Megismerhető igazságok, melyek képesek szabaddá tenni a kereső embert

Megismerhető igazságok, melyek képesek szabaddá tenni a kereső embert

Jézus mondja: „Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” Ezáltal kifejezésre juttatja, hogy „az emberi szabadság elérése az igazság őszinte felismerésén keresztül lehetséges”. (141:7.6)

Azok az igazságok, melyeken az ember boldog örök élete alapul, csak isteni kinyilatkoztatások révén ismerhető meg. Aztán, ezeknek az igazságoknak az egyén életében való jó hatása meg is tapasztalható, de csak akkor, ha hisz ezekben a törvényalapú igazságokban.

Ilyen, már most megismerhető, a szellemi valóság alapján nyugvó fontos igazságok a következők:

 • az ember az Isten fia,
 • az Isten a fiait szerető Atya,
 • a Szellem Atyából egy kis rész minden értelmes gyermekében ott él, segíti a lélek fejlődését, és bízik abban, hogy majdan örökre egyek lehetnek,
 • az Isten igaz, nem személyválogató, de mindig irgalmas, ha a gyermeke őszinte vele,
 • az emberek egymás testvérei,
 • létezik világegyetemi testvériség, vagyis a teremtmény személyek – éljenek bármely bolygón – szintén testvérei egymásnak,
 • minden értelmes ember előtt nyitva áll az örök szellemi fejlődést biztosító létpálya,
 • a továbbélő ember nem veszíti el a személyiségét,
 • az Isten egyre jobban megismerhető és megtapasztalható,
 • a mennyei Atya szeretné, ha olyan jelleműek lennénk, mint Ő,
 • az ember is válhat tökéletessé,
 • aki úgy törekszik szeretni másokat, ahogy azt Jézus tenné a helyében, az könnyebben tapasztalja meg az Isten békéjét és örömét,
 • minél jobban szeretjük a mennyei Atyát, annál könnyebben látjuk és tesszük az akaratát,
 • a mennyei Atya akarata segíti a gyermekét abban, hogy összhangba kerüljön a mindenség rendjével és a létezés céljával.

Mitől képes szabaddá tenni a felismert, hitt és élt igazságrend? A haláltól, a tartós félelmektől, a magánytól, a céltalan tévelygéstől és a boldogtalanságtól.

Szerző
Év

Hozzászólások