You are here

43. A csillagvilágok

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A témához kapcsolódó cikkek:

MINDEN HATODIK CSILLAGNAK VAN FÖLD-SZERŰ BOLYGÓJA?

MILYEN KÖZEL VAN A LEGKÖZELEBBI LAKOTT VILÁG?

A VÍZ KÜLÖNLEGES JELENTŐSÉGE

* * *

1. A CSILLAGVILÁGUNK (NORLATIADEK) CSILLAGÁSZATI ELHELYEZKEDÉSE

A csillagvilágunk központi (épített) világa, vagyis az Edentia 425 fényévre esik tőlünk és a Norlatiadek központi magja közelében helyezkedik el, amely nem más, mint a Plejádok (másként: Fiastyúk vagy Hetes; M45).

A Plejádok a Gould-övben van, s ennek így is kell lennie, ha az Orion-köd körül kering. Ezek a tények szilárdan megalapozzák, hogy a Plejádokra vonatkoztathassuk „a csillagvilág fizikai magját alkotó hatalmas csillagrendszer” (41:1.4) megjelölést. Az Edentia tehát a Plejádok, vagyis a Norlatiadek gravitációs forgási középpontja szomszédságában van.

A nap 425 fényévre van a Norlatiadek-központbeli Plejádoktól (az Edentiától). A csillagvilágunk hozzávetőleg 600 fényéves sugarát a következő kijelentés alapozza meg: „A naprendszeretek ma egy meglehetősen központi helyzetet foglal el az eltorzult csavarvonal egyik karjában, mely maga nagyjából félúton helyezkedik el a csillagvonulat közepéhez képest kifelé, a szélek irányában.” (15:3.6) Tehát központi helyzetet foglalunk el a Plejádok körül keringő spirálkar hossza mentén. Innen félúton vagyunk annak központi magja és külső széle között. Ennek a spirálkarnak az alakját a 4,5 milliárd évvel ezelőtt erre elhaladt Angona rendszer torzította el. „E majdnem-összeütközés az Andronovert egy kissé gömbszerű csoportosulássá változtatta, de teljesen nem szüntette meg a napok és az azokhoz tartozó fizikai csoportok kétirányú keringését.” (15:3.6) Az említett esemény előtt az Andronover csillagködnek két szabályos spirálkarja volt.

„Körülbelül a legnagyobb anyagmennyiség elérésekor a gáztömeg feletti gravitációs ellenőrzőhatás csökkenni kezdett, majd a gázok szökési szakasza vette kezdetét, a központi tömeg két átellenes oldalából egy-egy roppant nagy karként előnyomuló gázoszlop formájában. A hatalmas központi mag gyors forgása rövidesen csavarvonalas jelleget adott e két kinyúló gázáramnak.” (57:3.3)

Ez a két eltorzult spirálkar még mindig órajárás szerint kering a Plejádok körül. A két legközelebbi csillaghalmaz a 82 fényévre lévő Ursa Major Mozgó Csoport (54 csillaggal) és a 147 fényévre lévő Hyadok halmaz (134 csillaggal). Az arányok alapján mindkettőnek abban a spirálkarban kell lennie, ahol a nap is van. Ha a Hyadok ennek a karnak a belső pereméhez közel esik és a nap pedig a központi rész és a külső perem között félúton található, akkor mi nagyjából 50 fényévre vagyunk a középponttól és a kar vastagsága mintegy 200 fényév. Ebből következően a kar központi magja a nap és a Plejádok között valahol 375 fényévnél van. A 10.15. ábrán látható ez a feltételezett spirál, melynek vastagsága 200 fényév, és ahol a nap és a központi rész távolsága 375 fényév. A Norlatiadek területén két ilyen spirálnak van helye. A Hyadok a kar belső széle közelében helyezkedik el, a nap pedig félúton van a központi mag és a külső perem között, ahogy fentebb írtuk. Az α Persei a legnagyobb csillaghalmaz a Norlatiadekben a maga 155 csillagával, és helyileg a másik spirálkar központi magjában található. A spirálok 150 fényév sugártávolságra kezdődnek, emelkedési szögük pedig 16,5 fok. Az ennél kisebb 14,5 fokos emelkedési szögnél az egyik spirál külső pereme átfedésbe kerül a másik belső peremével, mert mindegyik spirál keresztmetszete 200 fényév.

 

2. A VÍZ JELENTŐSÉGÉRŐL

„Az Edentia [vagyis a csillagvilágunk központi világa] és a hasonló épített szférák vize nem különbözik az evolúciós bolygók vizétől.” (43:1.2)


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

  1. Mutasd be a Fenségesek uralmát az emberek országai felett: ld. 43:3.5; 43:5.16-5.17; 110:6.4; 114:6.1-6.2; 114:7.1-7.8; 172:3.10; 175:1.8; 175:3.2; 176:1.1; 176:1.3.
  2. Felfedezhetünk-e olyan szépségeszményeket (55:3.4) ebben az írásban, melyekre több urantiai példát is lehetne hozni?
  3. Mit lehet majd elsajátítani a közösségépítés terén az edentiai felkészülési világokon? Vajon befolyásolhatja-e ennek tudata az emberi kapcsolatainkat már most is?
  4. [A 43-44. írás a csillagvilágok igazgatásával és kultúrájával foglalkozik.]

 

Istentani összefoglaló

A helyi világegyetem

  • Az Edentián a Nappalok Hűséges Követője a gyülekezés legszentebb hegyén lakozik. Ő a Fenséges Atyák háromsági tanácsadója. 43:4.1
  • Az épített világokon az anyagi élet tíz formája van jelen – három növényi és három állati. A közbenső négy csoportot nehéz besorolni növényinek vagy állatinak. 43:6.4

Állandó Létpolgárok

  • Az univitatia, vagyis a csillagvilági világok állandó polgárai félúton állnak az Anyagi Fiak és a szellem szuszatia között. 43:7.1

Bűn

  • Mihály urantiai győzelmét követően az egész Norlatiadeket megtisztították a lázadóktól. 43:4.9
  • A Lucifer-féle lázadás óta az edentiai Atyák különös gondot fordítanak az Urantiára és a többi elszigetelt világra. 43:5.16