Az Urantia könyv – Egy általános nézőpont

Az Urantia könyv – Egy általános nézőpont

Ebben a zaklatott világban sokunk nagyon szeretne változtatni a dolgokon – segíteni és gyógyítani. De honnan is ered ez a vágyunk? Hogyan juthatunk el oda, ahol igazán érdeklődni kezdünk egymás iránt? Miként lesz ebből az érdeklődésből barátság, és hogyan érik szeretetté? Ha erre tudjuk a választ, akkor megtaláltuk a kulcsot; ha már szeretünk valakit, akkor feltámad bennünk a vágy, hogy segítsünk és gyógyítsunk.

De honnan ered az egymás iránti szeretet vágya? E vágy természetes módon megjelenik családi és baráti körben; kiépül az együtt dolgozó szomszédok között; és idegenek között is megnyilvánul, amint kialakult a bizalom légköre. És miért olyan erős a Szeretet, miért képes olyan hatékonyan oldani a kapcsolati problémákat? Ennek megértéséhez többet kell tudnunk arról, hogy mik és kik vagyunk.

Az Urantia könyv világos válaszokat kínál ezekre a régi kérdésekre. Amellett, hogy tágabb keretet biztosítanak a gondolkodáshoz – olyat, amely a tudósoknak, a bölcselőknek és a vallási híveknek is megfelelő – az Urantia Írások új szemszögből mutatják be a Személyiséget. Részletesen feltárják előttünk a Szeretet felemelkedését és szerepét, útját az Abszolút örök magvából közvetlenül az emberi szívig.

Az eredetileg az Urantia Alapítvány által 1955-ben nyilvánosságra hozott Urantia könyv jelenti a legújabb elemet a világunknak szóló igazság-kinyilatkoztatások sorában. Igencsak megindító betekintést nyújt, olyat, mely képes átalakítani az emberiséget és ösztönzésül szolgálhat minden népnek.

A központi üzenete az, hogy minden emberi lény egy családba tartozik, ők az Egyistennek, vagyis az Egyetemes Atyának a fiai és leányai. A szerzők az emberiség eredetéről, történelméről és rendeltetésének beteljesüléséről, valamint az Istennel való kapcsolatunkról tanítanak bennünket; Jézus életének és tanításainak egyedi és egyben lenyűgöző bemutatását is megismerhetjük; az idő és az örökkévalóság új távlatait tárják fel előttünk, és új gondolatokkal ismertetnek meg bennünket az emberiség folyamatos, felemelkedési kalandjával kapcsolatban, mely kaland célja, hogy megtaláljuk az Egyetemes Atyát a barátságos és gondosan igazgatott világegyetemünkben.

Az Urantia könyvből megismerhető tudományos, bölcseleti és vallási igazságok olyan világosan és tömören rendeződnek egységbe az említett tárgykörök bemutatása során, mely párját ritkítja a mai korban. Az Urantia könyvet megismerő és tanulmányozó emberek ezrei minden bizonnyal jelentős mértékben hozzájárulhatnak a népek vallási és bölcseleti gondolkodásának fejlődéséhez. Ez a könyv valóban képes alakítani a világ sorsát.

A világ minden táján emberek ezrei tapasztalták már meg személyesen az Urantia könyv igazságainak lélekemelő hatását és élték meg az életük megváltozását – ösztönzést és késztetést nyertek a spirituális (szellemi) fejlődés és a felvilágosult élet új szintjeinek eléréséhez.

Az Urantia könyv szerzői nem valamiféle új, szervezett vallást hirdetnek. Inkább a múlt és a jelen vallási örökségére építenek, egy olyan személyes és élő vallás kibontakoztatására bátorítanak, mely hiten és az embertársaink számára való segédkezésen alapul. Ez a szellemi ébredés az emberi kapcsolatoknak és a bolygói haladásnak egy új és jobb korszakát fogja beindítani úgy az egyén, mint az egész emberiség szellemi átalakítása révén.

Arra biztatunk mindenkit, hogy olvassa az Urantia könyvet, és ki-ki fedezze fel a maga számára azt, hogy e tanítások az igazság, a szépség és a jóság befogadásán keresztül miképpen ösztönözhetik a szellemi fejlődés és a felvilágosult élet új szintjeinek elérését.

 

Az eredeti mű:

Év

Hozzászólások