You are here

58. Élet létesítése az Urantián

Az 58. írásban közöltekkel kapcsolatban „tudomány” témakörben olvasható cikkek:

BEVEZETŐ szakasz:

 • Minden hatodik csillagnak van Föld-szerű bolygója?

1. szakasz: A FIZIKAI ÉLET ELŐFELTÉTELEI

 • Az élet története

2. szakasz: AZ URANTIAI LÉGKÖR

 • Az Urantia könyv emberi szerzőségének statisztikai hipotézisvizsgálata

5 szakasz: A FÖLDRÉSZEK SODRÓDÁSA

 • Jóval forróbb lehet a Föld magja a korábbi mérések alapján feltételezettnél

6. szakasz: AZ ÁTMENETI IDŐSZAK

 • Az élet fájának ismeretlen ágát találták meg

 • Az Archaeopteryx feltüzeli a kedélyeket

 • Az Urantia könyv emberi szerzőségének statisztikai hipotézisvizsgálata

* * *

EVOLÚCIÓ
A törzsfejlődést fokozatos és hirtelen átmenetek sora alkotja (58:6.3).

AZ ÉLET KELETKEZÉSE
Az élet nem 3,5 milliárd éve jelent meg a Földön: „550.000.000 évvel ezelőtt (...) megszerveztük és beindítottuk e világ eredeti életmintáit, és beültettük azokat a világ kedvező feltételeket biztosító vizeibe. A teljes bolygói élet (...) az általunk beültetett három eredeti, azonos és egykorú tengeriélet-mintából származott. E három beültetett életmintát úgy azonosítottuk, mint: a központi vagy eurázsiai-afrikai, a keleti vagy ausztráliai és a nyugati, mely magába foglalja Grönlandot és az Amerikákat.” (58:4.2)

A SOHASEM LÉTEZETT „HIÁNYZÓ” LÁNCSZEM AZ EMBER EVOLÚCIÓJÁBAN
„Bár a növényi élet törzsfejlődése nyomon követhető az állati életben, és bár fellelhetők olyan növény- és állatfajok, melyek a fokozatos fejlettségi szintek alapján sorba állíthatók a legegyszerűbbtől a legösszetettebb és legfejlettebb élő szervezetekig, mégsem fogjátok tudni megtalálni az összekötő kapcsot az állatvilág nagyobb osztályai között, sem pedig az ember előtti legfejlettebb állatfajták és az emberi fajok előemberei között. Az úgynevezett »hiányzó láncszem« mindörökre hiányzó marad azon egyszerű oknál fogva, hogy soha nem is létezett.” (58:6.2)
„Korszakról korszakra az állati életnek alapvetően új fajtái jelennek meg. Ezek nem a kisebb változások fokozatos felgyülemlésének eredményeként fejlődnek ki; úgy jelennek meg, mint az élet kifejlett és új rendjei, és hirtelen tűnnek fel.” (58:6.3)
„(...) Ázsia középső részén a kezdetleges majmok és a gorilla igazi válfajai is kifejlődtek, melyek egy ma már kihalt közös őstől származtak. De e fajok egyikének sincs köze az élőlények azon ágához, melyből később az emberi faj elődei lettek.” (61:3.12)

ELME
Az elme nem a fizikai evolúció terméke és nem is az egyre összetettebb idegrendszeri jelenségek „eredménye”, viszont teljes mértékben a tisztán fizikai és evolúciós változások révén kialakult agyi teljesítőképességtől függ.

* * *

I. Az 58. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei. 

ÉLET LÉTESÍTÉSE AZ URANTIÁN 

1. A fizikai élet előfeltételei 
A) „58:1.3 A sataniai élethordozók nátrium-klorid életmintát terveztek”. 

B) „58:1.4 A fejletlen őseitek szabadon közlekedtek a sós világtengerben; ma ugyanez a tengeri szerű sóoldat áramlik szabadon a testetekben, mely minden egyes sejtet olyan vegyi folyadékban fürdet, melynek alapösszetevői hasonlítanak ahhoz a sós vízhez, mely az első élő sejtek első ős-sejtanyagi kölcsönhatásainak beindulását serkentette a bolygón.” 

2. Az urantiai légkör 
58:2.3 „Az urantiai közteslények ötvenezernél is több olyan fizikai és vegytani tényt gyűjtöttek össze, melyekről úgy tartják, hogy nem egyeztethetők össze a véletlenszerűségek törvényeivel, és amelyek álláspontjuk szerint egyértelműen igazolják az értelmes cél meglétét az anyagi teremtésben. És mindezzel még nem is veszik figyelembe a százezernél is több kutatási eredményüket, melyek a fizikai és a vegyészeti területeken kívülre esnek, s amelyek az elmének az anyagi mindenségrend tervezésében, teremtésében és fenntartásában való jelenlétét támasztják alá.” 

3. A térbeli környezet 

4. Az élet kezdetének korszaka 
„58:4.4 A tengeri élet kezdetleges formáját azokban a védett, forró égövi tengeröblökben telepítettük meg, melyek az elszakadó földrésztömeg kelet-nyugati hasadéka központi tengereinek részét képezték. A három tengeriélet-minta kialakításával annak biztosítása volt a célunk, hogy mindegyik nagy földtömeg magával vigye ezt az életet azokba a meleg vizű tengerekbe, melyek a szárazföldek későbbi különválása során létrejönnek. Előre láttuk, hogy a szárazföldi élet megjelenését elhozó későbbi korszakban nagy világtengerek vize fogja elválasztani e sodródó földrésztömegeket.” 

5. A földrészek sodródása 
„58:5.4 A földrészek még ma is ezen a ki nem kristályosodott, párnás, olvadt bazalttengeren lebegnek. Ha e védőszerepe nem lenne meg, akkor az erősebb földrengések úgyszólván darabokra szaggatnák a világot. A földrengéseket a szilárd külső kéreg elmozdulásai és elcsúszásai okozzák, nem pedig a tűzhányók.” 

6. Az átmeneti időszak 
„58:6.2 Bár a növényi élet törzsfejlődése nyomon követhető az állati életben, és bár fellelhetők olyan növény- és állatfajok, melyek a fokozatos fejlettségi szintek alapján sorba állíthatók a legegyszerűbbtől a legösszetettebb és legfejlettebb élő szervezetekig, mégsem fogjátok tudni megtalálni az összekötő kapcsot az állatvilág nagyobb osztályai között, sem pedig az ember előtti legfejlettebb állatfajták és az emberi fajok előemberei között. Az úgynevezett »hiányzó láncszem« mindörökre hiányzó marad azon egyszerű oknál fogva, hogy soha nem is létezett. 

58:6.3 Korszakról korszakra az állati életnek alapvetően új fajtái jelennek meg. Ezek nem a kisebb változások fokozatos felgyülemlésének eredményeként fejlődnek ki; úgy jelennek meg, mint az élet kifejlett és új rendjei, és hirtelen tűnnek fel. 

58:6.4 Az élő szervezetek új fajainak és különálló rendjeinek hirtelen megjelenése teljesen élőlénytani, szigorúan természetes dolog. Az öröklött anyag e másulataihoz semmilyen természetfeletti dolog nem kapcsolódik.” 

7. A földtani történelemkönyv 

II. Gondolatok 

1. Egészségvédő ötletek az Urantia kinyilatkoztatás alapján: 

a) Az Urantia kinyilatkoztatás azt közli, hogy 58:1.3 „A sataniai élethordozók nátrium-klorid életmintát terveztek.” S még ma is sós folyadék közeg szükséges a sejtjeink közötti kölcsönhatások fenntartásához (58:1.4). Ez utóbbi biztos így van, ugyanis láttam egy kísérletet, amely azt mutatta be, hogy a sós víz vezeti az áramot, a cukros víz pedig nem. A fentiekből azt a következtetést vonom le, hogyha sót használunk a táplálkozásunk során, ez tiszta nátrium-klorid legyen. S persze nem árt a megfelelő mennyiségű cukormentes víz fogyasztása sem. 

b) Az Urantia kinyilatkoztatás azt is közli, hogy a tengeri élet fejlődése során volt olyan időszak, amikor számos 59:5.9 „beltenger vize oly nagy mértékben telítődött mészkővel és egyéb ásványi anyagokkal, hogy ez erős hatással volt sok tengeri faj tökéletesedésére és fejlődésére.” Mivel a mészkő lényegében kalcium-karbonátból áll, így – tekintettel a fentiekre – kimondható, hogy az emberi szervezet számára jól hasznosuló formában történő kalcium és más ásványi anyagok emelt szintű bevitele a szervezetünk jó irányban történő fejlődését segíti elő. Ez annál is inkább így lehet, mert azok az okinawaiak, akik korall kalcium port tettek az ivóvizükbe az elmúlt századokban, olyan egészségesek lettek, hogy az orvosaik nagy részének el kellett hagynia a szigetcsoportot, ha munkát akartak maguknak. Aztán az is hírlik, hogy azok a hegyi népek, akik a gleccserek által ledörzsölt, ásványokkal telített patakok vizét isszák, hosszú és egészséges életet élnek az egyszerű táplálkozásuk mellett is. 

2. A gyakorlati szeretet fokozatai: 

a) Az egyén elkezdi értékesnek látni az életét azáltal, hogy elfogadja magát az Isten, vagyis a mennyei Atya gyermekeként. Elkezdi megismerni az Istent és vágy ébred benne az isteni értékek birtoklására. 

b) Az egyén a környezetében élőket – köztük a rokonait is – azzal a szeretettel kezdi szeretni, amellyel Jézus szeretett bennünket. 

c) Az egyén elvben a szülő bolygója minden emberi lényét azzal a szeretettel akarja szeretni, amellyel Jézus szeretett bennünket, és éli is ezt azokkal kapcsolatban, akikkel az élete során találkozik. 

d) Csak az igazságot ismerő, szellemben szabad ember lesz képes arra, hogy megértse és elfogadja a más bolygókról származó, eltérő kinézettel, más kultúrával és szokásokkal rendelkező világegyetemi testvéreit. 

3. Az Urantia kinyilatkoztatás őszintén és értelmet megnyugtató módon válaszol az olyan filozófiai kérdésekre és problémákra, amelyek már fiatalkorban felvetődnek. Aztán, számunkra teljesen újfajta bölcseleti kérdéseket is megfogalmaz. Ezek olyanok, amelyek az emberben még véletlenül sem vetődnének fel önkéntelenül.

* * *

EGYES ESEMÉNYEK ÉS TÖRTÉNÉSEK IDŐRENDI SORA (58. ÍRÁS)

Kr.e. 600.000.000 ― Az élethordozók Jerusemről kiküldött bizottsága megérkezik az Urantiára, hogy tanulmányozza az élet beindításához szükséges fizikai körülményeket. (58:1.1)

Kr.e. 550.000.000 – Kr.e. 400.000.000 ― A második nagy bolygói korszak, az élet hajnalának kora a következő százötvenmillió évre terjed ki, és e korszakot földtörténeti felső őskornak nevezik. ((59:0.3)

Kr.e. 550.000.000 ― Mihály negyedik alászállásának hozzávetőleges időpontja. A Szalvingtonról való eltűnése utáni harmadik napon a legfelsőbb angyali rendjébe tartozó, ismeretlen szeráf jelent meg, akit a tanító tanácsosok testületéhez jelöltek ki. Ő (Mihály) 40 egyetemes szabványéven át személyi titkárként működött 26 különböző tanítómester mellett 22 különböző világon, s az utolsó megbízatásaként az egyik Háromsági Tanító Fiú tanácsadója volt a Nebadon 3-as csillagvilága 84-es csillagrendszere 462-es világán. (119:4.2-4.3; 119:0.7)

Kr.e. 550.000.000 ― Az Élethordozók testülete beindította az eredeti életminták működését, s a terület vizeibe általuk beültetett három eredeti, azonos tengeriélet-minta: a központi vagy eurázsiai-afrikai, a keleti vagy ausztráliai, és a nyugati, mely magába foglalja Grönlandot és az Amerikákat. (58:4.2)

Kr.e. 500.000.000 ― A kezdetleges tengeri növényi élet már jól megtelepedett. (58:4.3)

Kr.e. 450.000.000 ― Hirtelen végbemegy az átmenet a növényiből az állati életbe. Az első kezdetleges növényi életformák és a későbbi, egyértelműen állati élőlények közé számos átmeneti szakasz esik. Korszakról korszakra az állati életnek alapvetően új fajtái jelennek meg. Ezek nem a kisebb változások fokozatos felgyülemlésének eredményeként fejlődnek ki; úgy jelennek meg, mint az élet kifejlett és új rendjei, és hirtelen tűnnek fel; az állati élet felsőbbrendű állati-véglény fajtája ekkor jelenik meg hirtelenül. Az amőba, a jellegzetes egysejtű állati szervezet, nagyrészt ma is úgy éli az életét, ahogy akkor, amikor az élet kifejlődésében ez az élőlény jelentette a legújabb és legnagyobb előrelépést. E parányi teremtés és véglény-unokatestvérei azt jelentik az állatvilágnak, amit a baktériumok a növényvilágnak; ezek mutatják az első korai evolúciós lépések nyomát az élet változatossá válásában, azzal együtt, hogy ezek a továbbfejlődésre képtelennek bizonyultak. (58:6.1; 65:2.4)

Kr.e. 400.000.000 – Kr.e. 350.000.000 ― E földtörténeti kort kambriumnak nevezik. (59:1.20; 58:6.3)


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Mit jelent az, hogy a világunk tizedes bolygó?
 2. Miért közölnek a szerzők olyan sok, megfigyeléssel ellenőrizhető állítást?
 3. Ha 50.000 olyan fizikai és kémiai tény is van, amelyek „az elmének az anyagi mindenségrend tervezésében, teremtésében és fenntartásában való jelenlétét támasztják alá”, akkor vajon nem kellene-e nekünk – különösen az Urantia könyv tudományos felkészültséggel rendelkező olvasóinak – jóval tevékenyebb szerepet vállalnunk ezek felkutatásában (58:2.3)? Mely tények szolgálnak bizonyítékul a tervezésre ebben az írásban?
 4. Honnan ered az élet az Urantián? Hány eredeti élet-beültetésre került sor? Hol került sor ezekre, és miért éppen ezeket a helyeket választották?
 5. Mi a jelentősége annak, hogy a földrészek sodródásának elmélete csupán kisebbségi tudományos nézet volt ezen írások szerkesztése idején?
 6. A törzsfejlődést fokozatos és hirtelen átmenetek sora alkotja (58:6.3). Miért nemigen képes a darwini evolúcióelmélet megmagyarázni a hirtelen ugrásokat? Hogyan próbálja magyarázni a „szakaszos egyensúly” mai elmélete a hirtelen változásokat? Ha a darwinizmus hagyományos alternatívája az, hogy Isten teremtett minden egyes külön fajt, akkor mire kell következtetnünk a tervezés jelenlétére a könyvnek a makromutációs elméletéből, mely szerint a rendszeres változás természetes úton ment végbe?
 7. Miben tér el az elme evolúciójáról az 58:6.7 bekezdésben közölt elmélet attól a közkeletű felfogástól, miszerint az elme az egyre összetettebb idegrendszeri jelenségek „eredménye”?
 8. Kizárólag a mindenségrendi egységet elérő fajok maradnak meg (58:6.8). Ha e megfigyelés alapján általános elvet fogalmazunk meg, akkor annak milyen következményei vannak az emberi életre?
 9. Mely „védelmi intézkedések” járulnak hozzá a földi életkörülmények fenntartásához (58:2.4)?
 10. Miért kellett megvárniuk az élethordozóknak az élettelepítéssel a kozmikus-térbeli körülmények kedvező szintjének kialakulását (58:3.5)?
 11. Ez az írás az élet létesítéséről szó, mégsem tudunk meg szinte semmi közelebbit arról, hogy miként lett élet az „életmintákból”. Miért nem? Ha csak a Bolygóherceg koráig vizsgáljuk az élet megjelenését a bolygónkon, akkor vajon összhangban van-e „a Föld összes élőlénye egyetlen közös őstől vagy ősi génkészletből származik” tudományos álláspont a következőkkel: „az Urantiára nem hoztunk életet”; „minden itt megjelenő életet itt, e bolygón alakítottunk ki” (58:4.1); „[a] teljes bolygói élet (...) az általunk beültetett három eredeti, azonos és egykorú tengeriélet-mintából származott” (58:4.2). Azonosnak vehető-e a „génkészlet” és az „életminta” fogalma?

 

Istentani összefoglaló

Evolúció

 • Az evolúció nem véletlenszerű. Ötvenezernél is több fizikai és kémiai tény bizonyítja a törzsfejlődésben meglévő értelmes célt. 58:2.3
 • Százezernél is több tény támasztja alá az elmének a mindenségrendi tervezésben való jelenlétét. 58:2.3