You are here

24. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

Kérdés: "24:1.1. A felügyelők nem hoznak létre energiaköröket és isteniségi nagylényeget, de általában véve összefüggésbe hozhatók az idő és örökkévalóság minden felsőbb szellemkörével és mindazon viszonylagos szellemkörökkel, melyek szerepet játszanak a nagy világegyetem alkotórészeinek igazgatásában." Mit érthetünk "istenségi nagylényeg" alatt? Van kis lényeg is és lényegtelen is?

Válasz: A 24:1.1 bekezdés a világegyetemi körök felügyelőinek feladatköréről szól s ennek kapcsán közlik a szerzők azt, hogy maguk e felügyelők nem hoznak létre olyan köröket, „melyeknek alapvető jelentősége van mind a magasan fejlett szellemi lények, mind pedig a morontia-fajta vagy átmenetben-lévő fajta értelmes teremtmények fenntartásában”.
Az „isteni energia” kifejezés több helyen is előfordul a szövegekben, az értelmezését ld. ott. Az „isteniségi lényegről” a 26:7.4 bekezdésben olvashatunk. A 24:1.1 bekezdésben ennek az isteni „lényegnek” (esszenciának) egy felsőbb rendű fajtájáról tesznek említést a szerzők („szuperesszencia”).
A fentiek alapján talán pontosabb fordítás volna a következő: „A felügyelők nem hoznak létre isteni energia- és felsőbblényegi köröket, de (...)”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mely részekkel – és miként – teszi a szerző érzékletessé a beszámolót az olvasó számára?
 2. Mennyiben bővül a személyiség fogalma ebben az írásban?
 3. Vajon milyen lehet egy Társfelügyelő mellett dolgozni a Szalvingtonon?
 4. Próbáld meg elképzelni azt az izgatottságot, mely Grandfanda Havonába érkezésekor lett úrrá az esemény tanúin.

 

Istentani összefoglaló

A Legfelsőbb Szellemek

 • A Világegyetemi Körök Felügyelői négy rendben működnek és szolgálják a Végtelen Szellemet. 24:1.2
 • Az Összeírási Igazgatók személyesen is érzékenyek a sajátakaratra szerte a világmindenségben. A működésükhöz igénybe veszik a tükrözőműködést, és tudomásuk van a sajátakarattal rendelkező teremtménye születéséről és haláláról. 24:2.2
 • Az Összeírási Igazgatók csak a sajátakarat működése tényének rögzítésével foglalkoznak. 24:2.7
 • A Személyi Segédek a Végtelen Szellem személyes hírvivői. Nem személyek, és villanásszerűen közlekednek ide-oda a teremtésösszesség legtávolabbi részei között. 24:3.1
 • A Társfelügyelők a helyi világegyetemi központokon állomásoznak, és ők jelentik a Legfőbb Végrehajtók hatáskörének személyes megtestesülését. 24:4.1
 • A Kinevezett Őrök a Hét Legfőbb Végrehajtó összehangoló személyiségei; a csillagrendszeri székhelyen állomásoznak. 24:5.1
 • A Végzős Kísérők technikai és szellemi oktatási téren segédkeznek a halandó felemelkedőknek a Paradicsomra vezető útjukon. 24:6.1
 • Malvorian, az első számú Végzős Kísérő vezette Grandfandát a Havona külső körétől a paradicsomi végcélig. 24:6.5
 • A Végzős Kísérők Havona-szolgálókból lesznek. 24:7.1
 • Az isteni befogadást megélt Havona-szolgálóknak majd a negyede sosem tér vissza – Végzős Kísérővé változnak. 24:7.3
 • Az első halandó felemelkedő Havonába való megérkezése gyökeres változásokat indított el a központi világegyetemben – megjelentek a Végzős Kísérők és egyéb változások is végbementek. 24:7.9

Felemelkedő Istenfiak

 • A Havona zarándok felfedezője Grandfanda volt, aki az egyes számú felsőbb-világegyetemből érkezett. Az ő megérkezése volt a jel a világegyetemek mindensége hírszolgálatának létrehozására. 24:6.8