You are here

82. A házasság fejlődése

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK, ÖSSZEÁLLÍTÁSOK:

 • CSALÁDI ÉRTÉKEK – család vagy individualizmus
 • Az ősi emberfajták eredete és története
   

* * *

 

MAGVAS GONDOLATOK:

1) A KORAI HÁZASSÁGI ERKÖLCSÖK

Amikor a mai párok azzal a hátsó gondolattal házasodnak, hogy a kényelmes válást igénybe vehetik majd, ha a házaséletükkel nem lesznek teljesen megelégedve, akkor valójában a próbaházasság egyik formáját gyakorolják, mégpedig azt, amelynek szintje jóval alatta marad a kevésbé polgárosodott elődeik őszinte kalandjáénak. (82:3.15)

2) BELHÁZASSÁG ÉS KÜLHÁZASSÁG

(...) a jó állományra alapozott beltenyészet néha erős törzsek létrejöttét eredményezte (...) (82:5.2)

3) FAJKEVEREDÉSEK

A világon ma már nincsenek tisztavérű emberfajták. A korai és eredeti evolúciós színes fajtákat a világon ma már csupán két fennmaradt fajta képviseli, a sárga ember és a fekete ember; és még e két emberfajta is erősen keveredett a már kihalt színes népekkel. (82:6.1)

A „félvérekkel”, „keverékekkel” és „kevert fajúakkal” szembeni mai előítélet azért támad fel, mert a mai faji kereszteződések nagyobbrészt az adott emberfajták igencsak alsóbbrendű fajtaváltozatai között mennek végbe. (82:6.3)

A felsőbbrendű és az attól eltérő törzsek keresztezése jelenti az új, életrevalóbb fajták teremtésének titkát. És ez igaz a növények, az állatok és az emberi faj esetében is. (82:6.5)

A fajkeveredés nagymértékben hozzájárul az új sajátságok hirtelen megjelenéséhez, és ha az ilyen kereszteződés felsőbbrendű fajták egyesülését jelenti, akkor ezek az új sajátságok egyúttal felsőbbrendű vonások is lesznek. (82:6.6)

A fehér, a vörös és a sárga emberfajta legmagasabb rangú fajtaváltozatainak vegyítése azonnal számos új és élőlénytanilag hatékony sajátságokat hozna létre. (82:6.9)

Végül is az emberi fajra leselkedő valódi veszély az, hogy olyan helyzetben találja magát, hogy a különféle polgárosodott népek alsóbbrendű és elfajzott fajtaváltozatai korlátlanul sokasodnak, és nem az, hogy a faji keveredés folytán bármiféle veszély fenyegetné. (82:6.11)

* * *

I. A 82. írás címe, alcímei és legjobban tetsző részei

A HÁZASSÁG FEJLŐDÉSE

1. A párzási ösztön
82:1.10 A haladó emberiség állandóan növekvő igénye az önmérséklet és a még nagyobb önmérséklet.

2. A korlátozó tabuk
82:2.4 … sokáig szokás volt a nagyobb ünnepnapokon, különösen május elsején minden nemi élettel kapcsolatos korlátozást feloldani.

3. A korai házassági erkölcsök
A) 82:3.2 Az egyén mindig is lázadt a társadalom által rákényszerített nemi rendszabályok ellen; és ez az oka e korszakos nemi problémának: az önfenntartás egyéni, de az a csoporton keresztül biztosítható, az átörökítés pedig közösségi ügy, mely az egyéni késztetésen keresztül biztosított.

B) 82:3.7 A feleség képességei közé tartozott az, hogy tud-e keményen dolgozni és gyermekeket szülni. Megkövetelték tőle, hogy adott idő alatt egy bizonyos mezőgazdasági munkát el tudjon végezni. És ha a házasságkötés előtt szült gyereket, akkor annál értékesebbnek tekintették; a termékenységét már igazolta.

C) 82:3.13 A régi időkben számos, a mai ember által erkölcstelennek tekintett szokást tartottak. A régi idők asszonyait nemritkán nagy büszkeség töltötte el a férjük más nőkkel való kapcsolatai miatt. A lányok esetében az erkölcsösség a házasság útjában álló nagy akadály volt; a házasság előtti szülés nagymértékben fokozta a lány feleségként való kívánatos voltát, hiszen a férfi biztos lehetett abban, hogy az ilyen nőben termékeny társra talál.

4. Házasság a vagyoni erkölcsök mellett

5. Belházasság és külházasság
82:5.6 A külházasság végül azért került túlsúlyba, mert a férfi ezt részesítette előnyben; kintről szerezni feleséget, az a számára a feleség rokonaitól való mentességet jelentette. Akit túl közelről ismer az ember, annak hibái visszatetszést keltenek benne; így, amint az egyéni választás kezdett meghatározóvá válni a párválasztásban, az lett a szokás, hogy a törzsön kívülről választottak maguknak társat.

6. Fajkeveredések


 

Segítő kérdések és gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához

 1. Miért tartják kevésre a szabadszerelmet (82:2.3)? Milyen tekintetben érhető tetten a szerzők azon hozzáállása, hogy helyeslik a korlátozó normákat?
 2. Mit gondolsz erről: „Egyetlen emberi érzelem vagy késztetés, amennyiben zabolátlan és túlzó, sem képes oly sok rosszat és bajt okozni, mint ez az erős nemi vágy. E késztetés értelmes társadalmi szabályozás alá vonása bármely polgárosodott társadalom esetében a valódi polgárosultság legfőbb megmérettetése. A haladó emberiség állandóan növekvő igénye az önmérséklet és a még nagyobb önmérséklet. A titkolózás, az őszintétlenség és a képmutatás elfedheti a nemi problémákat, de megoldásokat nem tud nyújtani, és az erkölcstan szintjét sem emeli.” (82:1.10)?
 3. Miképpen kerülik el a szerzők a moralizáló és túlzó hangvételt a házasság problémáinak tárgyalása során?
 4. [A 78-92. írás az emberi intézmények fejlődésével foglalkozik, ezen belül a 82-84. írás a családi életet és a házasság intézményének fejlődését mutatja be.]

 

Istentani összefoglaló

Házasság és otthon

 • A család a legfőbb polgárosodáshozó tényező – az otthon semmivel sem pótolható. 82:0.2
 • A férfiak és nők közötti személyiségi szakadék ellenére a nemi vágy elég ahhoz, hogy a faj szaporítása céljából összehozza őket. 82:1.1
 • A szangik és egyéb kezdetleges emberfajták párzási ösztönnel rendelkeztek, azonban jobbára hiányzott belőlük az, amit ma nemi vonzerőnek neveznek. 82:1.6
 • A házasság kialakulásának története a nemiség megélésének társadalmi, vallási és polgári megszorító intézkedéseken keresztül kivitelezett szabályozásának története. 82:2.1
 • Kezdetben a házasság a társadalmi helyzet ára volt – feleséggel rendelkezni megkülönböztető jegyet jelentett. 82:3.4
 • A gyermekházasságok onnan eredtek, hogy szégyennek – sőt bűnnek – tekintették azt, ha valaki nem házasodott meg. A meg nem házasodott emberek nem léphettek át a szellemföldre. 82:3.8
 • A házasság mindig is szorosan kapcsolódott mind a tulajdonhoz, mind a valláshoz. 82:4.1
 • A beltenyészet káros hatásai vezettek oda, hogy egyre erősebb tabukat alkottak a közeli rokonok közötti házasodás ellen. 82:5.2
 • A külházasság végül azért került túlsúlyba, mert a férfinak kedvezett – megmenekült a feleség rokonaitól. A megszokottság megvetést szül. 82:5.6
 • Ha a mai emberfajták képesek volnának megszabadulni az elkorcsosult egyedektől, akkor kevesebb ellenállás lenne az emberfajták korlátozott mértékű összeolvadásával szemben. 82:6.4
 • Az alsóbbrendű fajták esetét leszámítva, a fajkeveredéssel szembeni előítéletek alapja társadalmi és kulturális jellegű. 82:6.7
 • Az emberi fajra leselkedő valódi veszély az alsóbbrendű fajták korlátlan sokasodása, s nem a faji keveredés. 82:6.11