Rólunk

Rólunk

Célunk összefogni a magyarul beszélő, az Urantia könyvet ismerő vagy az iránt érdeklődő személyeket az emberek közötti testvériség társadalmi célja elérésének előmozdítása érdekében, különös tekintettel a helyi Urantia könyv olvasókörök alakításának elősegítésére és működtetésének támogatására. Ismeretterjesztés: tevékenységünk révén nem csak az Urantia könyv elérhetőségével és az abban foglalt tárgykörökkel kapcsolatos általános információátadást biztosítunk, hanem átfogó kulturális, tudományos ismeretterjesztő, szellemi-bölcseleti, erkölcsi-etikai, mindenségrendi-világnézeti és művészeti tájékoztatásra is törekszünk.

Mi, a fent meghatározott célok elérése érdekében munkálkodók, az egyetemes valóságra vonatkozó dolgok, jelentéstartalmak és értékek tudatosításával; az energia/anyag, az elme és a szellem területeit érintően; a világegyetemi valóság szakaszait (eredet, történelem és beteljesülés) szem előtt tartva; a mindenségrendi igazság, az egyetemes szépség és az isteni jóság felismerésére nyitottan végezzük a tevékenységét. Ennek megfelelően a tevékenységi körünk kiterjed a következőkre is:

  • kulturális, tudományos ismeretterjesztő, szellemi-bölcseleti, erkölcsi-etikai, mindenségrendi-világnézeti és művészeti tárgyú bemutatók, fórumok és foglalkozások szervezése egy vagy több tag által, melyeken terjesztjük az Urantia könyvből származó, illetve azzal összhangban lévő ismereteket;

  • közösségi találkozók szervezése, illetve tartása azok számára, akik az Urantia könyvben foglalt ismeretek átadását közösségi formában igénylik;

  • kiadványok, audiovizuális művek, fénykép- és hangfelvételek, magyar és idegennyelvű fordítások készítése és terjesztése a fent meghatározott célt szolgáló projektek keretében;

  • online tartalmak kidolgozása és közzététele rendszeres vagy eseti jelleggel az Urantia könyvből származó, illetve azzal összhangban lévő ismeretek magyarázata, tágabb összefüggésrendszerbe illesztése, gyakorlati következményeinek bemutatása, az érdeklődők különböző ismeret- és tudásszintjéhez igazodó módon történő feldolgozása érdekében;

  • kirándulások szervezése igény szerint, összekötve az Urantia könyvben tükröződő értékek tiszteletét az egészséges és fenntartható természeti környezet szeretetével;

  • a »The Urantia Book« magyar nyelvű fordítását képező »Az Urantia könyv« szövegéhez javaslatok készítése a fordítás minőségének javítása érdekében.

Központi elérhetőségünk: urantiakonyv kukac urantia pont hu vagy Kapcsolatfelvételi űrlap