You are here

VIII. A Hétszeres Isten

[Gondolatok az Urantia írások olvasóköri feldolgozásához]

 

Mi, emberi lények és a hozzánk hasonló véges teremtmények egész egyszerűen oly távol vagyunk a paradicsomi Istenségtől, hogy csak „létrával érhetünk fel hozzá”. Ezért aztán az Egyetemes Atya gondoskodott is ilyen létráról. Lehetővé tette, hogy a teremtmények hét lépésben közelíthessenek hozzá. Ezek a lépések: 1. A paradicsomi Teremtő Fiak; 2. A Nappalok Elődei; 3. A hét Tökéletes Szellem; 4. A Legfelsőbb Lény; 5. A Szellem Isten; 6. A Fiú Isten; 7. Az Atya Isten.

Így működik az Isten a téridőben. Így működik a hét felsőbb-világegyetemben. E hét lépésben képesek az emberi lények végül eljutni az Isten színe elé, aki szellem. Ez a Hétszeres Istenség azt az Istenséget jelenti, amellyel az ember útban a Paradicsom felé kapcsolatot teremt. Ennek a Hétszeres Istenségnek a működése hozzáadódik a Legfelsőbb Lény erősödő hatalmához. Annak során, ahogy az emberi lények kapcsolatot teremtenek a Hétszeres Istennel, először a helyi világegyetemük Teremtő Fiújának isteniségét kezdik felfogni és felismerni. Később eljutnak a felsőbb-világegyetemükhöz tartozó Nappalok Elődeihez. Azután találkoznak a hét Tökéletes Szellem egyikével – azzal, aki azt a felsőbb-világegyetemet felügyeli, ahonnan az adott felemelkedő származik. Végül a felemelkedő eljut az Egyetemes Atyához a Paradicsomon.

Tudjuk már, hogy a nagy világegyetemet a Havona és a hét felsőbb-világegyetem alkotja. Az Istenség három különböző módon működik a nagy világegyetemben, és mindegyik módon egyszerre. Először is működik a PARADICSOMI HÁROMSÁG A NAGY VILÁGEGYETEMBEN. Itt a Háromság lehatol a véges szintre és a Legfelsőbb viszonylatában működik; ezt a Felsőség Háromsága működésének nevezzük. A Felsőség Háromsága tehát a paradicsomi Háromságot alkotó Atya, Fiú és Szellem működése a véges szinten. Ugyancsak A NAGY VILÁGEGYETEMBEN MŰKÖDIK A LEGFELSŐBB LÉNY; ez az Istenség véges szinten való működésének második módja. A harmadik és egyben utolsó működési mód nem más, mint a HÉTSZERES ISTEN MŰKÖDÉSE A NAGY VILÁGEGYETEMBEN. Ezért mondjuk, hogy a nagy világegyetem hármas Istenség-működés színtere. Három Istenség tevékenykedik itt – a Felsőség Háromsága, a Hétszeres Isten és a Legfelsőbb Lény. Különösen a Legfelsőbb Lény részese mindezeknek a tevékenységeknek. Először is a paradicsomi Háromságtól kapja a személyiségi és a szellemi sajátosságait; ez a Legfelsőbb Isten szellemszemélye a Havonában. De a felsőbb-világegyetemek Mindenható uraként máshonnan nyeri az egyre gyarapodó hatalmát. Ez a mindenható hatalom három olyan csoport működésén keresztül épül ki, melyek a Hétszeres Istenhez tartoznak – ez a Teremtő Fiak csoportja, a Nappalok Elődeinek csoportja és a hét Tökéletes Szellem csoportja. A Legfelsőbb Lény az evolúciós teremtmények számára az elérhető Isten. Úgy fejlődik, ahogy ezek a teremtmények fejlődnek. Neki, mint Mindenhatónak úgy növekszik a hatalma, ahogy a hét felsőbb-világegyetem teremtményei növekednek. A Legfelsőbbnek ez a mindenható hatalma és a Legfelsőbbnek a szellemszemélye egy és ugyanazon valósággá válik. A kettő teljesen és véglegesen egyesül – úgy, mint a Legfelsőbb Lény.

Említettük már, hogy miként segíti a Hétszeres Isten létrája az emberi lényeket abban, hogy felkapaszkodhassanak az Istenhez. Először a Teremtő Fiak segítik az emberi lényeket a haláltól a halhatatlanságig tartó hosszú úton. Így a véges teremtmény végül képes lesz eljutni a Végtelen kebelére – képes lesz megtalálni az Atya Istent a Paradicsomon. A Legfelsőbb Lény is érintett a véges lények további és folyamatos gyarapodásában. Igyekszik minden végest összehozni oly módon, hogy hidat verhessen a véges és az abszonit közé. Megpróbálja segíteni a véges teremtményeket abban, hogy valamikor majd megpróbálkozhassanak az abszonit létsíkok elérésével. Ha valaha is eljutnak ezekre az abszonit szintekre, akkor talán megpróbálkozhatnak azzal, hogy valamennyire megismerjék a Végleges Istent. Erre – vagyis a végestől az abszonitra való feljutásra – mostantól számítva nagyon hosszú idő elteltével kerülhet sor. Amikor majd sor kerül erre, akkor abban részük lesz a Teremtő Fiaknak és az ő Isteni Segédkező társaiknak. Talán nem fognak mindig a helyi világegyetemekben tartózkodni. Viszont a Nappalok Elődei és a hét Tökéletes Szellem mindig is ott lesz(nek), ahol jelenleg is van(nak); ugyanis ők a hét felsőbb-világegyetem urai.

A Hétszeres Isten akkor fogott munkához, amikor a hét felsőbb-világegyetem léte megkezdődött. A Hétszeres Isten működése egykor majd ki fog terjedni a külső tér most még lakatlan világegyetemeire is. A külső térben négy hatalmas körzet van. Körülveszik a nagy világegyetemet, és ahogy kifelé haladunk egyre nagyobb méreteket érnek el. Ezeket első, második, harmadik és negyedik térszintnek nevezzük. Egyszer majd ezek a ma még lakatlan térszintek is benépesülnek. Fel fog állni bennük valamilyen kormányzat is. Az ott lakók pedig tömegesen indulnak majd befelé, a Paradicsom felé, hogy megtalálják az Istenséget. De ez az Istenség-keresés némiképp különbözni fog attól az Istenség-kereséstől, amely jelenleg zajlik a nagy világegyetemben. Most a teremtmények véges és evolúciós úton közelítenek az Istenséghez. A külső térből jövők egykor majd megpróbálkoznak a végest meghaladó módon közelíteni az Istenséghez. Megpróbálkoznak transzcendens és abszonit módon közeledni az Istenséghez. Ők is ugyanazt az Istenséget (az Egyetemes Atyát) fogják keresni, azonban a kereséssel új és magasabb szinten próbálkoznak majd.