Hangoskönyv

Hangoskönyv

[Képi illusztráció: Gary Tonge & Charles Mongomery]

Számos vallási kinyilatkoztatásra került sor, de csupán öt bírt korszakos jelentőséggel. Ezek a következők:

  1. A dalamatiai tanítások
  2. Az édeni tanítások
  3. A sálemi Melkizedek
  4. A názáreti Jézus
  5. Az Urantia írások

Az Urantia könyv egyedülálló, korszakos jelentőségű kiadvány bolygónk, az Urantia népe számára.

Szól az istenségről, a világegyetemek szervezéséről és igazgatásáról, valamint a bolygónak, amelyen élünk, a világegyetemhez való viszonyáról; az ember eredetéről és rendeltetéséről, valamint az Istenhez való viszonyáról és Jézus Krisztus tanításairól. Válaszol az ember mély spirituális vágyaira, és kielégítő válaszokat az értelem számára, összehangolja a vallást, a filozófiát és a mai tudományt az egyéni spirituális fejlődés elősegítése és a világegyetem megértése érdekében oly módon, amely összhangban van az ember intellektuális és kulturális fejlődésével. Új távlatokat nyit az idő és az örökkévalóság tekintetében, új fogalmakat mutat be az ember egyre felfelé ívelő kalandjáról, melynek célja, hogy megtalálja az Atya Istent, és új, átfogó, rendezett képet mutat az ember eredetéről, történelméről és beteljesüléséről.

Az Urantia könyv egyetlen kötetet alkotva jelenik meg. A kötet az írások címeiből, a könyv tartalomjegyzékéből, az Előszóból és 196 írásból áll. Ez a 28x7 írásból álló tartalom négy részből tevődik össze, melyek az alábbiak szerint is tagolhatók:

Az első egység 8x7 írása („A fent”):
I. rész: A központi világegyetem és a felsőbb-világegyetemek (1-31. írás)
II. rész: A helyi világegyetem (32-56. írás)

A második egység 9x7 írása („A lent”):
III. rész: Az Urantia története (57-119. írás)

A harmadik egység 11x7 írása („Az út lentről felfelé”):
IV. rész: Jézus élete és tanításai (120-196. írás)

Ha pedig az első 17x7 írást alkotó egységet (I., II. és III. rész) a „fentről lefelé” megközelítéssel jellemezzük, akkor a fennmaradó 11x7 írást (IV. rész) a „lentről felfelé” irányultság jellemzi.

Akár olvassuk, akár hallgatjuk, az Előszót és az egyes írásokat az egész mű viszonylatában kell tanulmányozni, és nem szabad az egyes részeket az Urantia könyv teljes tanításának összefüggéseiből kiemelni. Ebből a tágabb kontextusból közelítve a tartalmi részek jelentőségteljesebbek lesznek, és csökken a félreértés lehetősége is.

Az Urantia hangoskönyv a morontia.hu honlapon érhető el.

Szerző
Év

Címkék

Hozzászólások