Az örökkévaló élet megtalálásának kulcsa

Az örökkévaló élet megtalálásának kulcsa

Jézus a tanításaiban utalt „(...) az örökkévaló élet megtalálására az Isten országába való belépés révén (...)” (166:3.5). Hivatkozott azokra is, „(...) szellemi erővel és az élő hit kitartó rohamai által beveszik az országot (...)” (166:3.5).

A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy egyrészt a továbbélés csak az Isten országába való belépés révén érhető el, másrészt az országba belépéshez nem csak élő hit kell, hanem szellemi erő is szükséges. Az Isten országa itt nem annyira a hívek közösségét jelenti, mint inkább az Atya akaratának megismerésére és megcselekedésére való törekvést.

Az örök továbbélésre az juthat el, aki az örök továbbélés értékeit mutatja.

Az tud ilyen értékeket mutatni, aki fokozatosan azonosul az emberben lakozó Atya-résszel, az isteni Igazítóval.

Mi a módja az Igazítóval való fokozatos azonosulásnak? Két dolog kell hozzá: (1) felelős erkölcsi döntéseket hozni és (2) a szellemi választásokat fenntartás nélkül vállalni. Ezek egyúttal a feltámadás feltételei is.

Jézus mondta: „(...) azon emberi törekvések, melyek kizárólag az állati lét anyagi nehézségeinek időleges megoldásaival foglalkoznak, arra ítéltettek, hogy megszűnjenek az időben. Akik viszont felelős erkölcsi döntéseket hoznak és a szellemi választásaikat fenntartás nélkül vállalják, fokozatosan azonosulnak az emberben lakozó isteni szellemmel, és ezáltal egyre nagyobb mértékben mutatják az örök továbbélés – az isteni szolgálatbeli véget nem érő fejlődés – értékeit.” (130:2.9)

Szerző
Év

Hozzászólások