Vallás a Kereszt Világán

Vallás a Kereszt Világán

A „kereszt világa” fordulat az Urantia könyvben négyszer (20:6.6, 57:8.6, 119:8.8, 188:4.1) fordul elő:

„(...) az Urantiát helyi viszonylatban úgy emlegetik, mint »a kereszt világát«.” (20:6.6)
„(...) az Urantiát helyi viszonylatban azóta a »kereszt világa« néven emlegetik.” (57:8.6)
„(...) egykor visszatér még az utolsó alászállásának világára, a Kereszt Világára.” (119:8.8)
„(...) Tény, hogy az Urantiát a szomszédos lakott bolygókon úgy ismerték meg, mint a »Kereszt Világát«.” (188:4.1)

A kereszt világa két esetben nagybetűvel, két esetben pedig kisbetűvel írva jelenik meg. Egy esetben nincs utalás a szövegkörnyezetben arra, hogy hol használatos, illetve honnan ered ez a megjelölés. Ebben a bekezdésben (119:8.8) idézőjel nélkül használják a fordulatot. A további három esetben idézőjelet használnak a szerzők, melyek közül kettőben (a felülvizsgált fordítás szerint) e megjelölés „helyi viszonylatban” használatos. A harmadik esetben viszont kiderül, hogy mit is jelent ez a helyi viszonylat: a szomszédos lakott bolygókon ismerik így.

Ez azért is érdekes, mert ma még nem tudható széles körben, hogy melyek is a világunkkal szomszédos lakott bolygók, és hogy ezek közül melyeken használatos ez a megjelölés. Mindenesetre figyelemre méltó tény, hogy az érintett szomszédos lakott bolygókon nem csak hogy tudnak a világunk létezéséről, hanem annak történelméről is vannak ismereteik. Amennyiben ezek is mind a Lucifer-féle lázadáshoz egykor csatlakozott világok (mint az Urantia), akkor a karantén miatt talán nem alaptalanul feltételezhető, hogy az ottani népesség számára nem általánosan ismertek ezek a dolgok (inkább csak a komoly szellemi fejlődést és előmenetelt mutatók érdemelhették ki ezt a tudást). Amennyiben viszont a lázadásnak ellenálló világok is vannak közöttük, akkor elméletileg nem kizárt, hogy ott a lakosság széles körében ismertek a világunkon lezajlott korszakos események.

Talán olyan olvasata is lehet mindennek, hogy a szomszédos bolygók alatt nem is az emberi lakosságot kell érteni (feltételezve, hogy ott is emberiségnek minősíthetők a materiális, értelmes teremtmények), hanem az őshonos közteslényeket és a bolygón állandó szolgálatot teljesítő mennyei teremtményeket. Ebbe a megközelítésbe az is belefér, hogy ezeken a bolygókon (még) egyetlen emberi lénynek sincs tudomása a kereszt világáról. De ennek az esetnek talán kisebb valószínűség tulajdonítható.

Az is lényeges szempont, hogy egyértelműen „bolygóra” utalnak, nem pedig „világra”, tehát a lakható égitestek közül a bolygón kívül minden mást (holdakat, mesterséges égitesteket, épített szférákat, stb.) kizárhatunk a vizsgálódás köréből.

Sokkal fontosabb kérdés azonban az, hogy mi lehet a kereszt jelentősége e szomszédos világok számára? A kereszt jelentése és tanulságai leegyszerűsítve például így is megfogalmazhatók:

„A kereszt mindörökre mutatja, hogy Jézusnak a bűnösökhöz való hozzáállása nem az elítélés vagy az elnézés volt, hanem az örökkévaló és szeretetteljes üdvözítés. (…)” (188:5.2)

„A kereszt a szent szolgálatnak, annak felsőbb jelképe, hogy valaki az életét a társai jólétének és üdvözülésének szenteli. A kereszt (…) mindörökre olyan szent jelképként áll (…), amely azt jelképezi, hogy a jók magukat a rossznak adományozták és ezáltal megmentették őket, éppen e szeretetteljes odaadással. A kereszt az önzetlen szolgálat legfelsőbb rendű formájának jelképeként áll, az odaadó segédkezés szolgálatában élt igaz élet teljes vállalása iránti legmagasabb rendű elkötelezettség jelképeként, még a halálban, a kereszthalálban is. (…)” (188:5.9)

„(…) a keresztben annak a szeretetnek és odaadásnak a végső megnyilvánulását lássátok, mellyel Jézus az ő hatalmas világegyetemében élő halandó fajaihoz való alászállási életküldetése iránt viseltetett. (…) A kereszt így azt a szolgálatkész szeretetet és az önkéntes üdvözítés adományát mutatja, melyben azok részesülnek, akik hajlandók ilyen ajándékokat és odaadást elfogadni. (…)” (188:5.11)

Vajon ugyanazt jelenti-e a földi emberiség számára ez a jelkép, mint a szomszédos világok népei számára? Nem tudunk igennel felelni erre a kérdésre. Nem képzelhető el a helyi világegyetemünkben az Urantián kívül még egy olyan világ, ahol Jézus vallását pillanatnyilag háttérbe szorítják a Jézusról szóló vallásváltozatok. Ez a helyzet azonban nem tartható fenn a végtelenségig ezen a világon sem, mert egyre többen és többen kezdik megérteni, hogy a Jézusról szóló vallássá vált kereszténységtől van egy különböző vallás, mégpedig Jézus vallása.

 

A számmal jelölt idézetek és tartalmak forrása: Az Urantia Írások

Szerző
Év

Hozzászólások