Liberalizmus – az Isten elleni lázadás folytatása

Liberalizmus – az Isten elleni lázadás folytatása

A mai liberalizmus gyakorlata nem más, mint a Lucifer-féle lázadás folytatása. Ezt két tény mindenképp igazolja. Az egyik az, hogy a liberalizmus vagy tagadja az Isten létét, vagy nem veszi komolyan. A másik tény pedig az elsőből következik. Ha nincs komolyan vehető Isten, akkor az ember nem az Isten gyermeke és ezért nem létezhet a kettejüket összekötő, Istenhez vezető felemelkedési út sem. Tudható, hogy a liberalizmus mai hangadói nem is hirdetnek ilyet.

Amit a liberalizmus a Lucifer-féle lázadás tanai alapján művel, az megcsúfolja a teremtő Istent és elveszi a teremtmény gyermekek életének méltóságát, megfosztva őket attól, hogy a mindenség rendjét ismerve éljenek és fejlődjenek. A mai liberális gyakorlat szó szerint minden közösséget atomizál, szétrobbant. Az egyéni szabadság terjesztésének álszava mögé bújva ördögi módon már a természet biológiai rendjét sem veszi komolyan. Ugyanis a liberalizmus ma már nem csak a nagy társadalmi közösségeket és a család intézményét rombolja, hanem a gyermekek nemi azonosságtudatát is kikezdi.

Ha Isten a világosság, akkor elmondható, hogy kétszázezer évvel ezelőtt, az akkori lázadók liberalizmusát sötét szándék mozgatta. Ez meg is mutatkozott a gyakorlatukban. Folyamatosan támadtak mindenkit és minden olyan intézményt, amely az isteni igazság és pártatlanság rendjét kívánta képviselni. Ha így volt ez annak idején – és azóta folyamatosan is – miért lenne ez ma másként.

Ma még az Urantia bolygó társadalmát e világ emberi vezetői elzárják a saját bolygójukra, a mindenségre és az Istenre vonatkozó tények igazságától. Ha a tudás hatalom, akkor a tudatlanság kiszolgáltatottság. S pontosan ebben a kiszolgáltatott, alárendelt helyzetben tartanak bennünket evilági uraink.

Pedig szabaddá mindenkit csak az igazság megismerése tehet. Az Istenre és a világunk valós tényeire vonatkozó igazság megismerése által az egyén olyan rendet és biztosítékokat talál majd, amely a fejlődését és a boldogságát szolgálja.

Azonban a Krisztus utáni 2015. év nyolcadik hónapjában még nem hirdetik nyilvánosan,

  • hogy Isten az emberi lét forrása és személyes Atyaként az emberi lehetőségek csodálatos tárháza,
  • hogy Isten anyagi testben élő családjának tagjai számosak, nem csak a földön van értelmes élet,
  • hogy a bolygónk emberi közössége azért él anyagi és szellemi hiányok közepette, mert ma még olyanok kezében van a gazdasági és politikai világhatalom, akik számára a többi ember nem testvér, hanem csak eldobható eszköz az önző céljaik megvalósításához.

E helyzet azonban igencsak változóban van.

Szerző
Év

Hozzászólások