You are here

29. A Világegyetemi Erőtér-irányítók

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

I. A 29. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A Világegyetemi Erőtér-irányítók

29:0.1 „A bolygóközi és világegyetem közi ügyek szabályozásában érintett összes világegyetemi személyiség közül az erőtér-irányítókról és társaikról tudtak eddig a legkevesebbet az Urantián. Bár a fajtáitok már régen tudomást szereztek az angyalok és egyéb mennyei lények létezéséről, eddig kevés tájékoztatást kaptatok a fizikai terület ellenőrzőiről és szabályozóiról.”

1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító

2. A Legfőbb Erőtér-központok

3. Az Erőtér-központok területe

4. A Fizikai Főszabályozók
29:4.13 „A személyiség nem szükségszerű kísérője az elmének. Elme még olyankor is gondolkodhat, amikor már minden választási lehetőségtől megfosztatott, miként így van ez számos alacsonyrendű állat és bizonyos ilyen alárendelt fizikai szabályozók esetében is. A fizikai erőtér eme jobbára önműködő szabályozói közül sok nem személy a szó szoros értelmében. Nem ruháztattak fel sajátakarattal és független döntésképességgel, lévén teljesen alá vannak rendelve a nekik kijelölt feladatra kidolgozott formaterv gépies tökéletességének. Ugyanakkor mindegyikük nagyon is értelmes lény.”

5. A Fő-erőszervezők

II. Felismerés:
A fiúság és a testvériség célokat és értékeket jelöl ki. Lehet egyénileg másnak jót akarni, de a mennyországi lét elsősorban a másokért másokkal együtt végzett szolgálat élvezetét jelenti, ezért a csapatban való együttműködés elsajátítása elkerülhetetlen. 


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Figyeld meg a fizikai szabályozás bemutatásához használt igéket. Mennyiben vannak e tevékenységek egyensúlyban és összhangban az energiával kapcsolatos, hasonló munkánkkal?
 2. Tanulmányozd a 115:7 szakaszt a 29:3.8 bekezdéssel együtt.
 3. Tanulmányozd a 77:6, 77:8 és 77:9 szakaszt a 29:4.14 bekezdéssel együtt.
 4. Melyek a legjellemzőbb különbségek a halandók és a félanyagi teremtmények között?

 

Istentani összefoglaló

Az erőtér-irányítók

 • A térerő- és energiaszabályozásban az élőlények három csoportja érintett. 29:0.1
 • Az Erőtér-irányítók csaknem az örökkévalóság óta léteznek. Szüleikkel együttműködve több mint tízmilliárd társukat hozták létre. 29:0.10
 • A Legfelsőbb Erőtér-irányítók a nagy világegyetem fizikai-energia szabályozói. 29:1.1
 • A Legfelsőbb Erőtér-irányítók a Paradicsom peremén állomásoznak, ahol a lassan forgó jelenléteik jelzik a Tökéletes Szellemek térerő-gócbeli helyzetét. 29:1.3
 • A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító hétféle társulási csoportot alkot. 29:2.1
 • A legfőbb erőtér-központok és irányítók értelmesek, és saját akarattal rendelkeznek. A fizikai és az elme-energiákhoz egyaránt van közük. 29:2.9
 • A Legfőbb Erőtér-központoknak hét csoportja létezik: 1. Legfőbb Központ-felügyelők. 2. Havona Központok. 3. Felsőbb-világegyetemi Központok. 4. Helyi Világegyetemi Központok. 5. Csillagvilági Központok. 6. Csillagrendszeri Központok. 7. Besorolatlan Központok. Ld. 29:2.10
 • Az erőtér-központok és a fizikai szabályozók sohasem lazítanak. Mindig szolgálatban vannak. 29:3.5
 • Az erőtér-központok az egyenként tíz energiából álló három alapvető árammal dolgoznak. Semmi közük a térerő külső térbeli megnyilvánulásaihoz. 29:3.10
 • Az erőtér-központok és -szabályozók a tíz energiaforma közül csupán hét felett gyakorolnak tökéletes ellenőrzést. Mind az Egyetemes Abszolútnak, mind pedig a Korlátlan Abszolútnak lehet szerepe az energiaszabályozásban. 29:3.11
 • A fizikai szabályozók a Független Hírvivők sebességét megközelítő sebességgel szelik át a teret. 29:4.1
 • A Fizikai Főszabályozók nagy világegyetem szerte szolgálnak; a felsőbb-világegyetem területén a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító irányítja őket; innen a Társ-főerőszervezőkből álló Egyensúlyi Tanács küldi ki őket. 29:4.2
 • A Fizikai Főszabályozóknak hét nagyobb osztálya van. 29:4.4
 • Az elme még olyankor is gondolkodhat, amikor már minden választási lehetőségtől megfosztatott, ld. az alacsonyrendű állatok és az alárendelt fizikai szabályozók esetét. 29:4.13
 • A paradicsomi erőszervezők a Főépítészek felügyelete alatt működnek szerte a világmindenségben. 29:5.1
 • A Főerőszervezők olyan hőmérsékleteknek és fizikai körülményeknek képesek ellenállni, melyek elviselhetetlenek bármely más fajta lény számára. 29:5.7