You are here

Segítő kérdések

 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 

Az alábbi kérdések és gondolatok közzétételének egyik célja az Urantia írások egyéni vagy olvasóköri feldolgozásának segítése. E forma nem összeférhetetlen az emberi tapasztalás jellegével. Mert mi is az emberi tapasztalás? „Egyszerűen csak kölcsönhatás valamely tevékeny és kutató sajátlényeg és bármely más tevékeny és külső valóság között.” (102:4.2) Az Urantia írások eleven megtapasztalásához a fáradságot nem kímélve megfogalmazott, magunknak feltett kérdésekkel jutunk el. A figyelmes és eleven eszű olvasó nyilván megfogalmazza vagy más forrásokból kiegészíti a saját kérdéseit, észrevételeit. Nem lehet olyan általános kérdéssort összeállítani, mely minden, az írásokat tanulmányozó olvasónak ugyanolyan hasznos lenne.

Az összeállítás közvetlen célja azonban abból vezethető le, hogy az Urantia könyvet jóval korábban tették közzé, semhogy a benne foglaltak az emberi elmére világszerte közvetlen hatást gyakorolhatnának. A korai közzététel célja egyértelműen a tanítók és vezetők felkészítése. Az alábbi összeállítás tehát e tanítók, vezetők felkészülését hivatott segíteni.

„Gyermekként [Jézus] hatalmas tudást halmozott fel; ifjúként szétválogatta, osztályozta ezt az ismeretanyagot, és megkereste az összefüggést benne; és most a teremtésrész embereként elkezdi megszervezni ezen elmebéli birtokait, hogy felkészüljön azoknak a felhasználására a későbbi tanítása, segédkezése és szolgálata során (...)” (127:6.14)

A felsorolt kérdéseket, megjegyzéseket és hivatkozásokat mindig inkább segítségként, s nem teherként kell felfogni. Egyes kérdések sugallják a választ, némely hivatkozást elolvasva az olvasó meg is bizonyosodhat a válaszról, más részek viszont éppen hogy további kérdéseket hoznak elő. Egyes kérdésekre egyértelmű válasz adható, másokra kevésbé.

Ajánlott-e előre elolvasni a kérdéseket? Többnyire nem. A kérdések ugyan segítenek ráirányítani a figyelmet a kiemelt részre, sőt az adott szövegrész többszöri átolvasását is szükségessé tehetik s ezzel is segítik a mondanivaló jobb megértését, viszont elterelhetik az olvasó figyelmét a „saját” kérdéseiről, az őt jobban megérintő részekről.

Jó felkészülést!

 

Kérdések az Előszóhoz és az I. részhez

Kérdések a II. részhez

Kérdések a III. részhez

Kérdések a IV. részhez

 

Felhasznált irodalom:

1. Wattles, J.: Questions on the Urantia Papers. 2009.

2. Waldrop, N.: The unceasing campaign of the master seraphim. 2011.

3. Kantor, D.: The Conceptual Organization of the Urantia Book.

4. Sadler, W.S.: Tematikus összeállítások és hitelvi tanulmányok.

5. Sadler, W.S.: Az Urantia könyv istentana.