You are here

46. A helyi csillagrendszer központja

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

1. A Jerusem fizikai felépítése

2. A Jerusem fizikai adottságai

3. A jerusemi híradások

46:3.2 „Az egész Jerusem kedvenc időtöltése, hogy szabadidejüket a híradó-állomáson töltik, hogy tájékozódjanak a világegyetem jólétéről és helyzetéről. És ez az egyetlen bolygói tevékenység, melyet nem fog vissza a fényszegény időszak sem.”

4. Lakó- és igazgatási területek

5. A jerusemi körök

6. A végrehajtói-igazgatási négyzetek

7. A téglalapok – a spornagia

8. A jerusemi háromszögek


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Melyek a helyi csillagrendszeri központ fő rendeltetési céljai?
 2. Mi zajlik a Jerusem csendes órája alatt (46:1.7)? És a pihenésnek és a kikapcsolódásnak szentelt morontia tevékenységek házában (46:5.30)?
 3. Hogyan változik a természeti szépség a Jerusemen (46:2; 46:5.31)?
 4. A munka, a fejlődés és a játék mely elemeiből állhatnak a következők: társas érintkezés, csoportos szórakozás, istenimádat (46:5.29)?
 5. Találunk-e bármilyen adalékot a könyvben annak felméréséhez, hogy milyen hatással lesz az urantiai halandókra a vesztegzár majdani feloldása?
 6. A második szakaszban szó esik a jerusemi légkört alkotó három gázról, melyek közül a nitrogén és az oxigén nagy mennyiségben jelen van a földi légkörben is, azonban a harmadik gáz – mely a morontia lények légzéséhez elengedhetetlen – nincs jelen (kellő mennyiségben) az urantiai atmoszférában. A 46:2.3 bekezdésben foglaltak szerint ez a gáz nem káros a szokványos fizikai élet számára, tehát nem kizárt, hogy kis mennyiségben mégis jelen van a földi légkörben (ld. nemesgázok). Ez a kis mennyiség – ha valóban jelen van is – semmiképpen nem elégséges a morontia életforma földi létéhez, vagyis a húsvér test halálát követően morontia alakban ébredő halandó morontia anyagú teste nem tudna életben maradni itt, a Földön. Ez összhangban van azzal a több helyen is olvasható kijelentéssel, hogy az eltávozottak nem térnek vissza a szülőbolygójukra (morontia alakban). Mi a helyzet Jézus morontia megjelenéseivel (ld. 190-193. írás)?
 7. Lényeges tanítás, hogy reinkarnációt (újratestesülést) csak a spronagiába tartozó lények élnek meg, más lényfajták sohasem (46:7.4). Az újratestesülés oka és szükségessége is egyedi és kizárólag az ő esetükre szabott (nincs túlélő lelkük, sem személyiségük, stb.).
 8. Figyelembe véve az elmeszellem-segédekről megismert dolgokat (ld. 36:5 és 42:10.4), hogyan értelmezhető az, hogy a spornagia esetében az ötsegédes-elme felér a teljes vagy hatodik valóságszinttel (46:7.5)?

 

Istentani összefoglaló

A helyi világegyetem

 • A híradás-vevő állomáson ötmilliárdnál is több lény számára van hely, a megszámlálhatatlan szellemi személyiséget nem is számítva. 46:3.2
 • A világegyetemből érkező üzeneteket az üvegtengeren fogadják, s ezt kiegészítik a tükrözőműködés révén előállított képekkel. 46:3.3

A morontia élet

 • A Jerusemen ámulni lehet a spornagia mezőgazdasági vívmányain. Ott a földet nagyobbrészt művészi és díszítő céllal művelik. A spornagiát alkotók a tájkertészek. 46:7.2
 • A spornagiát alkotókba nem költözik Igazító – nekik nincs túlélő lelkük. De hosszú életűek – ötvenezer szabványévig is elélnek. 46:7.3
 • A spornagiába tartozóknak nincs személyiségük, viszont egyéniséget fejlesztenek, mely képes reinkarnálódni. Az élethordozók közreműködésével készül új test a számukra. 46:7.4
 • A spornagiát alkotók az egyetlen teremtmények az egész világegyetemben, akik reinkarnációt élnek meg. Ők az első öt elmeszellem-segédre érzékenyek, mely egy hatodik és teljes valóságként megmaradó élményelvi önazonosságot teremt. 46:7.5