You are here

44. Az égi mesterek

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A) 44:0.15 „A szellemlények számára a szellemvilág valóság. Számunkra az anyagi világ már inkább valószerűtlen. A felsőbb szellemformák szabadon áthaladnak a közönséges anyagon. A felsőbb szellemek semmiféle anyagira nem érzékenyek, kivéve bizonyos alapvető energiákat. Az anyagi lények számára a szellemvilág többé-kevésbé valószerűtlen; a szellemlények számára az anyagi világ csaknem teljesen valószerűtlen, mely pusztán a szellemvalóságok lényegének árnyéka.”

B) 44:0.18 „A hosszú felemelkedésetek során sohasem fogjátok elveszteni azon képességeteket, hogy a korábbi létezési szintjeiteken lévő társaitokat felismerjétek. Amint befelé haladva egyre magasabb létfokra juttok, mindig megőrzitek azt a képességeteket, hogy az előző és az alsóbb tapasztalási szintjeiteken lévő lénytársaitokat felismerjétek és testvérileg közeledjetek hozzájuk. Minden egyes új átmenettel és feltámadással egy további szellemlény-csoport kerül a látómezőtökbe anélkül, hogy bármennyit is veszítenétek az előző állapotokban megismert barátaitok és társaitok felismerésére való képességből.”

1. Az égi zenészek

2. A mennyei előadóművészek

44:2.1 „A szellem-morontia világ ezer és egy legfelsőbb szintű értékkel rendelkezik, olyan dolgokkal, melyekről érdemes szót ejteni, de amelyek ismeretlenek az Urantián, olyan tapasztalásokról van szó, melyek abba a tevékenységi osztályba tartoznak, melyek már aligha »bukkanhatnak fel az emberi elmében«, olyan valóságok ezek, melyekkel az Isten a húsvér testbeli életet túlélőket várja.”

3. Az isteni építők

A) 44:3.1 „Minden, az emberek által élvezhető anyagi kényelemre ezer, a létünket gazdagabbá és teljesebbé tevő szellemi valóság jut.”

B) 44:3.6 „Mindig nyitva áll az út a tudás megszerzése előtt, hogy az egyén további ismereteket szerezzen a jelenlegi és a jövőbeli munkájáról, és arról az egyetemes műveltségi tudásról, ismeretről, melyet arra szántak, hogy általa a felemelkedő halandókból a morontia- és a szellemvilágok értelmesebb és eredményesebb létpolgárai váljanak.”

4. A gondolatrögzítők

44:4.3 „A központi világegyetemben kevéssé van szükség a nyelvre; ott tökéletes és gyakorlatilag teljes a megértés; ott kizárólag az Istenek nem érthetők teljesen. Nekünk azt tanították, hogy egy paradicsomi véletlen találkozás több kölcsönös megértést hoz magával, mint amennyit halandói nyelven a felek egymással ezer év alatt közölni tudnának.”

5. Az energia-átalakítók

6. A formatervezők és díszítők

7. Az összhangmunkások

44:7.1 „…amit nem lehet bemutatni, azt lehet sejtetni”.

8. Halandói törekvések és morontia teljesítmények

II. A tudásalapú, vagy más néven információs társadalom legfőbb ismérve az kellene legyen, hogy az embereket hozzá segítik az Isten és az általa biztosított lehetőségek felismeréséhez. Mert ez a legfontosabb tudás.

III. Akinek joga van kételkedni, annak kötelessége az igazságot is keresni.


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Milyen kép bontakozik ki a főangyali szerzőnek az emberi lényekhez való hozzáállásáról ennek az írásnak a végigolvasása során?
 2. Milyen gyakorlati tanulságokat kell levonnunk az urantiai zenével kapcsolatos kinyilatkoztatásokból (44:1.12-1.14)?
 3. Mennyiben segít jobban megértenünk a személyes élményeket az élettörténet-mesélőkről szóló leírás (44:2.8)?
 4. Mit mond és mit sugall az Urantia könyv a szellemienergia-felvétel törvényeivel kapcsolatban (44:5.4, 44:5.8-5.10)?
 5. Mit tudhatunk meg az érzésekkel kapcsolatban az érzelemtervezőkről szóló leírásból (44:6.5)?
 6. Fejtsd ki bővebben az összhangmunkásokról szóló, hetedik szakaszban fellelhető összes jelentéstartalmat és értéket. Miképpen áll szellemi rokonságban egymással a szépség, az ütem és az összhang? Milyen viszonyban van az igazság, a tény és a kapcsolat a szépséggel? Hogyan segíthet bennünket az életünkben meglévő igazság, szépség és jóság egyesítéséről szóló tanítás annak megértésében, hogy a tehetséges és hozzáértő emberek miként tudnak olyan nagy hatással lenni ránk minden igaz lelki gazdagodás esélye nélkül?
 7. Vajon elhatárolható-e egymástól az őszinte és az önző törekvés az önkifejezésben való kitűnés terén (44:8.4-8.5; vö. 1:0.3; 48:7.19; 158:6.3)?

 

Istentani összefoglaló

A morontia élet

 • Az égi mesterek a morontia lények és az alsóbb rendű szellemlények összetett csoportját alkotják. Ők a morontia díszítéssel és a szellemi szépítéssel foglalkoznak. 44:0.1
 • Az égi mesterek hét csoportban tevékenykednek. 44:0.5
 • Mielőtt a morontia lények elhagyják a helyi világegyetemet, hogy a szellemi létpályájukon elinduljanak, minden intellektuális, művészi és társadalmi vágyukat már teljesen kielégítették. Eljutottak az önmegvalósítás kiteljesítéséig. 44:8.5
 • A személyes fejlődés különbözete nem válik kiegyenlítetté addig, amíg be nem fejezitek a Havona-létpálya utolsó körét is. 44:8.5