Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

 1. A honlap üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
 2. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. A honlap üzemeltetője által folytatott adatkezelések célja lehet: a) a felhasználó azonosítása, a felhasználóval való kapcsolattartás; b) a felhasználói jogosultságok (a felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása; c) a felhasználó által igénybe vett szolgáltatások elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; e) a felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás) közzétételéhez tárhely biztosítása; f) az informatikai rendszer technikai fejlesztése; g) a felhasználók jogainak védelme; h) a honlap üzemeltetője jogos érdekeinek érvényesítése. A honlap üzemeltetője a fent ismertetett adatkezelési célok közül, az a), c), d), g) és h) pontban foglaltak megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat. A honlap üzemeltetője a részére megadott vagy továbbított személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
 4. A honlap üzemeltetője a felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a honlap üzemeltetője mint adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
 5. A honlap üzemeltetője a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 6. A honlap üzemeltetőjének rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 7. Az automatikusan rögzített IP címeket a honlap üzemeltetője a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.
 8. A felhasználó által küldött emailek esetén, a honlap üzemeltetője az email címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követen mindaddig megőrizheti, amíg a felhasználó nem kéri az email cím törlését.
 9. A honlap üzemeltetője által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a személyes adatok törlését. Ez esetben a személyes adat a honlap üzemeltetője rendszereiből törlődik.
 10. A felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a honlap üzemeltetője által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok adatkezelésének megszüntetését.
 11. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok megadása hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.
 12. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A honlap üzemeltetője biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.
 13. A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a felhasználó regisztrációját és minden személyes adatát a többi felhasználó jogainak védelme, illetve a honlap üzemeltetője jogos érdekeinek érvényesítése céljából bármikor, előzetes értesítés nélkül, visszavonhatatlanul törölje, továbbá bármilyen jövőbeli regisztrációs igényt visszautasítson.
 14. A honlap üzemeltetője jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a kezelt adatokat ne ismerhessék meg. A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a honlap látogatóinak bármely halmazára nézve korlátozza vagy tiltsa a honlaptartalom teljes vagy részleges elérését annak érdekében, hogy megvédje a honlap integritását, illetve biztosítsa a honlapra látogatók számára a biztonságos tartalom-megismerés lehetőségét.
 15. A honlap üzemeltetője az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a honlap üzemeltetője harmadik személy részére nem továbbítja.
 16. A honlap tárhelyszolgáltatója a 3 in 1 Hosting Bt. (http://www.3in1.hu).
 17. A honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon a jogosultságkezelési eszközök által meghatározott keretek között szabadon és korlátozás nélkül történhet információszerzés. Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. 
 18. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a cookie (süti) szabályzat: Mik azok a sütik („cookie”)? A süti (eredeti nevén „cookie”) egy olyan kis adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. Ez rengeteg webes szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amit 1995 óta minden jelentősebb böngésző támogat. Sütik a szolgáltatásainkban. Oldalaink minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése érdekében a szolgáltatásaiban sütiket használunk. A sütiket számítógépéről bármikor törölheted, illetve beállíthatod a böngésződet úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával azonban tudomásul veszed, hogy sütik nélkül az oldal működése nem lesz teljes értékű. Miért jók nekem? Számtalan internetes szolgáltatás használata múlik a sütiken. Ennek segítségével tudsz például bejelentkezni vagy éppen személyre szabott tartalmat elérni a neten. Sütik használatával lépünk fel a szabályainkat sértő, illetve a szolgáltatásaink nyújtásának képességét egyéb módon hátrányosan érintő tevékenységekkel szemben. (Például: a sütik használatával észleljük a kártevővel fertőzött számítógépeket, illetve teszünk olyan lépéseket, amelyekkel megakadályozzuk a további károkozásukat.) Sütik használatával tesszük lehetővé a szolgáltatások nyújtását megkönnyítő funkciók működését. (Például: Sütik segítségével tároljuk a személyes preferenciáidat, így tudjuk, hogy mikor láttad és használtad a szolgáltatások tartalmát, továbbá hogy testre szabott tartalmakat és kiszolgálást nyújtsunk számodra.) Ugyancsak sütik használata segíti elő, hogy a területi beállításnak megfelelő tartalmakat tudjunk szolgáltatni. (Például: Információkat tárolhatunk egy sütiben, amelyet a böngésződben, illetve készülékeden helyezünk el, így a kiválasztott nyelven láthatod az oldalt.) Sütik segítségével nyújtjuk neked a lehető legjobb használhatóságot. (Például: Sütik segítségével rögzítjük a képernyőd és az ablakaid oldalarányát, illetve méreteit, illetve azonosítjuk, hogy bekapcsoltad-e a kontrasztos megjelenítést, így tudjuk a webhelyünket és az alkalmazásainkat megfelelő módon megjeleníteni.) Hogyan vonhatom vissza a hozzájárulásomat? Ha hozzájárultál a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol a számítógépeden vagy egyéb eszközödön, hogy a rendszerünk felismerje beállításaidat. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretnéd visszavonni a hozzájárulásodat, a böngésződ cookie beállításai között bármikor megteheted.
 19. A honlap üzemeltetőjével elektronikus levélben lehet felvenni a kapcsolatot. A minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi e-mail cím használata javasolt: kovacstamas///urantia.hu. Amennyiben ezen az úton veszed fel a honlap üzemeltetőjével a kapcsolatot, úgy az adatkezeléshez azzal járulsz hozzá, hogy a kapcsolatot önkéntesen veszed fel a honlap üzemeltetőjével – miközben ezt a nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhetted és ennek tudatában vehetted fel a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével. A honlap üzemeltetője honlaplátogatói számára biztosítja annak lehetőségét is, hogy csak a honlap használatával megküldhessék kérdéseiket, észrevételeiket a honlap üzemeltetője részére, azonban a honlapra bejegyzést csak regisztrált felhasználók tehetnek. A regisztráció során az érintett megad egy tetszőleges, a regisztrálórendszer technikai feltételeinek megfelelő felhasználónevet (nem személyes adatot), egy e-mail címet és az üzenetét. Ez esetben a nem személyes adatok kezelésének célja a honlap üzemeltetőjével való kapcsolatfelvétel biztosítása, azaz a kívánt bejegyzés, hozzászólás rögzítése a honlapon.
 20. A honlap üzemeltetője Drupal 10 tartalomkezelő rendszert alkalmaz a honlaptartalom elérésének biztosítására. Ennek keretében az alaprendszer mellett olyan modulokat telepít és alkalmaz, amelyek segítségével a honlap biztonságosan és a honlap üzemeltetője által meghatározott minőségben bocsátja rendelkezésre a tartalmakat. A honlap felhasználóinak és látogatóinak biztonsága érdekében a honlap üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi az alaprendszer elérhető frissítéseit és soron kívül telepíti a frissítéseket. A kiegészítő modulok esetében rendszeresen telepíti a javasolt frissítéseket. A honlap üzemeltetője törekszik arra, hogy csak olyan modulokat telepítsen, amelyek megfelelnek az alaprendszer biztonsági irányelveinek.
 21. Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel a honlap üzemeltetője nem áll szerződéses jogviszonyban, illetve az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a szolgáltatások honlapjaihoz – akár a felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Pinterest Europe Ltd., Twitter International Company, YouTube LLC, stb. E külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. Honlapunkon a YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA cég által működtetett, a youtube.com címen elérhető videómegosztó weboldalról jeleníthetünk meg videókat a bejegyzésekbe ágyazva. A Youtube adatkezelési irányelveiről az alábbi oldalakon tájékozódhatsz: https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/user-settings/priva…
 22. A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (naih.hu) fordulhat.