You are here

53. A Lucifer-féle lázadás

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

A témához kapcsolódó cikk:

A Lucifer-féle lázadás megítéltetésének időkerete  


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miért tartozik a tetszelgés a leginkább végzetes dolgok közé (53:1.3)?
 2. Hogyan fejlődik a büszkeség bűnné (53:2.5)? Mi a büszkeség? Kiindulva abból, hogy a „büszkeség” alatt manapság általánosan önbecsülést, illetőleg önérzetet értenek, hogyan mutathatunk rá a büszkeség veszélyére a hétköznapi megnyilvánulásokban? Elhatárolódhatunk-e a büszkeségtől? Mi egyedül?
 3. A Lucifer-féle lázadásnak mely jellemző vonásait ismerhetjük fel a bolygónk történelmében és a mai kultúránkban? Miképpen okoznak továbbra is gondot a saját jogok és a korlátlan személyes szabadság téveszméi? Mit tehetünk?
 4. Magyarázd meg ezt a munkamegosztást: miért tartózkodott Mihály a közbelépéstől és Gábriel miért vállalta, hogy szembeszáll a lázadói álokoskodásokkal?
 5. „Minden viszonylagos.” Miképpen állítják ezt a mondást a hamis szabadság szolgálatába, holott eredetileg rokonságban áll a szellemi meglátással (2:7.1; 94:11.4)?
 6. Kápráztatott-e már el szellemi értelemben valakinek a ragyogó és megkapó megnyilvánulása, tette?
 7. A názáreti Jézusnak és az ő világegyetemi ellenfeleinek urantiai összecsapása alkalmával történek alapján, figyelembe véve azt, hogy Jézus egyszerűen csak mint az Ember Fiaként szállt szembe velük, továbbá figyelembe véve azt is, hogy egy magasabb rendű és egy alacsonyabb rendű lény közötti bármiféle küzdelemben a felsőbb rendű lény diadalmaskodik, vajon mit mondhatunk a hit erejéről, mely a hittel rendelkező halandót a hitetlen Lanonandek Fiú fölé emeli?
 8. Van-e már annyi élettapasztalatod, hogy hozzáfoghass annak igazolásához, miszerint „a törvényszegőknek útja kemény” és hogy „minden bűnben ott rejtezik a pusztulásának magja”? Fejtsd ki a válaszodat részletesen.
 9. Miért győzedelmeskedik a rend uralma, a hűség értelme és az igazság szelleme magától a lázadás, a saját jogok és az ún. személyes szabadság felett (53:6.5)?
 10. [A 49-54. írás bevezetés a halandói léthez tartozó lakott világok bemutatásához, ezen belül az 53-54. írás a Lucifer-féle lázadással foglalkozik.]

 

Istentani összefoglaló

Bűn

 • Lucifer ragyogó intéző volt. Gonoszságok és vétkek során át elmerült a bűnben. Engedett az önös késztetésnek és átadta magát a helytelenül értelmezett személyi szabadsággal kapcsolatos álokoskodásnak. 53:0.1
 • Lucifer a helyi világegyetem teremtett Fia volt. Ő volt a fejedelme a 607 lakott világból álló Satania csillagrendszernek. 53:1.1
 • Lucifer törvényszegése ellenére a neki alárendelt személyiségek tartózkodtak attól, hogy tiszteletlenséget mutassanak vele szemben azt megelőzően, hogy Mihály az Urantián megtestesült volna. 53:1.2
 • A tetszelgés súlyos következményekkel jár – a büszkeség pedig végzetes. 53:1.3
 • Lucifer egyre jobban bírálta a világegyetemi igazgatást. Gábriel még a lázadás kitörése előtt észlelte Lucifer hűtlenségét. 53:2.4
 • Lucifer előbb kétszínűvé vált – majd a benne lévő rossz szándékos és akaratlagos bűnné változott. Minden irgalmat visszautasított. 53:2.5
 • A lázadás kitörését végül a Lucifer-féle Szabadság-nyilatkozat indította be. 53:3.1
 • A luciferi lázadás csatakiáltása a saját jogok volt – „az elmék egyenlősége”, „az értelmek testvérisége”. 53:4.2
 • Az igazság eljövetelének irgalmas késlekedésében Lucifer annak bizonyítékát látta, hogy a világegyetemi kormányzat képtelen a lázadás megfékezésére. 53:4.5
 • Lucifernek megengedték, hogy felállítsa lázadó kormányát. A Csillagvilági Atyák zárlat alá helyezték a csillagrendszert. 53:4.7
 • Gábriel vállalta a hűséges erők feletti parancsnokság feladatait, elment a Jerusemre és parancsnokságot rendezett be az Atya világán – felmutatta Mihály lobogóját. 53:5.4
 • „És lett a mennyben háborúskodás.” Lucifer és Gábriel versengett a lehetséges támogatók megnyeréséért. 53:5.6
 • Manotia története – egy hűséges szeráfi parancsnok helytállása a vétkes felettese posztján. Ld. 53:6.1
 • A lázadás az egész csillagrendszerre kiterjedt – 37 Bolygóherceg állt át a szakadárok oldalára. A Panoptián a halandók nem voltak hajlandók követni a lázadó Bolygóhercegüket – inkább Ellanorára hallgattak. 53:7.1
 • A veszteség az angyali sorokban, valamint az Anyagi Fiak és a közteslények között volt a legnagyobb. 53:7.8
 • A felemelkedő halandók sérülékenyek voltak ugyan, de a jerusemi felemelkedői csoport tagjai közül egy sem vett részt a luciferi lázadásban. 53:7.10
 • Az evolúciós túlélési tapasztalása adja a legnagyobb biztonságot a lázadás ellen. A hűséges halandók e jerusemi csoportja 187.432.811 főből állt. 53:7.12
 • Mihály alászállásáig Lucifer és Sátán szabadon közlekedett a Satania csillagrendszerben. 53:8.1
 • Mihály alászállása véget vetett a luciferi lázadásnak a Sataniában, kivéve a hitehagyott Bolygóhercegek bolygóit. 53:8.3
 • Mihály utolsó cselekedete az Urantia elhagyása előtt az volt, hogy kegyelmet ajánlott Kaligasztiának és Daligasztiának – de ők az irgalmat visszautasították. 53:8.6
 • Kegyelmet ajánlottak a lázadóknak, de azt a vezetők egyike sem fogadta el. Azonban angyalok és mások ezrei elfogadták a kegyelmet, és később részesültek is benne. 53:9.1
 • Gábriel Lucifer elleni pere folyamatban van. A lázadás főkolomposai őrizetben vannak a jerusemi börtönvilágokon. 53:9.4
 • A Satania csillagrendszeri köreit addig nem állítják helyre, amíg Lucifer él. 53:9.6