You are here

27. Az elsőrendű szupernáfok segédkezése

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

I. Pihenés-ösztönzők

27:1.1 „A paradicsomi öröm egyetlen lényegi eleme a nyugalom, az isteni nyugalom;”

27:1.5 „Az időbeli utolsó pihenést már átéltétek; az utolsó átkelési alvást már megtapasztaltátok; most örök életre ébredtek az örökkévaló lakóhely területén. »És nem lesz több alvás. Az Istennek és az ő Fiának jelenléte előttetek áll, és ti immár örökre az ő szolgálói vagytok; láttátok az arcát, és az ő neve a ti szellemetek. Ott nem lesz éjszaka; és a nap fényére sincs szükségük, mert a Nagy Forrás és Középpont ad nekik fényt; örökkön-örökké fognak élni. És az Isten minden könnyet letöröl a szemükből; nem lesz többé halál, sem szomorúság, sem sírás, és fájdalom sem lesz többé, mert a régi dolgok már elmúltak.«”

2. Kinevezési Elöljárók

27:3.2 „…mindaddig, amíg az idő felemelkedő halandói végül elérik a Paradicsomot, szükségük van valakire, aki erkölcstani kérdésekben hasznos és baráti tanácsokat ad. Nem kell, hogy oktatásban részesüljenek az erkölcstanról, de szükségük van arra, hogy lefordítsák nekik azt, amit addig oly szorgalmasan elsajátítottak, amikor szembe kerülnek a sok új dolog megismerésével járó rendkívüli feladattal.”

3. Erkölcstan-tolmácsok

27:3.4 „Felemelkedő halandókként nemcsak e sorozatos világegyetemi társak és a számos, egyre inkább isteni társak különféle rendjeinek jelenléte válik a javatokra, hanem e testvéri lények mindegyikével ti is megosztotok valamit a személyiségetekből és a tapasztalataitokból, mely mindegyiküket örökre különbözővé és jobbá teszi, mert az idő és tér evolúciós világaiból származó felemelkedő halandóval társultak.”

4. Viselkedés-igazgatók

27:4.2 „Az összhang a kulcsa a központi világegyetemnek, és érzékelhető rend uralkodik a Paradicsomon. A megfelelő magatartás alapvető fontosságú az önkéntes istenimádat szellemi magasságainak a tudás révén, a bölcseleten keresztül való eléréséhez.”

27:4.3 „Minden paradicsomi magatartás teljesen önkéntes, minden értelemben természetes és szabad.”

5. A Tudás Őrzői

6. A Bölcselet Mesterei

27:6.1 „Sohasem emelkedtek olyan magasra és sohasem juttok olyannyira előre a fejlődésben, hogy ne maradna még ezer olyan rejtély, melyeknek megoldása ne igényelne valamilyen bölcseleti erőfeszítést.”

27:6.4 „Egy óra oktatás a Paradicsomon az urantiai módszerekkel folytatott tízezer évnyi folyamatos szótanulással egyenértékű.”

7. Istenimádat-vezetők

27:7.3 „…egyetlen felemelkedő lénytől sem követelik meg, hogy örökkévalósági szolgálatba lépjen mindaddig, amíg teljes megelégedést nem nyert az istenimádatban.”

27:7.5 „Az istenimádat a paradicsomi létezés legmagasabb szintű öröme; ez a Paradicsom üdítő játéka. A játék a kimerült elmének a földön ugyanaz, mint az istenimádat a tökéletessé lett lelkeknek a Paradicsomon. A Paradicsomon az istenimádat módszere teljesen meghaladja a halandói értelmet, viszont annak szellemét már elkezdhetitek imádni még itt lenn az Urantián is, mert az Istenek szelleme már most bennetek lakozik, körülöttetek kering és igaz istenimádatra késztet benneteket.”

27:7.7 „Néha az egész Paradicsom elmerül a szellemi és istenimádati kifejeződés mindent elborító árjában. Az istenimádat-vezetők gyakran nem képesek e jelenségek ellenőrzés alatt tartására mindaddig, amíg meg nem jelenik az Istenség lakhelye fényének hármas lüktetése, jelezve, hogy az Istenek isteni szíve teljes egészében megelégedést nyert a Paradicsomon lakozók, a dicsőséges és tökéletes létpolgárok, valamint az idő felemelkedő teremtményeinek őszinte imádatától. Mily diadalmas készség! Mily beteljesülése ez az Istenek örökkévaló tervének és céljának, miszerint a teremtménygyermek értelmes szeretete adjon teljes megelégedést a Teremtő Atya végtelen szeretetének!”

- elsőrendű szupernáfok: 27:0.1 „az Istenségek fenséges szolgálói a Paradicsom örökkévaló szigetén.” A létszámuk teljes, senki nem veszett el közülük. A tökéletességüket az is mutatja, hogy képesek egymást helyettesíteni. Önkéntes alapon tevékenykednek. Az Istenségek különleges hírvivőiként is működnek. 27:0.2 De ők végzik a lázadás által elszigetelt világokon segédkező szeráfseregek vezetését is. Jellemzően hét szolgálati rendben segédkeznek:

27:0.4 „1. Istenimádat-vezetők.

27:0.5 2. A Bölcselet Mesterei.

27:0.6 3. A Tudás Őrzői.

27:0.7 4. Viselkedés-igazgatók.

27:0.8 5. Erkölcstan-tolmácsok.

27:0.9 6. Kinevezési Elöljárók.

27:0.10 7. Pihenés-ösztönzők.”


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mit hasznosíthatunk a 27:1 szakaszban a pihenés módjával kapcsolatban ismertetett gondolatokból? Hogyan osztályozható a pihenés jellege szerint? (Melyik ez a hét osztály?) Milyen tekintetben lehet pihenés az istenimádat (vö. 27:7.1,7.5)?
 2. Mi tanultál az etikáról (erkölcstanról) a harmadik szakaszból? (Vö. 99:1.2; 124:4.9; 28:6.18; 32:4.4; 35:3.2.)
 3. Mennyiben könnyíti meg a helyes magatartás az istenimádatot? (27:4.3)
 4. Mit tanultál a bölcseletről a hatodik szakaszból?
 5. Milyen mélyebb értelmű tanulságokkal szolgál a hetedik szakasz? Tekintsd át a halandó szellemivé lényegülésének szakaszait lezáró örömünnepeket (27:7.8).

 

Istentani összefoglaló

Paradicsom

 • A Paradicsomon mindig több helye van az istenimádatnak, mint amennyit korábban biztosítottak. 27:7.6
 • A Paradicsom rendszeresen elmerül az általános istenimádatban. 27:7.7

Angyalok

 • Az elsőrendű szupernáfok az örökkévalóságtól fogva szolgálnak a Paradicsomon hét csoportban. 27:0.3

Felemelkedő Istenfiak

 • A Paradicsomra jutás előtti utolsó alvás különbözik minden korábbi átalakulási alvástól. A pihenés-ösztönzők és a pihenés állományába tartozók szerepe lényeges ebben az utolsó átalakulási alvásban. 27:1.3
 • A pihenést az utolsó Havona-körön kezditek meg és örökre a Paradicsomon támadtok fel. Itt van szükség utoljára egy nagy adag hitre. 27:1.4
 • Az időbeli utolsó pihenés – az utolsó átkelési alvás véget ér. Most örök életre ébredtek az örökkévaló lakóhely területén. 27:1.5

Ima és istenimádat

 • Az istenimádat a paradicsomi létezés legnagyobb öröme. 27:7.5