Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2024)

Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2024)

Az Urantia könyv olvasóinak találkozója (2024)

2024.05.25., Pilisszántó-Pilisszentkereszt

Az éves olvasói találkozók sorában ezen a 13. eseményen visszatértünk a pilisszántói helyszínre. A mostani alkalommal is a Csillagösvényen haladva jutottunk fel a Boldogasszony Kápolnához, bár ezen a napon kevésbé a természetjárásra, mint inkább az olvasói eszmecserékre helyeztük a hangsúlyt. Az időjárás kiválóan alkalmas volt az erdei sétára, az előző napok záporos-zivataros időszakai már elmúlni látszottak és végre élvezhettük a ragyogó napsütést is a még mindig párás levegőben.

A találkozót az idei évben nem Jézus születésnapjához igazítottuk, hanem egy ugyancsak nagy jelentőségű eseménynek, az örömünnepek ünnepének ajánlottuk, jóllehet az idei pünkösdi ünnepkör miatt e jeles alkalmat csak egy héttel később tudtuk megünnepelni közösen.

Az örömünnepek ünnepének ezen a napján két nagy, világegyetemi jelentőségű eseményre került sor:

  1. A feltámadott Jézus ezen a napon vett búcsút az apostolaitól a világunkon, és Teremtő Fiúként megkezdte a felemelkedését az Atya jobbjára, hogy megkapja tőle a helyi világegyetemünk feletti főhatalmat (ő a helyi világegyetemi Atyánk).

  2. A helyi világegyetemi Anyánk, az Alkotó Szellem személyesen is megismerhetővé vált minden olyan egyén számára, aki a vele való kapcsolatfelvételt kezdeményezi.

Mindenki, aki előre jelezte a részvételét, meg is érkezett, sőt volt olyan régi olvasó is, aki kellemes meglepetést okozott a váratlan megjelenésével (még ha 13. résztvevőként ez alkalommal nem is tudott hosszabb ideig velünk maradni).

Ahogy mindig, most is jó volt újra találkozni a régebbi olvasókkal, mint ahogy nagy örömünkre szolgált a körünkben üdvözölni több olyan olvasót, illetve érdeklődőt, akik most először vettek részt a találkozón. A beszélgetések középpontjában az új résztvevők által feltett kérdések megvitatása állt. Emellett több érdekes beszámolót, tájékoztatást is hallhattunk, és mindebből nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy az ötödik korszakos kinyilatkoztatás igazságainak terjedése idehaza folyamatosan erősödik; egyre több nyilvános és kevésbé nyilvános formában és módon jutnak el ezek a megmentő igazságok azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.

A délelőtti programból a közlekedési nehézségek vettek el némi időt, az ebédet követő csoportos beszélgetés pedig a megérkező zivatar miatt sikerült a tervezettnél rövidebbre, de a személyes beszélgetésekre még így is bőven adódott lehetőség úgy Pilisszántón, mind Pilisszentkereszten. Több szempontból is különleges lett az idei alkalom, többek szerint ez tekinthető az eddigi legjobban sikerült összejövetelnek.

A következő találkozó megszervezésével kapcsolatban nem született döntés. Egy esetleges további, idei találkozó megszervezésére olvasói igény esetén kerítünk sort.

Szerző
Év

Hozzászólások