Jelenlegi hely

HUN

Az oktatás jövője

Mottó: „A tisztán nyereségérdekelt gazdasági rendszer elhagyásával az oktatás új értékszintekre fog ugrani. Az oktatás túl sokáig volt helyi jellegű, katonai, a tudatos ént éltető és sikervágyó; a tanulásnak végül világméretűvé, eszményalapúvá, önmegvalósítóvá és a mindenségrendi látásmódot elsajátítóvá kell válnia.” (71:7.3)

 

Igazság, szépség, jóság és szeretet [Truth, Beauty, Goodness and Love]

Az igazság, a szépség és a jóság nem más, mint mozgásban lévő szeretet. A Közteslény Bizottság mondta Jézusról:

„(…) Az Istennel egyenrangú jóságot nyilatkoztatott ki. Kiemelte a szeretetet – az igazságot, szépséget és jóságot – mint az isteni eszményképet és az örök valóságot.” (140:8.31)

Igazság, szépség, jóság és istenimádat [Truth, Beauty, Goodness and Worship]

Az az igazság, hogy az Isten abszolút jósága és határtalan szépsége készteti az embereket istenimádatra, nem pedig olyasféle zsarnoki elvárás, melynek meg kellene felelni ahhoz, hogy az ember a kedvére tegyen egy mindenható, önkényes, hiú és szeretetre szomjazó teremtőnek. Az Isten azért tárgya az imádatunknak, mert egyre tisztábban felismerjük a lelkünkbe szüntelenül áramló tökéletes fenségességű és korlátlan isteni szeretetet. És a lelkek mindig érzékelik és kutatják a szeretet forrását.

Váratlanul – evolúciós ugrások az emberré válás útján

Mottó: A bolygónk szellemi vezetői teljes mértékben bíznak az emberi faj végleges evolúciós győzelmében, mely együtt jár az eredeti tervek és életminták tökéletes kibontásával, végső érvényesülésével (65:5.4).

Mottó: „Az evolúció az emberi fejlődés szabálya (…)”. (49:1.4)

 

Az Igazság Szelleme [The Spirit of Truth]

Az igazsággal gyakran a jósághoz és a szépséghez kapcsolódóan találkozunk a könyvben. Valójában 84 alkalommal fordulnak elő együtt, ha az Előszótól a könyv utolsó bekezdéséig mindent számításba veszünk. Az igazság és az igaz kifejezés több mint 1400-szor, a jó, jóság pedig mintegy 700-szor fordul elő. A szép és a szépség kifejezést 272 helyen használják a szerzők. [Ezek az adatok az angol nyelvű szövegre érvényesek – a ford.

Oldalak

Feliratkozás RSS - HUN csatornájára