Az Úr imája

Cikk: Tanulmányozás

Az Úr imája

Mi Atyánk, ki a mennyben vagy,
Szenteltessék meg a neved.
Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod
A földön éppúgy, miként a mennyben.
A holnapi kenyerünket add meg nekünk ma;
Üdítsd fel a lelkünket az élet vizével.
És bocsásd meg mindannyiunknak a mi vétkeinket,
Ahogy mi is megbocsátottunk az adósainknak.
Ments meg minket a kísértésben, szabadíts meg a rossztól,
És fokozatosan tégy minket oly tökéletessé, mint amilyen te magad vagy.

(Jézus halála és az Atyához való felemelkedése után sok hívőnek vált szokásává, hogy ezt az úgynevezett Úr imáját azzal fejezzék be, hogy – „Az Úr Jézus Krisztus nevében.” Még később, két sor elveszett a másolások során, és ehhez az imához egy további mellékmondatot adtak hozzá, mely így szólt: „Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökre.”)

Év

Hozzászólások