Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

 1. Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint tájékoztatja az URANTIA.hu honlap használóit a honlap használata során megvalósuló minden adatkezelést érintő folyamattal kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.
 2. Az URANTIA.hu üzemeltetője tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan nem kezel személyes adatokat. 
  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 3. Tájékoztatjuk, hogy az URANTIA.hu honlap üzemeltetője jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a kezelt adatokat ne ismerhessék meg.
  Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a honlap látogatóinak bármely halmazára nézve korlátozza vagy tiltsa a honlaptartalom teljes vagy részleges elérését annak érdekében, hogy megvédje a honlap integritását, illetve biztosítsa a honlapra látogatók számára a biztonságos tartalom-megismerés lehetőségét.
 4. Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. Az adatokat a honlap üzemeltetője harmadik személy részére nem továbbítja.
 5. Tájékoztatjuk, hogy az URANTIA.hu honlap tárhelyszolgáltatója a 3 in 1 Hosting Bt. (http://www.3in1.hu).
 6. Az URANTIA.hu honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférést igényelhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon a jogosultságkezelési eszközök által meghatározott keretek között szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezen honlap bizonyos része ún. „cookie-kat”, „sütiket” használ. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatosan a cookie (süti) szabályzat itt érhető el és ismerhető meg: https://urantia.hu/content/cookie-k-haszn%C3%A1lat%C3%A1nak-szab%C3%A1lyzata
 7. Az URANTIA.hu honlap üzemeltetőjével elektronikus levélben és a honlap használatával lehet felvenni a kapcsolatot.
  Javasoljuk, hogy a minél hatékonyabb kapcsolatfelvétel érdekében az az alábbi e-mail címet használja: kovacstamas@urantia.hu.
  Amennyiben ezen az úton veszi fel az érintett az URANTIA.hu honlap üzemeltetőjével a kapcsolatot, úgy az adatkezeléshez azzal járul hozzá, hogy a kapcsolatot önkéntesen veszi fel a honlap üzemeltetőjével – miközben ezt a nyilvánosságra hozott tájékoztatót megismerhette és ennek tudatában vehette fel a kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével.
  Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője honlaplátogatói számára biztosítja annak lehetőségét is, hogy csak a honlap használatával megküldhessék kérdéseiket, észrevételeiket a honlap üzemeltetője részére, azonban a honlapra bejegyzést csak regisztrált felhasználók tehetnek. A regisztráció során az érintett megad egy tetszőleges, a regisztrálórendszer technikai feltételeinek megfelelő felhasználónevet (nem személyes adatot), egy e-mail címet és az üzenetét.
  Ez esetben a nem személyes adatok kezelésének célja az URANTIA.hu honlap üzemeltetőjével való kapcsolatfelvétel biztosítása, azaz a kívánt bejegyzés, hozzászólás rögzítése a honlapon.
 8. A fórum használatával az érintett tudomásul veszi, hogy a használatra vonatkozó szabályokat az URANTIA.hu üzemeltetője ellenőrzi és megteszi a szükséges intézkedéseket a szabályzat be nem tartása esetén. A fórum használatának szabályai itt olvashatók:
  https://urantia.hu/content/f%C3%B3rumra-%C3%A9s-hozz%C3%A1sz%C3%B3l%C3%A1sokra-vonatkoz%C3%B3-szab%C3%A1lyzat
 9. Az elektronikus hírlevél szolgáltatás esetében az adatkezelés célja e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az URANTIA.hu honlap üzemeltetője saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki. A hírlevélre való feliratkozás során az érintett megad egy tetszőleges, a regisztrálórendszer technikai feltételeinek megfelelő felhasználónevet (nem személyes adatot), egy e-mail címet.
  A megadott adatokat az URANTIA.hu honlap üzemeltetője mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található leiratkozási útmutatás használatával lehet. A regisztrált adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított egy héten belül kerül sor.
  Külön, erre irányuló kérés nélkül is törlésre kerül annak a regisztrált felhasználónak minden adata, aki a regisztrált felhasználónevével legalább egy éven keresztül nem lép be az URANTIA.hu honlapra.
 10. Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője a Drupal 7 tartalomkezelő rendszert alkalmazza a honlaptartalom elérésének biztosítására. Ennek keretében az alaprendszer mellett olyan modulokat telepít és alkalmaz, amelyek segítségével a honlap biztonságosan és az URANTIA.hu honlap üzemeltetője által meghatározott minőségben bocsátja rendelkezésre a tartalmakat. A honlap felhasználóinak és látogatóinak biztonsága érdekében a honlap üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi az alaprendszer elérhető frissítéseit és soron kívül telepíti a frissítéseket. A kiegészítő modulok esetében rendszeresen telepíti a javasolt frissítéseket. Az URANTIA.hu honlap üzemeltetője törekszik arra, hogy csak olyan modulokat telepítsen, amelyek megfelelnek a Drupal biztonsági irányelveinek (security advisory policy).
 11. A kapcsolódó Meta közösségi oldalak adatvédelmi szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 12. A kapcsolódó Meta közösségi oldalak, illetve csoportok kiegészítő szabályai:
 • Tartsd tiszteletben a személyiségi jogokat! Az oldal, illetve csoport működésében való részvétel a kölcsönös bizalomra épül. A közösségeket az autentikus, tartalmas beszélgetések teszik nagyszerű hellyé, de a beszélgetések érzékeny és privát témákat is felölelhetnek.
 • Tilos a gyűlöletbeszéd és a megfélemlítés. Tégy te is róla, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát! A megfélemlítés, továbbá mások faji vagy vallási hovatartozására, kultúrájára, nemi irányultságára, nemére vagy személyére vonatkozó, lealacsonyító hozzászólások használata nem megengedett.
 • Légy kedves és udvarias! Mindannyiunk közös feladata, hogy befogadó környezetet teremtsünk. Bánjunk mindenkivel tisztelettel. Az egészséges vita természetes, de a kedvesség elengedhetetlen.
 • Tilos a hirdetés és a kéretlen tartalom. Nyújts pozitív teljesítményt az adott oldalon, illetve csoportban. Az önfényezés, a kéretlen tartalmak és a nem a témába vágó hivatkozások megosztása nem megengedett.
 • Politikai tartalmak. Politikával nem foglalkozunk, ilyen tartalmakat nem osztunk meg és nem hivatkozunk.