeként” helyett javasolt: „lakhelyeként”
129:01.15 „A megfeszített tevékenységének időszakai már nem a messze távoli jövőben vártak rá” helyett javasolt: „Az őt különösen igénybe vevő életidőszak már nem a távoli jövőben várt rá”
129:01.15 „erőteljesen tevékeny” helyett javasolt: „igencsak tevékeny”
129:02.01 „Kr.u. 22” helyett javasolt: „Kr.u. 22.”
129:02.03 „tervezi, hogy nagyobb” helyett javasolt: „tervezi, nagyobb”
129:03.01 „Jézus egész huszonkilencedik éve azzal telt, hogy végigjárta a földközi-tengeri világ körüli utat” helyett javasolt: „Jézus egész huszonkilencedik évét azzal töltötte, hogy teljesítette a földközi-tengeri világ körüli utazást”
129:03.03 „úgy gondolta” helyett javasolt: „úgy vélte”
129:03.05 „túl” helyett javasolt: „túlságosan”
129:03.06 „megélt megtestesülési életet” helyett javasolt: „teljesített megtestesülési életet”
129:03.07 „korának és nemzedékének világában élt különféle népekkel kapcsolatos tanulási kapcsolatteremtő-felkészülést” helyett javasolt: „kora és nemzedéke világának sokszínű népeivel való tanulási jellegű, kapcsolatteremtésre épülő felkészülést”
129:04.04 „emberiség tapasztalásának” helyett javasolt: „emberi tapasztalás”
129:04.07 „jött el” helyett javasolt: „jött le”
129:04.07 „követendő példát mutasson” helyett javasolt: „lemásolandó példát adjon”
130:00.05 „a teremtésrész halandóival kötött olyan közeli ismeretségek voltak ezek” helyett javasolt: „és ezek a teremtésrész halandóival kötött olyan közeli ismeretségek voltak”
130:00.07 „bensőséges” helyett javasolt: „bizalommal teljes”
130:00.07 „térnie” helyett javasolt: „mennie”
130:02.01 „volt, hogy az” helyett javasolt: „volt, az”
130:02.04 „Ha ez így van, akkor” helyett javasolt: „Ebben a helyzetben most”
130:02.04 „szüksége cselekedetre kell, hogy sarkalljon téged” helyett javasolt: „szükségének cselekedetre kell sarkallnia téged”
130:02.04 „szellemi sötétségben gubbasztó halandó számára a szellemi fény élő csatornájává lenni” helyett javasolt: „szellemi fény élő csatornájává lenni a szellemi sötétségben gubbasztó halandó számára”
130:02.08 „rendű és erkölcsi” helyett javasolt: „rendű, erkölcsi”
130:02.08 „szellemi és örök” helyett javasolt: „szellemi, örök”
130:02.08 „amely” helyett javasolt: „ami”
130:03.02 „kérdésözennel” helyett javasolt: „kérdések özönével”
130:03.02 „mely egy” helyett javasolt: „amely egy”
130:03.05 „más és régebbi” helyett javasolt: „más, régebbi”
130:05.01 „egyházak” helyett javasolt: „egyházközösségek”
130:05.03 „múlásában jelentkezik” helyett javasolt: „múlásával megy végbe”
130:05.03 „Világra jöttél” helyett javasolt: „Megszülettél a világba”
130:06.06 „útközben két napra meg is álltak Cirénében” helyett javasolt: „és útjukat két napra megszakították Cirénében”
130:08.03 „bátran nőj fel” helyett javasolt: „légy bátor a férfikort elérni”
131:01.04 „szökken elő” helyett javasolt: „fakad”
131:01.04 „nagyságának hatalmából” helyett javasolt: „nagyságának erejéből”
131:01.04 „embert saját” helyett javasolt: „embert a saját”
131:01.05 „fennhatósággal” helyett javasolt: „hatalommal”
131:01.05 „Kiváló” helyett javasolt: „Magasztos”
131:01.05 „megfejthetetlenül rejtélyes” helyett javasolt: „kifürkészhetetlen”
131:01.06 „unalom” helyett javasolt: „fáradtság”
131:01.06 „feledkezik meg az őszinteségről” helyett javasolt: „felejti el az őszinteséget”
131:01.07 „mert megszeretett ő már minket” helyett javasolt: „mert ő szeretett minket először”
131:01.08 „Mindenkor szólítsátok őt a nevén” helyett javasolt: „Mindenkor hívjátok segítségül az ő nevét”
131:01.08 „imádásra” helyett javasolt: „imádatig”
131:01.08 „Tiszta szívvel állva az Isten előtt elmúlik a félelmetek minden teremtéstől” helyett javasolt: „Ha tiszta szívűek vagytok Isten előtt, akkor félelem nélküliek lesztek az egész teremtéssel szemben”
131:01.08 „Kézen fogva visz minket és vezet magához” helyett javasolt: „Kézen fog bennünket és magához vezet”
131:01.09 „e világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
131:02.04 „az ő igazságosságát még a gyermekeink gyermekeivel is” helyett javasolt: „igazságossága még a gyermekeink gyermekeivel is”
131:02.06 „megkoronázta” helyett javasolt: „felékesítette”
131:02.06 „Úr félelme” helyett javasolt: „Úrnak félelme”
131:02.06 „annál, ki” helyett javasolt: „annál, mint aki”
131:02.07 „Kegyelem és jóság” helyett javasolt: „Jóság és kegyelem”
131:02.09 „Forduljatok hozzám, és megmenekültök, a földnek határai mind” helyett javasolt: „Rám figyeljetek és megszabadultok, ti, határai a földnek, mind”
131:03.03 „bűn; nem” helyett javasolt: „bűn; vagy nem”
131:03.03 „ne kérj elnézést a bűnért” helyett javasolt: „ne keress mentséget a bűnre”
131:03.04 „mámorának” helyett javasolt: „lelkesültségének”
131:03.06 „önmagát igázza le” helyett javasolt: „önmagát veti alá”
131:03.06 „Csakis” helyett javasolt: „Egyedül”
131:03.07 „pedig, a” helyett javasolt: „pedig a”
131:03.07 „igazul gondolkodó” helyett javasolt: „helyesen gondolkodó”
131:03.07 „nemcsak erényt fog élvezni itt, e rövid élet során” helyett javasolt: „nemcsak itt, ebben a rövid életben élvezheti az erény útját”
131:03.07 „után tovább” helyett javasolt: „után is”
131:04.03 „megmenekítése erős és az ő kedvessége” helyett javasolt: „szabadítása biztos és az ő jósága”
131:04.03 „A bűnös szenvedély és az erény Örök Tanúja” helyett javasolt: „A bűnös szenvedélynek és az erénynek ez az Örök Tanúja”
131:04.04 „szeretetben is imádsz” helyett javasolt: „szeretetben imádsz”
131:04.04 „az én imádásom” helyett javasolt: „a felém irányuló imádat”
131:04.05 „hordja” helyett javasolt: „viseli”
131:04.07 „e világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
131:05.03 „életünk és a” helyett javasolt: „életünk, a”
131:07.02 „születtem meg a világra” helyett javasolt: „születtem a világba”
131:08.04 „az egyetemesre a szívét” helyett javasolt: „a szívét az egyetemesre”
131:08.05 „A Legfelsőbb a biztos menedéke minden teremtésnek” helyett javasolt: „A Legfelsőbb az egész teremtés biztonságos menedéke”
131:09.04 „A nemesebb ember hajlik az önmagával való összhangra” helyett javasolt: „A nemes embernek megadatik az önszabályozás”
131:09.04 „A nemesebb ember nem” helyett javasolt: „A nemes ember nem”
131:10.02 „nem lehetett” helyett javasolt: „nem is lehetett”
131:10.03 „Az Isten jelleme isteni gazdagságának szükségképpen mélységesnek és örökmód bölcsnek kell lennie” helyett javasolt: „Az Isten jellemének isteni gazdagsága szükségképpen végtelen és örökmód bölcs”
131:10.03 „Bár az Atya megtölti a világegyetemet, ő a szívünkben is él” helyett javasolt: „Az Atya ugyan megtölti a világegyetemet, de ott él ő a szívünkben is”
131:10.04 „Isten megtalálta” helyett javasolt: „Isten már megtalálta”
131:10.04 „A mennyei Atya nem tűri, hogy egyetlen földi gyermek is elvesszen” helyett javasolt: „A mennyei Atya egyetlen gyermeket sem hagy elveszni a földön”
131:10.04 „minden ismert bűnnel” helyett javasolt: „mindenféle ismert bűnnel”
131:10.06 „koronáját” helyett javasolt: „ékességét”
131:10.07 „de néha” helyett javasolt: „és bár néha”
131:10.08 „örökmód” helyett javasolt: „örökké”
132:00.03 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
132:01.03 „a polgárosodott társadalom teljes összeomlását, azon polgárosodott társadalomét, mely elveszítette erkölcsi” helyett javasolt: „az olyan polgárosodott társadalom teljes összeomlását, mely elveszítette az erkölcsi”
132:01.04 „élénken” helyett javasolt: „hősiesen”
132:02.02 „ami” helyett javasolt: „amely”
132:02.02 „az adott társadalmi rendszabály” helyett javasolt: „a mindenkori társadalmi szokás”
132:02.04 „Az ilyen lélek szükségszerűen értelmi szajkóvá, közösségileg gépiessé és a vallási hatalom szolgájává válik” helyett javasolt: „Az ilyen lélek szükségszerűen válik értelmi szempontból szajkóvá, közösségi értelemben gépiessé és a vallási hatalom szolgájává”
132:02.08 „mintsem elérés marad, inkább cél, mintsem az eszmélés megtapasztalása marad” helyett javasolt: „mintsem megszerzés lesz, inkább cél, mintsem az elérés megtapasztalása lesz”
132:02.10 „A tényleges rossz nem szükségszerűen személyes tapasztalás” helyett javasolt: „A tényleges rossznak nem kell szükségszerűen személyes tapasztalássá válnia”
132:03.04 „melyek az Atya akaratának teljesítése, Isten megtalálása és az Istenhez hasonlóvá válás érdekében e halandó erőit egyesítik egy közös cél elérése érdekében” helyett javasolt: „ami arra készteti ezt a halandót, hogy kitűzze az Atya akaratának teljesítésére irányuló egyetlen célt, hogy megtalálja Istent és hasonlóvá váljon hozzá”
132:03.06 „alkotó” helyett javasolt: „biztosító”
132:03.08 „A jóság választásához és az igazság teljes mértékű elismerésére való képességhez történő végleges eljutással” helyett javasolt: „A jóság melletti végleges döntéshez és az igazság teljes mértékű elismerésére való képességhez történő eljutással”
132:03.08 „igazságossága” helyett javasolt: „igazságtartalma”
132:03.08 „lappangó” helyett javasolt: „lehetséges”
132:03.08 „Az ilyen, Istent ismerő lélek az isteni jóság e magas szellemi szintjein való tevékenysége során nem vet kétkedő rossz árnyat” helyett javasolt: „Az ilyen, Istent ismerő lélekre nem vetül a kétkedő rossz árnya, amint az isteni jóság e magas szellemi szintjein való tevékenykedik”
132:03.09 „hitzálogát” helyett javasolt: „hitbeli biztosítékát”
132:03.09 „szellemi szilánkjával” helyett javasolt: „szellemszilánkjával”
132:03.10 „önmegtartóztatást” helyett javasolt: „önmérsékletet”
132:03.10 „megpróbál” helyett javasolt: „igyekszik”
132:03.11 „nagy segítségére volt a később érkező, a jézusi evangéliumot hirdetőknek” helyett javasolt: „nagy segítséget jelentett a jézusi evangélium később érkező hirdetői számára”
132:04.01 „tizenkettek tanítója és a tömegek tanhirdetője volt” helyett javasolt: „tizenkettek tanítójaként és a tömegek tanhirdetőjeként működött”
132:04.02 „E vigasztalan” helyett javasolt: „Ezeknek az elkeseredett”
132:04.03 „Így Jézus, a római” helyett javasolt: „Ily módon Jézus a római”
132:04.04 „használta ki” helyett javasolt: „használta”
132:04.04 „oktatási” helyett javasolt: „oktatási terv”
132:04.07 „annak ösztönző megelégedettségét” helyett javasolt: „annak a megelégedettségnek ösztönző voltát”
132:04.08 „rabot” helyett javasolt: „fogvatartottat”
132:05.13 „a könyörületes és önzetlen oldal irányában tévednél a halandói élet szerencsétlen körülményeitől szenvedő áldozatok ínségét figyelembe véve” helyett javasolt: „a könyörületesség és az önzetlenség irányában tévednél azáltal, hogy figyelembe veszed a halandói élet szerencsétlen körülményeitől szenvedő áldozatok ínségét”
132:05.13 „Az anyagi helyzetek méltányosságát és igazságosságát illető kétséged őszinte volta esetén a döntéseiddel azoknak kedvezz” helyett javasolt: „Amikor őszinte kétséged támad egyes anyagi helyzetek méltányosságát és igazságosságát illetően, akkor a döntéseiddel azoknak kedvezz”
132:05.13 „az igaz eredményesség” helyett javasolt: „a valódi hatékonyság”
132:05.15 „tisztességtelen” helyett javasolt: „becstelen”
132:05.17 „üzletében” helyett javasolt: „üzleti életében”
132:05.17 „tisztességes kereskedőnek” helyett javasolt: „becsületes kereskedőnek”
132:05.18 „tartós polgárosodott” helyett javasolt: „tartósan fennálló polgárosodott”
132:05.20 „ahogy azt szeretnéd” helyett javasolt: „ahogy szeretnéd”
132:05.20 „és társadalmi” helyett javasolt: „és a társadalmi”
132:05.20 „befolyásolja őt a találmányai által megteremtett helyzet is” helyett javasolt: „felelősséget rónak rá a felfedezésének körülményei is”
132:05.21 „az általa ellenőrzött dolgokat nem mindig tekinti a személyes és magántulajdonának” helyett javasolt: „nem fog mindig úgy tekinteni mindarra, ami fölött ő rendelkezik, mint a saját, személyes tulajdonára”
132:05.21 „az ilyen” helyett javasolt: „ezeket a”
132:05.24 „úgy tartsd meg és használd fel” helyett javasolt: „megtartsd és úgy használd fel”
132:05.25 „tette magának” helyett javasolt: „tette”
132:07.01 „megvitatásába szokott átcsapni” helyett javasolt: „megvitatásához szokott vezetni”
132:07.02 „életének megismerésén keresztül” helyett javasolt: „életével való kapcsolat eredményeképpen”
132:07.07 „álmosan válaszolt” helyett javasolt: „álmosan csak annyit tudott válaszolni”
132:07.09 „a világegyetem” helyett javasolt: „egy világegyetem”
132:07.09 „isteni megcselekedésének” helyett javasolt: „isteni módon való megcselekedésének”
133:00.01 „közösséggé kovácsolódnak” helyett javasolt: „közelebb kerülnek egymáshoz”
133:00.02 „de az elfajzott rabszolgák leszármazottai már nagy számban kezdtek megjelenni” helyett javasolt: „de a nagyszámú alacsonyabb rendű rabszolga utódai már kezdtek megjelenni”
133:00.03 „egy szinten van” helyett javasolt: „azonos helyzetű”
133:00.03 „mind egyenlők” helyett javasolt: „mind egyenrangúak”
133:01.03 „példájául” helyett javasolt: „szemléltetése céljából”
133:01.03 „Napokig beszéltek az irgalom mutatásának és az igazságszolgáltatásnak e kérdésköréről” helyett javasolt: „Több napon keresztül beszédtéma volt az irgalom mutatásának és az igazságszolgáltatásnak a kérdésköre”
133:01.05 „igaz felhatalmazásaival” helyett javasolt: „igazságos felhatalmazásaival”
133:02.01 „pillanatra” helyett javasolt: „kicsit”
133:02.01 „egy pillanatnyi zavart” helyett javasolt: „némi bizonytalan”
133:02.01 „megígérem” helyett javasolt: „ígérem”
133:02.01 „ígéretemet” helyett javasolt: „vállalásomat”
133:03.02 „és amikor a zsidók” helyett javasolt: „miközben a zsidók”
133:03.04 „otthonbeli” helyett javasolt: „otthonokban az”
133:03.07 „válaszát kinyögte” helyett javasolt: „szavait kinyögte”
133:03.07 „új és jobb” helyett javasolt: „új, jobb”
133:03.10 „mindvégig” helyett javasolt: „mindeddig”
133:04.05 „az a nagy dolog” helyett javasolt: „az a nagyszerű”
133:04.05 „benneteket” helyett javasolt: „titeket”
133:04.09 „világosság világaiban” helyett javasolt: „fény világaiban”
133:04.09 „fényes megállót” helyett javasolt: „ragyogó megállót”
133:04.11 „ami” helyett javasolt: „amely”
133:04.11 „tedd magadévá” helyett javasolt: „tedd a magadévá”
133:04.11 „valódi emberré” helyett javasolt: „igaz emberré”
133:05.07 „meghatározható” helyett javasolt: „azonosítható”
133:06.05 „önmagát figyelő, igazlátó” helyett javasolt: „önmagára rálátó, igazságot felismerő”
133:07.02 „felhalmozásához” helyett javasolt: „összegyűjtéséhez”
133:07.03 „gyöngéden ápolta” helyett javasolt: „szeretettel ápolta”
133:07.07 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
133:08.02 „higgadtabbá” helyett javasolt: „komolyabbá”
133:08.03 „nem jó munkát adtak neki” helyett javasolt: „nem a megfelelő munkát kapta”
133:08.03 „minősült” helyett javasolt: „bizonyult”
133:09.04 „viszont e világon” helyett javasolt: „viszont ebben a világban”
133:09.04 „és e világon” helyett javasolt: „és e világban”
133:09.04 „Búcsúzván tanítójától” helyett javasolt: „A tanítójától elköszönéskor”
134:00.01 „kellett megszületnie” helyett javasolt: „születik meg”
134:00.02 „tapasztalatból megállapította” helyett javasolt: „tapasztalatai alapján jutott arra a felismerésre”
134:00.02 „eljátszhatja” helyett javasolt: „előadhatja”
134:01.01 „Kr.u. 23” helyett javasolt: „Kr.u. 23.”
134:01.03 „tizenöt éves volt” helyett javasolt: „betöltötte a tizenötödik életévét”
134:01.04 „Kr.u. 24” helyett javasolt: „Kr.u. 24.”
134:01.04 „legkisebb, maradt” helyett javasolt: „legkisebb maradt”
134:01.05 „családja egyes tagjait” helyett javasolt: „családja tagjait külön-külön”
134:01.06 „által a rendelkezésükre” helyett javasolt: „által rendelkezésükre”
134:01.07 „a világgal szemben mutatandó hozzáállásbeli nagy átalakulásra” helyett javasolt: „a világhoz való hozzáállása terén bekövetkező nagy változásra”
134:01.07 „mely lény” helyett javasolt: „aki”
134:02.03 „befogadta a hozzájuk elvitt élő igazságot” helyett javasolt: „fogékony volt a hozzájuk elvitt élő igazságra”
134:03.01 „előadóterem” helyett javasolt: „fedetlen előadótér”
134:03.04 „különösen az előadásaival kapcsolatban” helyett javasolt: „különös tekintettel az előadásaiban elhangzottakra”
134:03.05 „mint ami ezekben az előadásokban szerepelt és eszmecserékben előjött az emberek közötti testvériség tárgyában” helyett javasolt: „mint ami az emberek közötti testvériséggel kapcsolatban ezekben az előadásokban és eszmecserékben szerepelt”
134:04.07 „Isten szellem-énjéből” helyett javasolt: „Isten a szellem-énjéből”
134:04.10 „és vallási főhatalommal” helyett javasolt: „és a vallási főhatalommal”
134:05.01 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
134:07.01 „A Káspi-tengeri útról” helyett javasolt: „A Káspi-tenger vidékére tett utazásból”
134:07.03 „nemigen” helyett javasolt: „aligha”
134:07.05 „magánszemélyként” helyett javasolt: „magánemberként”
134:07.05 „Beerotba, Lebonába, Sikárba, Sikembe, Szamariába, Gebába, En-Gannimba, Éndórba, Mádonba” helyett javasolt: „Beerotban, Lebonában, Sikárban, Sikemben, Szamariában, Gebában, En-Gannimban, Éndórban, Mádonban”
134:07.07 „jegyezte” helyett javasolt: „alkotta”
134:08.01 „Kr.u. 25” helyett javasolt: „Kr.u. 25.”
134:08.02 „Atyát, hogy küldje” helyett javasolt: „Atyát, küldje”
134:08.02 „megmérettetésnek úgy fogott hozzá” helyett javasolt: „megmérettetésbe úgy kezdett bele”
134:08.03 „akikkel e hegyen találkozott” helyett javasolt: „akik szembeszálltak vele ezen a hegyen”
134:08.05 „való, több” helyett javasolt: „több”
134:08.06 „hetén” helyett javasolt: „hetében”
134:08.09 „előírt feladatot, hogy teljesen megélje” helyett javasolt: „előírt ama feladatot, hogy teljesen megéljék”
134:08.10 „levonulásra” helyett javasolt: „lejövetelre”
134:09.01 „tartott egy családi tanácskozást” helyett javasolt: „családi tanácskozást tartott”
134:09.03 „úgy tekintette” helyett javasolt: „úgy látta”
134:09.03 „de a hűséges” helyett javasolt: „azonban a hűséges”
134:09.04 „Ez az ünnep egész Palesztinában éves munkaszüneti alkalom volt” helyett javasolt: „Ez a jeles alkalom egész Palesztina éves ünnepe volt”
134:09.04 „ez volt a zsidó szabadságolási időszak” helyett javasolt: „ez alkotta a zsidó szabadságolási időszakot”
134:09.07 „Jézus hajóépítő műhelybeli munkájának utolsó időszaka alatt az ideje javát a nagyobb bárka belső munkálataival töltötte” helyett javasolt: „A hajóépítő műhelybeli munkájának utolsó időszaka alatt Jézus az ideje javát néhány nagyobb bárka belső munkálataival töltötte”
134:09.07 „Nagy gondot fordított minden kézműves munkára” helyett javasolt: „Minden kézműves tevékenységre nagy gondot fordított”
134:09.08 „Kr.u. 26” helyett javasolt: „Kr.u. 26.”
134:09.08 „ahogy János” helyett javasolt: „amint János”
134:09.09 „akit a korábbi évek magánembereként” helyett javasolt: „akit a korábbi évek során mint magánembert”
135:02.01 „Kr.u. 12” helyett javasolt: „Kr.u. 12.”
135:02.03 „olyan önmegtagadó” helyett javasolt: „olyan, önmegtagadást vállaló”
135:03.03 „írásokban olvasott” helyett javasolt: „Írásokban olvasott”
135:03.03 „írásokban szereplő” helyett javasolt: „Írásokban szereplő”
135:04.06 „Kr.u. 25” helyett javasolt: „Kr.u. 25.”
135:05.01 „jólét és erő jutalmazza” helyett javasolt: „jóléttel és erővel jutalmazzák”
135:05.02 „egyet jelentett” helyett javasolt: „egyet jelent majd”
135:05.02 „jelenésekben hívőké” helyett javasolt: „végítéletszerű látomásokban hívőké”
135:05.02 „jelenésekben hívők” helyett javasolt: „végítélet látomását hirdetők”
135:05.02 „római uralom vége” helyett javasolt: „római uralom vége pedig”
135:05.04 „különböztek egymástól abban” helyett javasolt: „felfogásai között voltak eltérések a tekintetben”
135:05.04 „hasonlóan hittek abban” helyett javasolt: „de mind hasonlóan hittek abban”
135:05.05 „szellemi ország hívei” helyett javasolt: „szellemi ország eljövetelében hívők”
135:05.06 „közvetlen és isteni” helyett javasolt: „közvetlenül, isteni”
135:05.06 „közbeavatkozás” helyett javasolt: „beavatkozás”
135:05.06 „közbeiktatni” helyett javasolt: „igénybe venni e célból”
135:05.06 „értelemben” helyett javasolt: „felfogás szerint”
135:06.01 „Kr.u. 25” helyett javasolt: „Kr.u. 25.”
135:08.01 „Kr.u. 25” helyett javasolt: „Kr.u. 25.”
135:08.01 „hírneve elterjedt” helyett javasolt: „hírneve már elterjedt”
135:08.01 „amikor János eljutott Pella szomszédságába a Jordán mentén felfelé vezető útja során” helyett javasolt: „amikor a Jordán mentén felfelé vezető útja során János eljutott Pella szomszédságába”
135:08.02 „előírásosan áll az ilyen dolgokhoz” helyett javasolt: „szabálytartó az ilyen dolgokban”
135:09.03 „folyamán” helyett javasolt: „alatt”
135:11.01 „az élmény” helyett javasolt: „a tapasztalás”
135:11.02 „a terepet” helyett javasolt: „az utat”
135:11.04 „hogy nem feledkeztem el róla, de ebbe is bele kell törődnöm, mert illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva” helyett javasolt: „hogy nem felejtettem el, hogy ezt is el kell viselni, mert illő, hogy megfeleljünk minden igazságnak”
136:00.01 „meg nyilvános” helyett javasolt: „meg a nyilvános”
136:00.01 „volt és amikor” helyett javasolt: „volt s amikor”
136:00.01 „azok legkisebbike” helyett javasolt: „azok közül a legkisebb”
136:00.02 „Bánjátok meg bűneiteket! Fussatok a közelgő harag elől.” helyett javasolt: „Bánjátok meg bűneiteket; fussatok a közelgő harag elől!”
136:01.03 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
136:02.03 „a Nebadon egész helyi világegyetemében” helyett javasolt: „a teljes Nebadon helyi világegyetemben”
136:02.04 „legyen a neved szent” helyett javasolt: „szenteltessék meg a neved”
136:02.08 „Kr.u. 11” helyett javasolt: „Kr.u. 11.”
136:02.08 „Augusztus” helyett javasolt: „Augusztusz”
136:03.01 „akit rövidesen kinyilvánítottak a Nebadon legfőbb Urának” helyett javasolt: „akit rövidesen a Nebadon legfőbb Urának nyilvánítottak”
136:03.01 „héten át” helyett javasolt: „héten keresztül”
136:03.03 „érdekében nyilvános munkája keretében” helyett javasolt: „érdekében a nyilvános munkája során”
136:04.03 „világból vagy” helyett javasolt: „világon tartózkodó vagy”
136:04.04 „győztesen” helyett javasolt: „győzedelmeskedett”
136:04.04 „Az emberi elme az Isten elméjévé lett ettől az időtől fogva” helyett javasolt: „Ettől az időtől fogva az emberi elme az Isten elméjévé lett”
136:04.05 „jelképrendszer” helyett javasolt: „jelképi elvonatkoztatások”
136:04.05 „azután” helyett javasolt: „később aztán”
136:04.05 „az urantiai teljes emberi élettartamot” helyett javasolt: „az emberi létezés teljes urantiai tartamát”
136:04.08 „messzebb tekintő” helyett javasolt: „távlatokat mutató”
136:04.09 „megtestesülési földi létpályáját” helyett javasolt: „megtestesülésbeli földi pályáját”
136:04.09 „E magány” helyett javasolt: „A hegyi magány”
136:04.09 „mindig hű” helyett javasolt: „végig hű”
136:04.09 „úgy fejezze be” helyett javasolt: „úgy fejezi be”
136:04.10 „bármiféle új vagy komoly” helyett javasolt: „valamilyen új, komoly”
136:04.14 „sziklabarlangban lakott a hegyoldali menedékhelyen” helyett javasolt: „sziklabarlangban, egy hegyoldali menedékben lakott”
136:04.14 „falu közelében” helyett javasolt: „falutól nem messze”
136:05.01 „és ennek megfelelő számú, mindenféle rendű világegyetemi értelmes lényből állt” helyett javasolt: „és a világegyetemi értelmes lények minden rendjéből arányos képviseletet alkotókból állt”
136:05.01 „küldtek” helyett javasolt: „küldték”
136:05.02 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
136:05.02 „az az” helyett javasolt: „ez az”
136:05.03 „amelynek” helyett javasolt: „aminek”
136:05.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
136:05.04 „parancsoksága” helyett javasolt: „parancsnoksága”
136:06.01 „a vissza-visszatérő” helyett javasolt: „az ismétlődő”
136:06.01 „a magányos hegyekben, kényszerítő” helyett javasolt: „a hegyi magányában kényszerítő”
136:06.01 „pusztán” helyett javasolt: „egyszerűen csak”
136:06.02 „viszonyát is” helyett javasolt: „viszonyát tekintve is”
136:06.04 „írás” helyett javasolt: „Írás”
136:07.02 „írást” helyett javasolt: „Írást”
136:08.05 „során” helyett javasolt: „érdekében”
136:08.07 „társadalmi és gazdasági” helyett javasolt: „társadalmi, valamint gazdasági”
136:08.08 „vagy hogy átadja magát a rendkívüli hatalmának azért” helyett javasolt: „vagy akár visszaél a különleges hatalmával azért”
136:09.07 „írásokkal” helyett javasolt: „Írásokkal”
136:09.08 „nyugodtan” helyett javasolt: „csendben”
137:01.01 „működniük Istennek” helyett javasolt: „működniük az Istennek”
137:01.05 „megkeresésére” helyett javasolt: „keresésére”
137:01.06 „Andrást és Simont” helyett javasolt: „Andrást meg Simont”
137:01.06 „másnap” helyett javasolt: „holnap”
137:02.02 „dél felé” helyett javasolt: „déli irányba”
137:02.03 „forrt” helyett javasolt: „támadt”
137:02.05 „és oda” helyett javasolt: „oda”
137:02.06 „tört rá” helyett javasolt: „lepte meg”
137:02.08 „már valamivel” helyett javasolt: „valamivel”
137:02.09 „jelmondatok és mondások” helyett javasolt: „jelmondatok, mondások”
137:03.07 „megkoronázását” helyett javasolt: „beiktatását”
137:03.07 „Abban a” helyett javasolt: „Olyan”
137:03.07 „Jézus családja és barátai” helyett javasolt: „A családja és a barátai”
137:04.02 „létének és az” helyett javasolt: „létének, valamint az”
137:04.04 „arról, hogy mikor” helyett javasolt: „arról, mikor”
137:04.04 „akkor várakozzatok velem, amíg megvárom az Atyám akaratát” helyett javasolt: „akkor legyetek hajlandók velem maradni, amíg én a mennyei Atyám akaratára várok”
137:04.07 „Amikorra az estebéd hivatalosan véget ért” helyett javasolt: „Amikor az estebéd hivatalosan már véget ért”
137:04.08 „gondoljon” helyett javasolt: „gondolt”
137:04.08 „is késztették” helyett javasolt: „is arra késztették”
137:04.09 „Ahogy ott állt előtte, dermedten, könnyek gördültek le az arcán, és Jézus” helyett javasolt: „Ahogy Mária ott állt előtte, dermedten, legördülő könnycseppekkel az arcán, Jézus”
137:04.09 „érzi, hogy valami” helyett javasolt: „érzi, valami”
137:04.09 „felé, s azt mondta” helyett javasolt: „felé e szavakkal”
137:04.10 „hogy merjen” helyett javasolt: „merjen”
137:04.10 „tekintélyét” helyett javasolt: „felsőbbségét”
137:04.10 „hatalmak” helyett javasolt: „erők”
137:04.10 „emberséges” helyett javasolt: „emberi”
137:04.13 „De ez” helyett javasolt: „Ez azonban”
137:04.16 „mélyen elgondolkodott a néhány pillanattal korábban lejátszódott dolgokon” helyett javasolt: „néhány röpke pillanatra mélyen a gondolataiba merült”
137:05.01 „Jézus és apostolai” helyett javasolt: „Jézus és az apostolai”
137:05.02 „kicsoda is ő és mi is az ő” helyett javasolt: „kicsoda ő és mi a”
137:05.03 „Mindent egybevetve” helyett javasolt: „Végül is”
137:05.03 „mégis a régi idők inkább szellemi beállítottságú látói által tett látnoki kijelentések beteljesülését jelentette” helyett javasolt: „valóban ő lett a régi idők szellemi beállítottságú látói által tett látnoki kijelentések beteljesülése”
137:05.04 „Másnap reggel Jézus” helyett javasolt: „Másnap Jézus”
137:05.04 „megbeszélt” helyett javasolt: „egyeztetett”
137:06.01 „sor, Kr.u.” helyett javasolt: „sor Kr.u.”
137:06.02 „írásokat” helyett javasolt: „Írásokat”
137:06.02 „Jöhet-e világra” helyett javasolt: „Létrejöhet-e”
137:06.05 „Mindegyikőtöknek most” helyett javasolt: „Most mindegyikőtöknek”
137:06.05 „szóló” helyett javasolt: „vonatkozó”
137:07.02 „hogy az Isten-emberrel együtt éljenek” helyett javasolt: „hogy ezzel az Isten-emberrel élnek együtt”
137:07.04 „tevékenysége” helyett javasolt: „működése”
137:07.06 „például” helyett javasolt: „amilyen”
137:07.12 „szövetségeséül” helyett javasolt: „szövetségesül”
137:07.12 „utasította apostolait” helyett javasolt: „utasította az apostolait”
137:07.13 „megkoronázásával” helyett javasolt: „megdicsőítésével”
137:08.04 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
137:08.09 „látható és anyagi” helyett javasolt: „látható, anyagi”
137:08.09 „ott van” helyett javasolt: „jelen van”
137:08.10 „zálogául” helyett javasolt: „jeléül”
138:00.01 „még a halálát és a feltámadását követő időkig sem szűntek meg teljesen” helyett javasolt: „csak a halálát és feltámadását követően szűntek meg teljesen”
138:00.01 „igazgatóinak” helyett javasolt: „iránymutatóinak”
138:01.04 „hatoknak két hétig kellett dolgozniuk” helyett javasolt: „hatok két hétig dolgozzanak”
138:01.04 „Simont és” helyett javasolt: „Simont, valamint”
138:02.02 „apostoli küldetésre választottját” helyett javasolt: „választottját az apostoli küldetésre”
138:02.10 „feltűnésmentes és személyes” helyett javasolt: „feltűnésmentes, személyes”
138:03.05 „minden érdekelt ott őgyelegjen a díszteremben, hogy lássa a vendégeket enni és meghallgassa” helyett javasolt: „mindenféle érdeklődő is jelen lehessen a díszteremben, hogy lássák a vendégeket enni és meghallgassák”
138:03.06 „az estétket fogyasztók jókedve az eszem-iszom magasságába emelkedett” helyett javasolt: „az étket fogyasztók jókedve egyre magasabbra emelkedett”
138:03.06 „amikor a beszédekre került a sor” helyett javasolt: „amikor elérkezett a beszédek ideje”
138:03.06 „vigadni jöttem” helyett javasolt: „vigadni érkeztem”
138:03.07 „az egész zsidóság” helyett javasolt: „minden zsidó”
138:03.07 „a köznépben” helyett javasolt: „az egyszerű nép körében”
138:04.03 „bámulni” helyett javasolt: „csodálni”
138:05.03 „Jézus egészen magára” helyett javasolt: „Jézus magára”
138:06.01 „amit tanultak és tapasztaltak az országért végzendő munkára való felkészülés részeként” helyett javasolt: „amit az országért végzendő munkára való felkészülés során tanultak és tapasztaltak”
138:06.04 „kinyilatkoztatása volt” helyett javasolt: „kinyilatkoztatása”
138:06.04 „esetekben” helyett javasolt: „kérdésekben”
138:06.04 „a lehető leginkább elkerülje” helyett javasolt: „amennyire csak lehet, elkerülje”
138:06.05 „elégtelennek tartott volna és kevésnek tekintett volna” helyett javasolt: „elégtelennek tekintett és kevésnek tartott volna”
138:06.05 „megrendítő” helyett javasolt: „felkavaró”
138:07.04 „ezalatt, András” helyett javasolt: „ezalatt András”
138:07.07 „amíg a János” helyett javasolt: „amíg János”
138:08.01 „Kr.u. 26” helyett javasolt: „Kr.u. 26.”
138:08.04 „ne beszéljetek” helyett javasolt: „ne terjesszetek”
138:09.03 „szentelhették, anélkül” helyett javasolt: „szentelhették anélkül”
138:09.03 „gyermeke is volt” helyett javasolt: „gyermeke is született”
139:00.04 „írások” helyett javasolt: „Írások”
139:00.04 „külön gyűjtötték élményeiket” helyett javasolt: „saját, egyéni tapasztalatokat gyűjtöttek”
139:00.04 „bizonyosan” helyett javasolt: „bizonyára”
139:00.04 „azonban bizonyos” helyett javasolt: „azonban biztos”
139:01.01 „család legidősebb gyermeke volt” helyett javasolt: „családban a legidősebb fiú volt”
139:01.02 „tizenkettek közül” helyett javasolt: „tizenkettek között”
139:01.02 „társai között” helyett javasolt: „társai körében”
139:01.04 „elsőként” helyett javasolt: „első”
139:01.08 „fedezni” helyett javasolt: „ismerni”
139:01.08 „András tudta” helyett javasolt: „András volt képes”
139:02.01 „volt három gyermeke” helyett javasolt: „három gyermeke is született”
139:02.08 „a megindítóan megélt” helyett javasolt: „visszalépni a felindulásszerű”
139:02.11 „egyházak” helyett javasolt: „egyházközösségek”
139:02.11 „Még elment és segédkezett sok olyan templomban is, melyeket Pál állított fel” helyett javasolt: „Még elment sok olyan közösséghez is és segédkezett nekik, melyeket Pál szervezett meg”
139:02.11 „egyetértőn dolgoztak az egyházközségek létesítésében a későbbi éveik során” helyett javasolt: „a későbbi éveik alatt egyetértőn dolgoztak az egyházközségek létesítése érdekében”
139:02.14 „egyházakhoz” helyett javasolt: „egyházközösségekhez”
139:02.15 „keresztre feszítették” helyett javasolt: „feszítették keresztre”
139:02.15 „hirdetvén az erős és dicsőséges országról szóló jó híreket” helyett javasolt: „hirdetvén a jó híreket az országról hatalomban és dicsőségben”
139:03.05 „ragaszkodtak egymáshoz” helyett javasolt: „kötődött egyik a másikhoz”
139:03.08 „ezt az árat” helyett javasolt: „ennek az árát”
139:03.08 „apostolnál” helyett javasolt: „apostol közül”
139:03.09 „kegyesen” helyett javasolt: „nemesen”
139:04.01 „és ő volt” helyett javasolt: „és így ő lett”
139:04.03 „akkoriban, amikor” helyett javasolt: „közel egy időben azzal, hogy”
139:04.04 „sok és nagy” helyett javasolt: „számos nagy”
139:04.04 „megírására utasította” helyett javasolt: „leírásában irányította”
139:04.05 „soraiba” helyett javasolt: „sorába”
139:04.08 „tizenkettekből” helyett javasolt: „tizenkettek közül”
139:04.08 „hasonló volt” helyett javasolt: „hasonlított egymásra”
139:04.09 „és a családjáról” helyett javasolt: „és a családról”
139:04.09 „és a feltétlen kötelességet jelentő napi életének” helyett javasolt: „és a napi életét is áthatotta ez a bizodalom”
139:04.09 „okozott” helyett javasolt: „eredményezett”
139:04.10 „tartózkodott és kéznél” helyett javasolt: „tartózkodott, kéznél”
139:04.13 „nem lett volna olyan” helyett javasolt: „nem olyan”
139:04.13 „uralkodási hatalmat” helyett javasolt: „uralkodást és hatalmat”
139:04.15 „egyházak” helyett javasolt: „egyházközösségek”
139:05.02 „házasodott meg” helyett javasolt: „házasodott”
139:05.04 „viszont a kis dolgokat kiválóan tudta véghez vinni” helyett javasolt: „viszont a kis dolgokat rendben véghez tudta vinni”
139:05.04 „jól és elfogadhatóan” helyett javasolt: „jól vagy elfogadhatóan”
139:05.07 „rejlő megindító” helyett javasolt: „rejlő, sorsdöntő”
139:05.07 „térbeli” helyett javasolt: „tér”
139:05.07 „mély” helyett javasolt: „nagy”
139:05.09 „eljöttek hozzá Jeruzsálembe” helyett javasolt: „odamentek hozzá Jeruzsálemben”
139:06.03 „gáncstalan” helyett javasolt: „hátsó szándék nélküli”
139:06.04 „ritka és” helyett javasolt: „ritkán előforduló”
139:06.05 „élménnyel” helyett javasolt: „tapasztalattal”
139:07.01 „ember” helyett javasolt: „férfi”
139:07.03 „becses” helyett javasolt: „fontos”
139:07.06 „hűséges volt” helyett javasolt: „hűséges maradt”
139:07.06 „ravasz róka” helyett javasolt: „okos politikus”
139:07.07 „volt az eszköze annak” helyett javasolt: „eszközül szolgált ahhoz”
139:07.08 „velük, hogy gyakran” helyett javasolt: „velük, gyakran”
139:07.08 „tudomása volt” helyett javasolt: „tudott”
139:07.08 „utálatot” helyett javasolt: „megvetést”
139:07.09 „erősen a saját maga” helyett javasolt: „komoly mértékben a saját”
139:07.09 „Néha akkor is” helyett javasolt: „Néha”
139:07.09 „tudták, hogy Máté” helyett javasolt: „tudták, Máté”
139:07.09 „jótevőjük, hogy amikor” helyett javasolt: „jótevőjük, s amikor”
139:08.01 „de apostoltársai nem is annyira megrögzött kétkedőként tekintettek rá” helyett javasolt: „noha az apostoltársai nem igazán úgy tekintettek rá, mint megrögzött kétkedőre”
139:08.02 „kőfaragó volt” helyett javasolt: „kőfaragóként dolgozott”
139:08.03 „gáncsoskodó volt és” helyett javasolt: „szőrszálhasogató is, és”
139:08.03 „melyet sohasem tudott teljesen levetkőzni a húsvér testbeli egész élete alatt” helyett javasolt: „melyet az egész húsvér testbeli élete alatt sohasem tudott teljesen elhagyni”
139:08.03 „balhitű” helyett javasolt: „borúlátó”
139:08.05 „mozgásának” helyett javasolt: „megmozdulásainak”
139:08.05 „Tamást és sokszor és hosszasan négyszemközt is elbeszélgetett vele” helyett javasolt: „Tamást, és sokszor hosszan elbeszélgetett vele négyszemközt”
139:08.07 „olyannyira mentes” helyett javasolt: „teljesen mentes”
139:08.07 „Ez a személyiségbeli részarányosság” helyett javasolt: „A személyiségnek ez a kiegyensúlyozottsága”
139:08.07 „oly igazán bátor” helyett javasolt: „igazán bátor”
139:08.07 „és személyiségében” helyett javasolt: „és a személyiségében”
139:08.08 „maradiságát” helyett javasolt: „szűk látókörűségét”
139:08.10 „néha rosszkedvű és levert volt” helyett javasolt: „néha kedvetlen volt és levert”
139:08.10 „és a kétségek” helyett javasolt: „és kétségek”
139:08.12 „szembenéz azokkal és legyőzi őket” helyett javasolt: „szembenéz velük és legyőzi azokat”
139:08.13 „Jézus életének és tanításainak megírásához” helyett javasolt: „Jézus életéről és tanításairól szóló írás elkészítéséhez”
139:10.03 „általános szolgálói és segítői” helyett javasolt: „ügyes-bajos dolgainak intézésében részt vállalók és kisegítők”
139:10.03 „vinni” helyett javasolt: „vonzani”
139:10.04 „gondoltak erre” helyett javasolt: „fogták fel a dolgot”
139:10.06 „rokonszenves köteléket” helyett javasolt: „rokonszenvező kapcsolatot”
139:10.08 „hasonlóképpen” helyett javasolt: „szintúgy”
139:10.08 „az ő elküldött” helyett javasolt: „az általa elküldött”
139:10.08 „tevékeny és hívő” helyett javasolt: „tevékeny, hívői”
139:10.08 „tudatlanok” helyett javasolt: „képzetlenek”
139:10.09 „Ám ilyen középszerű emberi alapra csakis isteni intézményt – a mennyországot – lehetett valaha is építeni” helyett javasolt: „De ilyen egyszerű emberi alapra csak isteni intézmény – a mennyország – épülhetett”
139:10.09 „a tanácsosokkal” helyett javasolt: „a bizalmi körébe tartozók között”
139:11.01 „volt, és” helyett javasolt: „volt, aki”
139:11.03 „eltöröljön” helyett javasolt: „eloszlasson”
139:11.03 „hogy megláthassák” helyett javasolt: „és nyilvánvalóvá váljon”
139:11.04 „szellemi beállítottságú nemzetköziség-hívővé” helyett javasolt: „szellemi beállítottságú, más nemzethez tartozókat is elfogadó személlyé”
139:11.05 „higgadtsága, az ő magabiztossága, kiegyensúlyozottsága és megmagyarázhatatlan önuralma volt” helyett javasolt: „higgadtsága volt, az ő magabiztossága, kiegyensúlyozottsága és megmagyarázhatatlan önuralma”
139:11.07 „élénk” helyett javasolt: „tevékeny”
139:11.07 „lázadó, képzettsége révén pedig tekintélyromboló volt” helyett javasolt: „lázadó volt, a gyakorlatban pedig eredményes tekintélyromboló”
139:11.09 „nemzetköziség-hívőt” helyett javasolt: „más nemzethez tartozókat is elfogadó személyt”
139:11.09 „áll, akinek” helyett javasolt: „áll, s akinek”
139:11.10 „most pedig minden elveszett” helyett javasolt: „de most minden elveszett”
139:11.11 „Így dolgozott megöregedéséig és legyengüléséig” helyett javasolt: „Így dolgozott, míg meg nem öregedett és le nem gyengült”
139:12.01 „Fiúkorában” helyett javasolt: „Fiatal korában”
139:12.04 „általánosan megkapó” helyett javasolt: „sokak számára vonzó”
139:12.04 „félénk” helyett javasolt: „gyáva”
139:12.05 „siker volt” helyett javasolt: „sikeresnek bizonyult”
139:12.05 „nyugalmas csalásnak” helyett javasolt: „ártalmatlannak tűnő megtévesztésnek”
139:12.06 „gyerek volt” helyett javasolt: „gyerek lett belőle”
139:12.06 „képzetei voltak” helyett javasolt: „képzeteket alkotott”
139:12.07 „teljes és ugyanolyan” helyett javasolt: „teljes értékű, egyforma”
139:12.08 „vonatkozásában” helyett javasolt: „kapcsán”
139:12.10 „összetört egy értékes tömjénező edényt” helyett javasolt: „eltört egy balzsamfélét tartalmazó értékes dobozkát”
139:12.10 „mindegy, kivel” helyett javasolt: „mindegy kivel”
139:12.11 „is, figyelmeztette” helyett javasolt: „is figyelmeztette”
140:01.01 „szólítottalak benneteket” helyett javasolt: „szólítottalak titeket”
140:01.02 „uralmát” helyett javasolt: „elsőségét”
140:01.03 „uralja” helyett javasolt: „vezesse”
140:01.05 „helytelen megmutatkozásával” helyett javasolt: „méltatlan keretek között”
140:01.05 „ezzel” helyett javasolt: „is”
140:01.06 „össze nem tör” helyett javasolt: „le nem bont”
140:01.07 „hogy úgy” helyett javasolt: „hogy majd úgy”
140:02.03 „mire akárcsak Péter is fel merte volna emelni a tekintetét” helyett javasolt: „mire Péter is fel merte emelni a tekintetét”
140:03.01 „független, különböző rendű emberekké” helyett javasolt: „különálló, tőlük eltérő emberek csoportjává”
140:03.08 „öröm” helyett javasolt: „örvendezés”
140:03.15 „gyaláznak titeket” helyett javasolt: „gyaláznak benneteket”
140:03.16 „országbeli örökkévaló jövőben” helyett javasolt: „ország örökkévaló jövőjében”
140:03.17 „amikor pedig a” helyett javasolt: „amikor a”
140:03.17 „kiveszitek” helyett javasolt: „ki akarjátok venni”
140:03.19 „benneteket” helyett javasolt: „titeket”
140:04.06 „jelvénye” helyett javasolt: „jele”
140:05.03 „intelmek során” helyett javasolt: „intelmek átadása során”
140:05.03 „Jézus arra törekedett, hogy úgy nyilatkoztassa ki az atyai szeretet új felfogását, mint amelynek bizonyos érzelmi beállítottságokkal való összefüggésében kell meghozni a társadalmi környezethez való alkalmazkodási döntések sorozatát” helyett javasolt: „Jézus az atyai szeretet ezen új fogalmának feltárására törekedett, mivel az bizonyos érzelmi beállítottságokhoz kapcsolódik, amelyek a környezethez való társadalmi alkalmazkodáshoz szükséges számos döntés meghozatalában szerepet játszanak”
140:05.04 „szembeállítva a pusztán testvéri szeretet korlátaival” helyett javasolt: „rámutatva a pusztán testvéri szeretet korlátaira”
140:05.06 „üdvösségek hite és szeretete” helyett javasolt: „üdvösségekhez tartozó hit és szeretet”
140:05.06 „vagyoni célokat” helyett javasolt: „gazdagság céljait”
140:05.09 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
140:05.10 „könnyű dolog a” helyett javasolt: „könnyű a”
140:05.11 „visszafogottság” helyett javasolt: „béketűrés”
140:05.15 „oktatását arra” helyett javasolt: „oktatását azért”
140:05.16 „kifelé irányuló vagy kérkedő szomorúságra” helyett javasolt: „külsőséges vagy hivalkodó gyászra”
140:05.16 „szomorkodni” helyett javasolt: „gyászolni”
140:05.21 „A fejlődés mindig is az üldöztetés utolsó szürete” helyett javasolt: „A haladás pedig mindig is az üldözés végső aratása volt”
140:05.23 „Így már kitűnik” helyett javasolt: „Jól érzékelhető”
140:05.24 „hogy” helyett javasolt: „ha”
140:06.06 „előírta” helyett javasolt: „meghagyta”
140:08.01 „Jánost, abban” helyett javasolt: „Jánost abban”
140:08.02 „idők vagy más kor társadalmi vagy gazdasági” helyett javasolt: „idők vagy bármely más kor társadalmi, gazdasági”
140:08.03 „De” helyett javasolt: „És”
140:08.05 „Nem engedélyezte” helyett javasolt: „Elutasította”
140:08.05 „szemért és fogat” helyett javasolt: „szemér, fogat”
140:08.09 „figyelmen kívül hagyta” helyett javasolt: „mellőzte”
140:08.09 „érdeklik” helyett javasolt: „foglalkoztatják”
140:08.10 „meghatározza, hogy mi” helyett javasolt: „meghatározza, mi”
140:08.13 „ravaszak” helyett javasolt: „bölcsek”
140:08.13 „kedvesség” helyett javasolt: „jóindulat”
140:08.13 „sok társadalmi rosszért” helyett javasolt: „a társadalom sok rossz dolgáért”
140:08.14 „római birodalomban” helyett javasolt: „Római Birodalomban”
140:08.14 „feladni” helyett javasolt: „háttérbe helyezni”
140:08.14 „hogy helyesbítse a zsidók azon hajlamát, hogy túlságosan tisztelik az elődeiket” helyett javasolt: „hogy kijavítsa azt a zsidó felfogást, hogy túlbecsülik az őseik jelentőségét”
140:08.15 „világgal” helyett javasolt: „világ dolgaival”
140:08.15 „a tisztesség iránti igényt az ipar területén” helyett javasolt: „az ipar területén a tisztesség szükségességét”
140:08.16 „mondásait” helyett javasolt: „közléseit”
140:08.17 „bőségében áll” helyett javasolt: „bőségétől függ”
140:08.17 „megnyeri” helyett javasolt: „megkapja”
140:08.17 „lenne, az” helyett javasolt: „lenne, és az”
140:08.19 „a kinyilatkoztatásában” helyett javasolt: „megmutatásában”
140:08.20 „az ember önként igazítsa hozzá az akaratát az Isten akaratához” helyett javasolt: „az ember akaratának önkéntes hozzáigazítását az Isten akaratához”
140:08.20 „tanítson, azt, hogy” helyett javasolt: „tanítson,”
140:08.20 „az igaz célja” helyett javasolt: „az elsődleges célja”
140:08.21 „a nemleges felfogású” helyett javasolt: „az elutasításon alapuló”
140:08.25 „a felkavaró” helyett javasolt: „az izgalmas”
140:08.27 „előírta” helyett javasolt: „előírja”
140:08.30 „az az” helyett javasolt: „ez az”
140:08.30 „semmit sem tanított annak érdekében, hogy elriassza” helyett javasolt: „semmi olyasmit nem tanított, ami elriasztotta volna”
140:08.32 „az akaratot” helyett javasolt: „a törekvést”
140:09.03 „ravaszak” helyett javasolt: „bölcsek”
140:09.03 „ne fogadjanak el” helyett javasolt: „ne vigyenek”
140:10.04 „megtéveszthetőségre utaltam, nem a hitre való puszta hajlandóságra, nem arra” helyett javasolt: „megtéveszthetőségre, a hitre való puszta hajlandóságra utaltam, vagy arra”
140:10.05 „lehet követni” helyett javasolt: „lehetett követni”
140:10.05 „méltóságteljes” helyett javasolt: „magasztos”
141:01.03 „napról” helyett javasolt: „napról is”
141:02.02 „akarata igazán” helyett javasolt: „akarata valóban”
141:03.04 „ura volt az embereknek” helyett javasolt: „nagy hatással volt az emberekre”
141:03.04 „magasztos” helyett javasolt: „nemes”
141:03.04 „következetes észjárásában” helyett javasolt: „következetes gondolkodásában”
141:04.04 „szomorúság három formájáról, mellyel” helyett javasolt: „megpróbáltatások három formájáról, melyekkel”
141:05.01 „Azért jöttem a világra” helyett javasolt: „Azért jöttem a világba”
141:07.02 „kikapcsolódásra” helyett javasolt: „pihenésre”
141:07.03 „világon” helyett javasolt: „világban”
141:07.05 „ezen a világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
141:07.05 „a következő világon” helyett javasolt: „a következő világban”
141:07.16 „nagyon fontosnak tartotta azt” helyett javasolt: „nagy hangsúlyt helyezett arra”
142:00.02 „Amikor” helyett javasolt: „Amint”
142:01.07 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
142:03.20 „meg anyja” helyett javasolt: „meg az anyja”
142:04.03 „műkincseket, anélkül” helyett javasolt: „műkincseket anélkül”
142:07.07 „abban is” helyett javasolt: „abban”
142:07.17 „alkalmazzam” helyett javasolt: „használjam”
142:07.17 „a húsvér test nyelvére lefordítsam” helyett javasolt: „lefordítsam a húsvér test nyelvére”
142:08.01 „döntöttek, hogy egy” helyett javasolt: „döntöttek, egy”
143:00.01 „és apostolai” helyett javasolt: „és az apostolai”
143:01.04 „Én azért jöttem e világra” helyett javasolt: „Azért jöttem e világba”
143:01.04 „De én” helyett javasolt: „Én azonban”
143:01.09 „harc” helyett javasolt: „küzdelem”
143:01.09 „a kisebb” helyett javasolt: „kisebb”
143:02.04 „öntagadás” helyett javasolt: „önmegtagadás”
143:02.06 „ahogy” helyett javasolt: „miközben”
143:03.03 „csodálatos” helyett javasolt: „nagyszerű”
143:05.03 „megújulás örökkévalóságig” helyett javasolt: „megújulásnak az örökkévalóságig”
143:05.07 „tudom, Uram” helyett javasolt: „tudom Uram”
143:06.01 „ennyi meg ennyi” helyett javasolt: „ennyi meg annyi”
143:06.03 „aránytalanságát megengedni” helyett javasolt: „aránytalanságának teret adni”
143:06.05 „biztonságosan” helyett javasolt: „biztonságban”
144:00.02 „erőteljes” helyett javasolt: „feltűnést keltő”
144:01.05 „végzetének” helyett javasolt: „sorsának”
144:01.06 „felszólította őket” helyett javasolt: „megparancsolta nekik”
144:02.02 „magatartás” helyett javasolt: „megnyilvánulás”
144:02.02 „révén eszményképeiteket” helyett javasolt: „révén az eszményképeiteket”
144:02.03 „próbálkozásotokban” helyett javasolt: „törekvésetekben”
144:03.04 „Legyen a neved szent” helyett javasolt: „Szenteltessék meg a neved”
144:03.05 „a te akaratod legyen meg” helyett javasolt: „legyen meg a te akaratod”
144:03.08 „fel lelkünket” helyett javasolt: „fel a lelkünket”
144:03.09 „nékünk minden adósságunkat” helyett javasolt: „mindannyiunknak a mi vétkeinket”
144:03.10 „Mert mi is megbocsátottunk minden adósunknak” helyett javasolt: „Ahogy mi is megbocsátottunk az adósainknak”
144:04.03 „a világra” helyett javasolt: „létre”
144:04.03 „gyermek szüleinek” helyett javasolt: „gyermek a szülei”
144:04.09 „egyfajta lélektani” helyett javasolt: „olyan pszichológiai”
144:05.049 „kedvéért” helyett javasolt: „érdekében”
144:05.059 „földön” helyett javasolt: „szférában”
144:05.064 „türelmeteket gyermekeink” helyett javasolt: „türelmeteket a gyermekeink”
144:05.084 „Ékesíts minket az eredményes szolgálat égi koronájával” helyett javasolt: „Övezz minket az eredményes szolgálat mennyei ékességével”
144:05.108 „tanításokkal kapcsolatos” helyett javasolt: „tanítások keretében”
144:08.01 „Keresztelőről szóló utolsó” helyett javasolt: „Keresztelőtől való legutolsó”
144:08.04 „az nagyobb” helyett javasolt: „az is nagyobb”
144:09.01 „néhány tanítványa” helyett javasolt: „tanítványai közül néhányan”
144:09.01 „Heródeshez, és” helyett javasolt: „Heródeshez és”
145:02.07 „beszélve, azt” helyett javasolt: „beszélve azt”
145:02.07 „vétkezik” helyett javasolt: „bűnös”
145:02.13 „Jézus azonban akkor nem” helyett javasolt: „De Jézus nem akkor”
145:02.16 „mely” helyett javasolt: „ami”
145:03.01 „Amikorra Jézus és apostolai az estétkük elköltéséhez készülődtek” helyett javasolt: „Mire Jézus és apostolai felkészültek az estétkük elfogyasztásához”
145:03.03 „alkalmazott szigorúan következetes észjárást” helyett javasolt: „a szigorúan következetes észjárásra épített”
145:03.04 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
145:03.05 „társaságát” helyett javasolt: „sokaságát”
145:03.09 „Azért jöttem a világra” helyett javasolt: „Azért jöttem a világba”
145:03.09 „Ő is úgy akarja, aki engem küldött” helyett javasolt: „Ő, aki engem küldött úgy akarja”
145:03.11 „igénybevevő” helyett javasolt: „igénybe vevő”
145:05.08 „nyílt” helyett javasolt: „szabad”
145:05.09 „felkereste fivérét” helyett javasolt: „felkereste a fivérét”
146:02.15 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
146:02.16 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
148:00.04 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
148:05.03 „a világon” helyett javasolt: „az e világon”
148:05.05 „mely” helyett javasolt: „ami”
148:06.11 „a tökéletlen fizikai lét” helyett javasolt: „a fejletlen fizikai lét”
149:02.02 „amelyet” helyett javasolt: „amit”
149:06.05 „Én azért jöttem el a világba” helyett javasolt: „Azért jöttem a világba”
150:03.01 „írásoknak” helyett javasolt: „Írásoknak”
150:08.01 „írásból” helyett javasolt: „Írásból”
150:08.08 „írásból” helyett javasolt: „Írásból”
150:08.09 „elszabadítsam azokat, akik törődöttek” helyett javasolt: „szabaddá tegyem a megtörteket”
151:00.02 „megszokott” helyett javasolt: „szokásosan”
151:00.02 „gondozásával” helyett javasolt: „megszervezésével”
151:01.01 „egyike” helyett javasolt: „egyik eleme”
151:01.02 „némelyik” helyett javasolt: „egyesek”
151:06.04 „alkalmakkor” helyett javasolt: „esetben”
152:02.05 „lássa el és elszállásolja” helyett javasolt: „és szállással láthassa el”
152:02.05 „királlyá koronázzák” helyett javasolt: „királynak kiáltsák ki”
153:01.01 „és adta át Jézusnak az írásokat, hogy felolvasson” helyett javasolt: „és ő adta át Jézusnak az Írásokat felolvasásra”
153:01.05 „ellenkezéssé és később” helyett javasolt: „ellenkezéssé, illetve később”
153:01.06 „jellemző” helyett javasolt: „jellemezni hivatott”
153:02.04 „Azért jöttem el e világra” helyett javasolt: „Azért jöttem a világba”
153:03.02 „világra” helyett javasolt: „világba”
153:03.07 „írások” helyett javasolt: „Írások”
154:06.05 „világra” helyett javasolt: „világba”
155:05.15 „felemelte” helyett javasolt: „feltüzelte”
156:01.01 „nagyjából tizenkét éves” helyett javasolt: „tizenkét év körüli”
157:04.01 „alkalmakkor” helyett javasolt: „alkalommal”
157:06.10 „világon” helyett javasolt: „világban”
157:06.11 „világra” helyett javasolt: „világba”
158:02.05 „azon alkalmakkor” helyett javasolt: „olyankor”
158:03.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
158:04.07 „koronázta az erőfeszítéseit” helyett javasolt: „lett az erőfeszítései eredménye”
159:01.07 „írásokból” helyett javasolt: „Írásokból”
159:03.11 „harc” helyett javasolt: „küzdelem”
159:04.02 „amely” helyett javasolt: „ami”
159:04.11 „felemelkedése utánig” helyett javasolt: „felemelkedéséig”
159:05.01 „írás” helyett javasolt: „Írás”
159:05.09 „valamely írás” helyett javasolt: „valamely Írás”
159:05.09 „az írásból” helyett javasolt: „az Írásból”
159:05.09 „az írás” helyett javasolt: „az Írás”
161:03.01 „alkalmakkor” helyett javasolt: „esetekben”
161:06.02 „kialakítsa” helyett javasolt: „kibontakoztassa”
162:01.04 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
162:04.02 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
162:05.02 „e világba” helyett javasolt: „a világba”
163:01.03 „ravaszak” helyett javasolt: „bölcsek”
163:05.02 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
163:06.03 „kellemes” helyett javasolt: „örömteli”
164:01.02 „amelyet” helyett javasolt: „amit”
164:03.03 „világra való megszületése” helyett javasolt: „világba születése”
164:03.04 „ezen a világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
165:01.02 „illetőleg” helyett javasolt: „illetve”
167:02.01 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
167:02.03 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
167:05.05 „írásokra” helyett javasolt: „Írásokra”
169:00.02 „amely” helyett javasolt: „ami”
169:02.08 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
170:04.14 „lendületes-igazodó” helyett javasolt: „tevékeny-igazodó”
171:04.02 „mely” helyett javasolt: „ami”
171:08.11 „amely” helyett javasolt: „ami”
172:03.04 „egy olyan írás” helyett javasolt: „egy Írás”
172:03.04 „az írás” helyett javasolt: „az Írás”
172:05.05 „idézetet az írásból” helyett javasolt: „idézetet az Írásból”
172:05.05 „ezen az íráson” helyett javasolt: „ezen az Íráson”
172:05.05 „ennek az írásnak” helyett javasolt: „ennek az Írásnak”
172:05.08 „írást” helyett javasolt: „Írást”
173:01.03 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
176:03.08 „következő világon” helyett javasolt: „következő világban”
177:01.03 „napnyugta utánig” helyett javasolt: „napnyugtáig”
177:02.02 „e világon” helyett javasolt: „ebben a világban”
178:01.07 „ravaszak” helyett javasolt: „bölcsek”
178:01.12 „ti velük is” helyett javasolt: „velük ti is”
178:03.02 „világra elküldött” helyett javasolt: „világba elküldött”
179:05.06 „melynek” helyett javasolt: „aminek”
180:03.02 „írásban” helyett javasolt: „Írásban”
180:03.04 „világosság világaira” helyett javasolt: „fény világaira”
180:05.10 „jelenlévő” helyett javasolt: „jelen lévő”
180:06.07 „született a világra” helyett javasolt: „született a világba”
181:01.06 „E világon” helyett javasolt: „Ebben a világban”
182:01.05 „rossztól” helyett javasolt: „világban lévő rossztól”
183:04.02 „el kell indulniuk a világban” helyett javasolt: „el kell indulniuk a világba”
184:04.06 „ami” helyett javasolt: „mely”
185:01.01 „ami” helyett javasolt: „mely”
187:05.02 „írást” helyett javasolt: „Írást”
188:03.01 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
188:04.06 „világra” helyett javasolt: „világba”
188:05.09 „jelképeként áll” helyett javasolt: „jeleként áll”
188:05.09 „elkötelezettség jelképeként” helyett javasolt: „elkötelezettség jeleként”
189:03.02 „ekkor azért tartózkodtak az Urantián” helyett javasolt: „ekkor éppen azért tartózkodtak ezen a világon”
193:04.02 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
193:04.13 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
194:04.08 „társas” helyett javasolt: „közös”
195:00.01 „római birodalomnak” helyett javasolt: „Római Birodalomnak”
195:00.02 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
195:00.03 „melyre” helyett javasolt: „amire”
195:00.03 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
195:00.05 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
195:00.11 „arra kényszerítették őket” helyett javasolt: „rábírták őket arra”
195:03.00 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
195:03.11 „római birodalom” helyett javasolt: „Római Birodalom”
195:04.04 „átalakításból” helyett javasolt: „átalakításából”
195:07.05 „lélektani” helyett javasolt: „pszichológiai”
195:07.20 „amely” helyett javasolt: „ami”
195:09.08 „amelyet” helyett javasolt: „amit”
195:10.01 „A vallás csak felmagasztalt emberszeretet mindaddig” helyett javasolt: „A vallás mindaddig csak az emberszeretet felmagasztalása”
195:10.14 „felekezeties” helyett javasolt: „felekezeti”
195:10.20 „elméiben azonosult a nyugati polgárosultság társadalmi rendszerének, ipari világának és erkölcsi alapelveinek egy részével” helyett javasolt: „elméiben a nyugati polgárosultság társadalmi rendszerének, ipari világának és erkölcsi alapelveinek részeként azonosult”
196:02.04 „a végéig” helyett javasolt: „annak beteljesüléséig”
196:03.21 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
196:03.23 „lélektan” helyett javasolt: „pszichológia”
196:03.29 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
196:03.31 „lelki” helyett javasolt: „pszichikai”
Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások