Isten hozott a honlapunkon!

Az Urantia könyv korszakos jelentőségű, különleges mű. A négy részre tagolódó kötetben olvashatunk az Istenségről, a világegyetemek szervezéséről és igazgatásáról és a nekünk lakóhelyül szolgáló bolygónak a világegyetemhez fűződő viszonyáról. Továbbá olvashatunk az ember kialakulásáról, létének beteljesüléséről, valamint az Istenhez való viszonyáról, illetve Jézus Krisztus tanításairól. [Tovább olvasom]

Az írások az ember legmélyebb spirituális (szellemi) vágyaira felelnek és kielégítik az értelmes elme kíváncsiságát. Az olvasottak az ember értelmi és kulturális fejlettségével arányosan teljes összhangot teremtenek a vallás, a bölcselet és a mai kor tudománya között, miközben elősegítik az egyén szellemi gyarapodását és a világegyetem megértését.

A könyv 196 írása az idő és az örökkévalóság új távlatait nyitja meg és új értelmezést ad az Atya Isten keresése kalandjának. A leírtak átfognak majdnem minden, a civilizációs erők működésével és a kulturális fejlődésben megszerzett bölcsességgel kapcsolatos emberi ismeretet. A bolygónk történetében most először kaphatunk következetes és szerves egységbe rendezett képet a valóság természetéről, a világegyetem kozmológiájáról (mindenségtanáról) és a fokozatos kinyilatkoztatás rendjéről világunkon.

Az I. részben választ kapunk a következőkre:

 • Kicsoda az Isten és hol lakozik?
 • Miképpen alakítja át az Isten az életünket?
 • A Háromság természete és szerepe
 • Hogyan keletkezett a világegyetem, miként fejlődik és hol a mi helyünk benne?
 • Miképpen szervezik és irányítják a központi világegyetemet és a felsőbb-világegyetemeket?
 • Izgalmas tények az isteni és a mennyei személyekről

A II. részben megtudhatjuk:

 • Ki volt Jézus, mielőtt a földi életét élte volna, és hol van most? 
 • Miképpen működik a szeretet, az irgalom és az igazságosság szerte a világegyetemben? 
 • Hogyan szervezik a helyi világegyetem csillagászati és igazgatási működését? 
 • Mi a helye, szerepe a mennyei személyiségeknek, beleértve az őrangyalainkat is? 
 • Hová kerülünk a halálunk után és mi történik velünk ezt követően? 
 • Hogyan találkozhatunk újra a családtagjainkkal és a barátainkkal? 
 • Milyen az emberek élete a fejlettebb világokon? 
 • Miért olyan nagy a zűrzavar, miért van annyi nehézség és szenvedés a Földön?

A III. rész bemutatja:

 • A naprendszerünk és a világunk eredetének tudományos magyarázatát 
 • Az isteni rend szerint irányított evolúciós fejlődés szakaszait 
 • Az emberi élet földi kialakulásának módját és okát 
 • Egyes ősi civilizációk felemelkedését és bukását 
 • A Lucifer-féle lázadás keserű éveit 
 • A kormányzás fejlődését és a világbékéhez vezető útját 
 • Az Isten bennünk lakozó Szellemének az örök továbbélésünk érdekében való munkálkodását
 • A hatékony imádkozás és istenimádat módját

A IV. rész bemutatja egyebek mellett:

 • Jézus életének mindeddig ismeretlen éveit 
 • Jézus apjának korai halálát 
 • Jézus közreműködését a hét testvérének nevelésében 
 • Rebeka házassági ajánlatát 
 • Az ácsként, hajóépítőként, írástudóként, tanítóként és karavánvezetőként dolgozó Jézust 
 • Az utazásait Egyiptomban, Rómában és a Káspi-tengernél 
 • Az apostolokkal töltött időt 
 • A keresztre feszítéshez vezető eseményeket 
 • Jézus feltámadását és jelenéseit 
 • Az Igazság Szellemének hatalmát