Védjegy és szerzői jogok

Védjegy és szerzői jogok

Szerzői jogi és védjegy-használati szabályzat

 

E szabályzat alapját az Urantia Alapítvány szerzői jogi és védjegy oltalmi szabályzataiban foglaltak képezik, melynek hiteles szövegét az angol nyelvű változat alkotja.

E szabályzat II. és III. alcímében foglaltak az I. alcím rendelkezéseinek megtartását feltételezik.

I.
 Az Urantia Alapítvány szerzői jogi és védjegy oltalmi szabályzatai

Az „URANTIA” kifejezés és a három egyközepű kör képi ábrázolása a „Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)” részére Magyarországon 210662, illetve 211911 lajstromszámon bejegyzett nemzeti védjegy. Az említett védjegyek használata e honlapon az Urantia könyvben foglaltakon alapul: az „Urantia” kifejezés a bolygónk nevét (0:0.5) jelöli; az „urantiai” (tsz. „urantiaiak”) kifejezést az Urantia könyv olvasóira, illetőleg a Föld bolygó lakóira használjuk; a fehér alapon három égszínkék egyközepű kör a teremtésösszesség háromsági kormányzásának anyagi jelvénye (53:5.4).

A képen kör látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Az Urantia Alapítvány 2017. évi védjegy-használati szabályzata az „Urantia” és az „urantiai” kifejezés, valamint az egyközepű körök jelkép tekintetében itt olvasható.

Az Urantia Alapítvány egyéb szerzői jogi és védjegy oltalmi szabályzatai itt olvashatók.

II.
Az Urantia könyv felülvizsgálata

Az Urantia könyv felülvizsgálata tárgyban készített és e honlapon közzétett munkaközi szövegek, adatok és dokumentumok tekintetében minden jog fenntartva.

Az Urantia könyv felülvizsgálata tárgyban készített és e honlapon közzétett munkaközi szövegek, adatok és dokumentumok az e honlap szerkesztői munkacsoportjának előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem oszthatók meg (nem másolhatók és nem terjeszthetők).

III.
URANTIA Elektronikus Dokumentumtár

1. Rendeltetés

Az URANTIA Elektronikus Dokumentumtárat (a továbbiakban: dokumentumtár) azért hoztuk létre, hogy az internethasználók széles köre részére rendezett formában tájékoztatási és tájékozódási, oktatási és képzési, valamint kutatási célból hozzáférhetővé tegyük az Urantia könyvvel, illetve annak tárgyköreivel kapcsolatban eredetileg magyar nyelven keletkezett származékos műveket, valamint az Urantia vallási mozgalom hazai történetével kapcsolatos történeti dokumentumokat.

A dokumentumtárban kizárólag az 1955-ben (angolul) megjelent Urantia könyvvel, illetve az Urantia vallási mozgalommal kapcsolatba hozható magyar és idegen nyelvű dokumentumokat helyezünk el.

2. Szerzőség

A dokumentumtárban található művek némelyike az Urantia Alapítvány által kiadott The Urantia Book magyar nyelvű fordításából [TIN: UF-HUN-001World-2010-1.9 © 2010 Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois 60614, USA; +1 (773) 525-3319; http://www.urantia.org; minden jog fenntartva.], illetve a fordítás felülvizsgálat alatt álló szövegváltozatából származó idézeteket használ fel. Az említett dokumentumokban kifejtett nézetek a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Urantia Alapítvány, az alapítványi szervezetek, vagy a dokumentumtárnak helyet adó urantia.hu lap tulajdonosának, szerkesztőinek nézeteit.

3. Felhasználás

A dokumentumtárban található cikkek és egyéb dokumentumok felhasználására a Creative Commons (CC) CC BY-NC-ND 4.0 HU licencre vonatkozó szabályok érvényesek, azaz a dokumentumtárban elhelyezett műveket szabadon MEGOSZTHATOD (azaz másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy formában) a következő feltételekkel: Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd!

A fentieken kívül egyéb engedélyek is szükségesek lehetnek a mű felhasználásához. Példa erre az az eset, amikor a mű felhasználását személyiségi, adatvédelmi vagy a jó hírnévre vonatkozó feltételek korlátozzák.

 

További részletek a CC BY-NC-ND 4.0 HU licencről: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu