Jelenlegi hely

85. Az istenimádás gyökerei

 ISTENTANI ÖSSZEFOGLALÓ (85. írás):

 • A kezdetleges vallás biológiai eredetű. Az ember a félelmeiből és az ábrándképeiből teremt vallást. 85:0.1
 • A korai időkben az imádatot az ember közelében lévő természeti dolgok gerjesztették. 85:0.2
 • Az ember mindent imádott a föld színén – beleértve önmagát is. 85:0.4
 • A imádat első tárgya egy kő volt. 85:1.1
 • A sírkövek a kőimádás fennmaradt jelképei. 85:1.4
 • A dombokat és a hegyeket már kezdettől fogva imádták; istenek éltek a hegyekben, démonok a barlangokban. 85:1.5
 • A növényektől először féltek, majd imádták őket. A bódító italok elbűvölték az ősi embert. 85:2.1
 • A faimádás kultusza a legősibb vallások közé tartozik. 85:2.3
 • A varázsvessző és „a fán való lekopogás” az ősi fakultusz emlékei. 85:2.5
 • Az ősember társaként ismerte el a felsőbbrendű állatokat – még mélyen tisztelte és imádta is őket. 85:3.1
 • Az ősi ember szellemeket látott a bugyogó forrásokban és dühöngő zuhatagokban. A bemerítkezés vallási szertartás lett. 85:4.1
 • A felhő, a jégeső, a szélvihar, a mennydörgés és a villámlás lenyűgözte az ősi embert. 85:4.3
 • A tüzet hosszú időn keresztül imádták, s e tisztelet Perzsiában érte el a tetőpontját. 85:4.4
 • A természetimádás vezetett el a nap, a hold és a csillagok istenítéséhez. 85:5.1
 • A napisten volt a szűztől-született megmentő fiak rejtélyes atyja. 85:5.3
 • Az ember saját magát is imádta – beleértve az elmebajosokat, a nyavalyatörősöket és a gyengeelméjűeket is. 85:6.1
 • A természetimádás ugyan természetes úton bukkant fel, segítette annak kibontakozását a hatodik elmeszellem-segéd működése. 85:7.1
 • Az ősi ember nem tudott különbséget tenni a félelem, az óvakodás, a tisztelet és az imádás között. A bölcsesség fejlesztette mindezeket valódi vallássá. 85:7.2

 

* * *

 

A 85. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

AZ ISTENIMÁDÁS GYÖKEREI

1. A kövek és hegyek imádása

2. A növények és fák imádása
85:2.1 Az ősember azt hitte, hogy a mámor istenivé tesz. Az ilyen tapasztalásban valami szokatlan és szent dolgot véltek felfedezni. Még a legújabb időkben is „spiritusznak” nevezik a szeszt.

3. Az állatok imádása
85:3.3 A kígyóbűvölés módszere a kígyószerelem-tiszteletet gyakorló női sámánok korából maradt fenn, akik a napi kígyómarások következtében ellenállókká váltak, valójában azonban igazi méregfüggőkké lettek és nem voltak képesek meglenni e méreg nélkül.

4. Az elemek imádása

5. Az égitestek imádása

6. Az ember imádása
85:6.3 A vallás a korai fejlődési szakaszában megteremti a maga isteneit. A kinyilatkoztatás során az Istenek alakítják a vallást. Az evolúciós vallás a halandó ember képére és hasonlatosságára teremti meg a maga isteneit; a kinyilatkoztatott vallás arra törekszik, hogy a halandó embert az Isten képére és hasonlatosságára alakítsa és formálja.

7. Az istenimádat és bölcsesség segédje
75:7.2 Emlékeznetek kell arra, hogy az érzés az, nem pedig a gondolkodás, ami vezérlő és szabályozó hatást gyakorol minden evolúciós fejlődésre. A fejletlen elmék számára csekély különbség van a félelem, az óvakodás, a tisztelet és az imádás között.