Jelenlegi hely

106. Világegyetemi valóságszintek

 

A 106. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

VILÁGEGYETEMI VALÓSÁGSZINTEK
A) 106:0.1 Az ember földi tájékozódását, mindenségrendi látókörét és szellemi irányultságát pallérozza a világegyetemi valóságoknak, valamint ezek kölcsönhatásainak, összhangjának és egyesülésének jobb megértése.

B) 106:0.2 A jelenlegi nagy világegyetem és a kialakuló világmindenség sokféle formájú és szakaszú valóságból áll, melyek viszont különböző működési tevékenységszinteken léteznek.

C) A halandói nézőponttól különbözően és más világegyetemi korszakok felől közelítve sokféle módon bemutatható a valóság.

D) 106:0.18 Ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy a következő világegyetemi korszak, az első külső térszint korszaka, megszabadítja majd a felsőbb-világegyetemeket a mostani korszak beteljesülési korlátaitól. A kiteljesedés folyamatosan épül rá a beteljesülésre.

1. A véges működésiek elsőrendű társulásai

2. A véges valóságok másodrendű legfelsőbb egységesülése

3. Tapasztalás-meghaladó harmadrendű valóság-csoportok
106:3.4 Az eljövendő korszakokban, miután a hét felsőbb-világegyetem eljutott a fény és élet szakaszába, a Végleges Testületei kétségkívül közzéteszik majd a paradicsomi Istenségek célkitűzéseit…

4. Végleges negyedrendű egységesülés

5. Mellérendelt-abszolút vagy ötödrendű társulás

6. Abszolút vagy hatodrendű egységesülés
106:6.1 (…) lehetetlenség elérni az abszolút többlettartalmak teljes kinyilatkoztatását az abszolútat el nem érő mindenségrend keretein belül.

7. A beteljesülés véglegessége
A) 106:7.2 A végső egységbe rendeződésnek még valamiféle kísérleti megfogalmazása sem választható el a korlátlan örökkévalóság gyümölcseitől, és ezért az gyakorlatilag sohasem lesz értelmezhető a belátható jövőben.

B) 106:7.5 Függetlenül attól, hogy meddig juttok el az Atya megértésében, mindig bele fogtok szédülni az Atya-VAGYOK ki nem nyilatkoztatott végtelenségébe, melynek megismerhetetlen mértéke mindig kifürkészhetetlen és felfoghatatlan marad az örökkévalóság minden körében. Függetlenül attól, hogy mennyit értek el Istenből, mindig rengeteg olyan dolog marad őbelőle, melynek létezéséről még csak sejtelmetek sem lehet. És mi úgy hisszük, hogy ez éppúgy igaz a tapasztalás-meghaladó szintekre, mint a véges létezési területekre. Az Isten utáni kutatás sohasem ér véget.

C) 106:7.6 (…) az Isten végtelensége a legfőbb biztosíték arra, hogy a személyiség, a jövőbeli végtelen felemelkedése során mindig megtalálhatja azokat a személyiségfejlődési lehetőségeket és Istenség-társulásokat, melyeket még az örökkévalóság sem meríthet ki és vehet el.

8. A Háromságok Háromsága
106:8.22 (…) minden személyiség végső beteljesülése nem más, mint ugyanezen személyiségek Egyetemes Atyjának végleges megismerése.

9. Lételvi végtelen egyesülés
106:9.11 (…) minden teremtményi növekedés az Atyával való azonosulás mértékével arányos.