Megjelenés a két emmauszi fivér előtt

Megjelenés a két emmauszi fivér előtt

Megjelenés a két emmauszi fivér előtt

A kép eredeti címe: Two Brothers from Emmaus (Micheal Malm). Forrás: truthbook.com

„Miután egy darabon együtt haladt velük, Jézus így szólt: »Miről beszélgettetek oly nagy komolyan, amikor összetalálkoztunk?« Amikor Jézus ezt elmondta, azok megálltak és szomorú álmélkodással tekintettek rá. Kleofás azt kérdezte: »Hogy lehet az, hogy itt vagy Jeruzsálemben és nincs tudomásod a közelmúltban történt dolgokról?« Erre a Mester azt kérdezte: »Miféle dolgokról?« Kleofás így felelt: »Ha nem tudsz ezekről, akkor te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem hallotta a názáreti Jézusról szóló szóbeszédeket, aki szóban és tettben nagy próféta volt Isten és minden ember előtt. A főpapok és az uraink a rómaiak kezére adták őt és követelték, hogy feszítsék keresztre. Sokunk abban reménykedett, hogy ő az, aki megszabadítja Izráelt a hitetlenek igájából. De ez nem minden. Ma van a harmadik napja, hogy keresztre feszítették, és bizonyos nők azzal a kijelentéssel leptek meg minket ma, hogy kora reggel kimentek a sírjához és üresen találták azt. E nők erősködnek, hogy beszéltek ezzel a férfival; azt állítják, hogy feltámadott holtából. Amikor a nők beszámoltak erről a férfiaknak, két apostola szaladt ki a sírhoz és ők is csak üresen találták« – és itt félbeszakítva a testvérét, Jákob azt mondta, »de ők nem látták Jézust«.” (190:5.3)

Év

Címkék

Hozzászólások